Joe Biden nie spodziewa się, by odmówiono mu Komunii św.

„To prywatna sprawa i nie sądzę, by do tego doszło” – w ten sposób prezydent USA Joe Biden odpowiedział w piątek na pytanie jednego z dziennikarzy dotyczące stanowiska episkopatu USA, który postanowił przystąpić do opracowania dokumentu doktrynalnego na temat Eucharystii.

Donosząc o tym agencja CNA przypomina, że dokument, który zostanie zapewne przedstawiony zgromadzeniu plenarnemu w listopadzie b.r., ma mieć charakter doktrynalny, a nie dyscyplinarny, zaś za koniecznością jego opracowania opowiedziało się 75 proc. członków episkopatu USA. Jeden z jego podrozdziałów ma dotyczyć godnego przyjmowania Komunii św. W proponowanym szkicu dokumentu, Komisja Nauki Wiary Konferencji Biskupów Katolickich USA powołała się na szczególną potrzebę, aby katoliccy funkcjonariusze publiczni w swoich działaniach postępowali zgodnie z nauczaniem Kościoła.

Joe Biden, który jest drugim katolickim prezydentem USA, forsuje aborcję finansowaną przez podatników, natomiast jego administracja dąży do liberalizacji przepisów ograniczających aborcję i finansowania międzynarodowych grup proaborcyjnych.

„Gaudium et spes”, konstytucja Soboru Watykańskiego II z 1965 r. o Kościele w świecie współczesnym, mówi, że „życie należy chronić z największą troską od samego poczęcia, aborcja i dzieciobójstwo są haniebnymi przestępstwami” (n. 51).

Kongregacja Nauki Wiary wydała w 2002 r. notę doktrynalną o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym. Dokument ten podkreślał konieczność przestrzegania przez katolików nauczania Kościoła, zwłaszcza w tak poważnych kwestiach jak aborcja i eutanazja.

Kardynał Luis Ladaria, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, zacytował tę notę w swoim liście do biskupów amerykańskich w maju b.r. dotyczącym kwestii Komunii św. dla katolickich urzędników publicznych, którzy popierają permisywne ustawodawstwo dotyczące poważnego zła.

W październiku 2019 roku, podczas kampanii prezydenckiej, Joe Bidenowi odmówiono Komunii w jednej z parafii w diecezji Charleston. Stwierdzono wówczas, że „katoliccy urzędnicy publiczni, którzy konsekwentnie popierają aborcję na życzenie, współpracują ze złem w sposób publiczny. Popierając ustawodawstwo proaborcyjne, uczestniczą w jawnym grzechu ciężkim, co wyklucza ich z dopuszczenia do Komunii Świętej tak długo, jak długo trwają przy stanowisku proaborcyjnym”.

st (KAI) / Waszyngton


« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama