Kard. Koch zdumiony tonem oświadczenia niemieckich teologów na temat interkomunii

„Zdumienie” tonem, doborem słów, jak również treścią i terminem opublikowania oświadczenia grupy niemieckich teologów protestanckich i katolickich, będącego odpowiedzią na krytykę ich propozycji „wzajemnej gościnności eucharystycznej” wyraził kard. Kurt Koch.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan udzielił na ten temat wywiadu agencji CNA-Deutsch.

24 stycznia Ekumeniczna Grupa Robocza Teologów Protestanckich i Katolickich (znana pod niemieckim akronimem ÖAK) opublikowała 26-stronicowe oświadczenie w odpowiedzi na krytyczną ocenę jej propozycji na temat „wzajemnej gościnności eucharystycznej”  między katolikami a protestantami przez watykańską Kongregację Nauki Wiary. We wrześniu ubiegłego roku Stolica Apostolska wyraziła zaniepokojenie dokumentem ÖAK z 2019 roku zatytułowanym „Razem przy Stole Pańskim”, który przewidywał „wspólnotę posiłku eucharystycznego” między katolikami a protestantami.

W liście do biskupa Georga Bätzinga, przewodniczącego Niemieckiej Konferencji Biskupów, Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła, że w tekście tego dokumentu Grupy Roboczej pomięto kwestię dokładnego rozumienia Eucharystii i Wieczerzy Pańskiej, relacji między Eucharystią a Kościołem, kwestię posługi święceń oraz relację między Chrztem św. a Eucharystią. Zaznaczono, że w obecnym stanie rzeczy otwarcie na wspólnotę eucharystyczną z Kościołem ewangelickim w Niemczech stworzyłoby „nieuchronnie nowe przeszkody w dialogu ekumenicznym z Kościołem prawosławnym” poza granicami Niemiec. Kongregacja wskazała, że również Konferencja Episkopatu Niemiec sama widzi „konieczność dalszego teologicznego pogłębienia niektórych zasadniczych tematów, takich jak kwestia rzeczywistej obecności Jezusa i pojęcie ofiary Eucharystii”. Wiąże się z tym także kwestia święceń kapłańskich oraz związek pomiędzy chrztem, Eucharystią i wspólnotą Kościoła.

Kard. Koch nie kryje swego zaskoczenia treścią nowego oświadczenia ÖAK. „Po tym, jak ponad 20 stron zostało poświęconych na wykazanie, że w rzeczywistości żaden z wniosków Kongregacji Nauki Wiary dotyczących dokumentu ÖAK nie jest uzasadniony, można się zastanawiać, jak poważne znaczenie ma wyrażona na końcu przez autorów oświadczenia gotowość zaangażowania się w dalsze dyskusje z Watykanem" - powiedział. „Jest w nim, podobnie jak w [oryginalnym dokumencie], z pewnością wiele dobrych stwierdzeń, które jednak pozostają w sferze czysto akademickiej i nie są powiązane z konkretną rzeczywistością kościelną" – stwierdził szwajcarski purpurat kurialny.

Ekumeniczna Grupa Robocza Teologów Protestanckich i Katolickich została utworzona w 1946 roku w celu wzmocnienia więzi ekumenicznych. Jest niezależna zarówno od Niemieckiej Konferencji Biskupów jak i Kościoła ewangelickiego, ale informuje obie te instytucje o swoich obradach.

Kard. Koch zaznaczył, że Kongregacja Nauki Wiary skierowała swój list do przewodniczącego Niemieckiej Konferencji Biskupów i oczekuje zatem od niego odpowiedzi w Rzymie. O ile mu wiadomo bp Bätzing poprosił ÖAK o przygotowanie oświadczenia, które pomogłoby mu sformułować odpowiedź do Kongregacji Nauki Wiary. „Dlaczego oświadczenie liderów ÖAK zostało opublikowane pomiędzy spotkaniami komisji ekumenicznej i komisji ds. wiary, a przed zgromadzeniem plenarnym Niemieckiej Konferencji Biskupów, jest dla mnie niezrozumiałe" - skomentował. Dodał, że moment publikacji tego oświadczenia pozostawia wiele pytań".

st (KAI/CNA) / Watykan

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama