Estonia: antypaństwowa działalność Patriarchatu Moskiewskiego

Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia w przemieszczaniu się i organizowaniu wydarzeń publicznych nie zmniejszyły działań Rosji w Estonii. Istotną rolę odgrywa w tym m.in. Rosyjski Kościół Prawosławny (RKP).

Oznajmił o tym 12 kwietnia dyrektor generalny Estońskiej Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KaPo) Arnold Sinisalu, prezentując w Tallinie najnowszy rocznik swego urzędu nt. działalności służby kontrwywiadu tego kraju w 2020 roku.

Według dyrektora Kreml przeniósł zwolenników rozłamu tego kraju w przestrzeń online. Wskazał on również, że – zdaniem służb specjalnych – jedną z prób rozłamu społeczeństwa estońskiego jest dążenie Rosji do zachowania w tym kraju dwujęzycznegoo systemu oświaty.

Ponadto Sinisalu zauważył, że Moskwa w swych działaniach antyestońskich wykorzystuje RKP. "Mieszkający u nas przedstawiciele Patriarchatu Moskiewskiego zorganizowali w ubiegłym roku konferencję historyczną, która miała wykazać, że Estonia była dawnym obszarem rosyjskim" – oświadczył dyrektor KaPo.

Dzisiejsza Estońska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest spadkobierczynią powstałego 12 kwietnia 1920 Urzędu Bezpieczeństwa, który w latach 1925-40 działał jako Policja Polityczna (PolPol). Jej zadaniem było zwalczanie wszelkich działań wywrotowych, ekstremizmu politycznego, szpiegostwa, przemytu i terroryzmu. Po tzw. grudniowym zamachu stanu w 1924, gdy miejscowi komuniści usiłowali (bez powodzenia) przejąć władzę w kraju, właśnie antykomunizm był jednym z głównych kierunków działań PolPolu. Ale walczono też z prohitlerowsko nastawionymi miejscowymi Niemcami i z wielkorosyjskim tendencjami wśród mieszkających w Estonii białych emigrantów rosyjskich.

Po zajęciu tego małego państwa nadbałtyckiego przez Sowietów 17 czerwca, 1940 PolPol jako jedna z pierwszych miejscowych instytucji została rozwiązana, a niemal wszyscy jej członkowie padli ofiarami prześladowań: ponad 90 proc. z nich zginęło.

Estońska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego odrodziła się oficjalnie 1 marca 1991 jako jeden z wydziałów policji w ramach odzyskiwania niepodległości kraju spod okupacji sowieckiej. W 1993 się usamodzielniła, a pod obecną nazwą istnieje od 1 marca 2001 r. Od 16 czerwca 2913 na jej czele stoi 51-letni obecnie prawnik Arnold Sinisalu.

kg (KAI/C.P) / Tallin

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao