Eucharystia a popieranie aborcji. List ukraińskich katolików z prośbą o wyjaśnienia

Kilka ukraińskich organizacji i środowisk pro-life wystosowało list otwarty do nuncjusza apostolskiego w Kijowie arcybiskupa Visvaldasa Kulbokasa. Proszą tam o wyjaśnienie kwestii związanych z dokumentem biskupów w USA dotyczącym Eucharystii i udzielaniem Komunii proaborcyjnym politykom.

W ubiegłym tygodniu biskupi USA przyjęli dokument „O tajemnicy Eucharystii w wierze Kościoła”. Nie wymienia on z nazwiska ani prezydenta Bidena, ani innych polityków proaborcyjnych, lecz skupia się na „znaczeniu Eucharystii i na kryteriach, kto może ją przyjmować”. Za jego przyjęciem głosowało 222 biskupów, 8 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Podkreślono w nim, że „w stanie grzechu śmiertelnego nie należy uczestniczyć we Mszy świętej ani przystępować do Komunii świętej bez ubiegania się o sakrament pojednania i bez uzyskania rozgrzeszenia”.

Kilka ukraińskich organizacji i środowisk pro-life ogłosiło list otwarty dotyczący wątpliwości związanych z tym dokumentem skierowany do nuncjusza apostolskiego w Kijowie arcybiskupa Visvaldasa Kulbokasa. Jak pisze Grzegorz Górny (wPolityce.pl), list „dobrze oddaje wątpliwości i rozterki katolików w wielu krajach”.

„Ponieważ są to fakty z życia kościelnego i politycznego omawiane w mediach, piszemy do Was w liście otwartym, aby Wasza publiczna odpowiedź mogła być wyjaśnieniem i światłem dla wielu zdezorientowanych chrześcijan” – napisano na początku.

Jak precyzują sygnatariusze chodzi im o „spotkania Ojca Świętego z politykami, którzy wyraźnie i publicznie deklarują swoje poparcie dla prawa do aborcji, maksymalizują to prawo, promują przemysł aborcyjny i jednocześnie deklarują się jako praktykujący katolicy”.

Sygnatariusze wyliczają takie wydarzenia:

„1) 11 października 2021 r. papież Franciszek przyjął na audiencji Nancy Pelosi, przewodniczącą Izby Reprezentantów USA. Stało się tak, gdy Izba pod przewodnictwem Nancy Pelosi przyjęła uchwałę, zgodnie z którą aborcja jest uważana za «prawo kobiet». To najbardziej radykalne prawo proaborcyjne w Stanach Zjednoczonych. Wydarzenie to doprowadziło do listu otwartego arcybiskupa San Francisco Salvatore Cordileone, w którym potępił katolickich polityków zaangażowanych w takie zło. Nancy Pelosi odpowiedziała na list arcybiskupa, wyjaśniając, że Bóg, w którego wierzy jako katoliczka, dał człowiekowi wolną wolę, a tym samym możliwość decydowania o tym, czy mieć dzieci, czy nie mieć. W ten sposób Nancy Pelosi tłumaczy swoim pojmowaniem wiary katolickiej najbardziej radykalne prawo aborcyjne… Po tym przewodniczącą Izby Reprezentantów przyjął papież Franciszek”

2) 29 października 2021 r. papież Franciszek przyjął na audiencji prezydenta Korei Południowej Moona Jae-ina. Obecny prezydent Korei Południowej mianował sześciu z dziewięciu sędziów Sądu Najwyższego Korei Południowej, którzy są znanymi zwolennikami aborcji i równości płci. Ci sami sędziowie Sądu Najwyższego orzekali w 2019 r., że ustawa z 1953 r. kryminalizująca aborcję jest niekonstytucyjna, dając ustawodawcom prawo do jej uchylenia do końca 2020 r. W styczniu 2021 r. parlament kraju podjął decyzje, które zezwalają na aborcje do 14 tygodnia ciąży, a w przypadku gwałtu do 24 tygodnia. W sierpniu zeszłego roku kardynał Andrew Yom Su Jung z Seulu i inni biskupi spotkali się z prezydentem Moonem i wręczyli mu list wzywający do prowadzenia polityki chroniącej życie, ale do tej pory pan Moon nie ustosunkował się do wezwania biskupów.

3) 25 października 2021 r. papież mianował Jeffreya Sachsa członkiem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Jeffrey Sachs jest znanym globalistą i zwolennikiem redukcji populacji poprzez aborcję i antykoncepcję. W swojej książce z 2008 r. «The Commonwealth: An Economy for an Overpopulated Planet» naukowiec postrzega aborcję jako tani i skuteczny sposób na pozbycie się «nadwyżek« populacji. Oprócz aborcji Sachs opowiada się za maksymalnym stosowaniem antykoncepcji. Mimo tych wszystkich okoliczności Sachs regularnie uczestniczył w specjalistycznych imprezach organizowanych przez Watykan. W szczególności był głównym prelegentem na zeszłorocznej konferencji «Francis’ Economy».

4) 29 października 2021 r. papież Franciszek przyjął na prywatnej audiencji prezydenta USA Joe Bidena, który od samego początku procesu wyborczego był konsekwentnym zwolennikiem poszerzenia praw i możliwości wykonywania aborcji. Kiedy został prezydentem, Joe Biden zniósł ograniczenia aborcyjne nałożone przez jego poprzednika, Donalda Trumpa. W szczególności Biden uchylił politykę miasta Meksyk, która blokowała fundusze federalne dla organizacji pozarządowych, które udzielają porad aborcyjnych lub skierowań do aborcji, a także opowiadają się za dekryminalizacją aborcji lub rozszerzaniem usług aborcyjnych. W rezultacie przemysł aborcyjny w Stanach Zjednoczonych i poza nimi otrzymał praktycznie nieograniczone finansowanie. W tym samym czasie Joe Biden ogłasza się katolikiem i przystępuje do Komunii Świętej. Na przykład dzień po spotkaniu z papieżem Joe Bidenem wziął udział w Eucharystii i przyjął komunię w kościele św. Patryka”.

Jak podkreślają autorzy listu, te wydarzenia wywołują wiele wątpliwości i zamieszania.

„Nie chcemy oceniać intencji Ojca Świętego Franciszka ani jego duszpasterskiej wrażliwości. Rozumiemy, że Papież jako Przywódca Państwa Watykańskiego jest podmiotem prawa międzynarodowego i musi spotykać się z różnymi politykami. Jednak w tym przypadku mówimy o politykach, którzy są członkami Kościoła katolickiego i promują politykę niezgodną z jego doktryną, a także niezgodną z naturalnym prawem człowieka do życia. W każdym razie te fakty spowodowały zamieszanie w sercach wielu katolików i chrześcijan innych wyznań. Takie działania sprawiają, że głoszenie ewangelii jest niewiarygodne, a świadectwo Kościoła traci jasność i moc!”.

Poprosili o odpowiedź na następujące pytania:

1) Jakie konsekwencje przewiduje Kościół katolicki w przypadku osób, które są członkami Kościoła katolickiego i dokonują lub aktywnie promują aborcję?

2) Czy katolicki polityk lub działacz społeczny, który publicznie deklaruje poparcie dla ustawy aborcyjnej, a także promuje jej rozpowszechnianie, może przystępować do Komunii Świętej?

3) W sytuacji, gdy we Mszy świętej uczestniczy proaborcyjny polityk lub działacz społeczny, który publicznie nie zdystansował się od swoich poglądów i czynów, jak powinien zachowywać się katolicki biskup/ksiądz/lub inny duchowny: udzielić Komunii czy odmówić?

4) Czy katolicki polityk/działacz społeczny/przedstawiciel oświaty, który publicznie wyraził swoje poparcie dla prawa aborcyjnego lub publicznie poparł prawo do aborcji, może zostać przyjęty do organizacji katolickich i być nauczycielem w katolickich placówkach oświatowych?”.

„Prosimy i modlimy się, aby wasz duszpasterski głos w tej sprawie był jednoznaczny i jasny! Mamy nadzieję, że wasze duszpasterskie nauczanie będzie wsparciem nie tylko dla katolików, ale także dla wszystkich chrześcijan na Ukrainie” – zakończyli list.

Źródło: wPolityce.pl


« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama