Niemcy: katolicy protestują przeciw interkomunii

Grupa określająca się jako „frankfurccy katolicy wierni Magisterium” zorganizowała przed katedrą we Frankfurcie nad Menem wiec protestacyjny, który był skierowany przede wszystkim przeciwko wezwaniu do interkomunii.

Kwestia ta została poruszona podczas odbywającego się w dniach 13-16 maja Ekumenicznego Kongresu Kościelnego (Ökumenischen Kirchentag). W jego ramach odbywała się w katedrze Msza święta. Obok biskupa Limburga i przewodniczącego episkopatu, Georga Bätzinga, obecni byli przedstawiciele wyznań protestanckich i politycy.

„Katolicy wierni Magisterium”, którzy nie są stałą grupą, lecz luźnym stowarzyszeniem osób o podobnych poglądach, krytykowali, że już w okresie poprzedzającym wydarzenie prowadzono kampanię na rzecz wprowadzenia interkomunii nie tylko podczas Ekumenicznego Kongresu Kościelnego, ale także po jego zakończeniu. Ulotka rozdawana podczas wiecu nosi tytuł: „To nie może być prawdziwy ekumenizm”. Celebracja Eucharystii nigdy nie może być „sceną dla eksperymentów ekumenicznych” – czytamy w ulotce, która przedstawia zasadnicze różnice między katolicką Eucharystią a protestancką Wieczerzą Pańską i wzywa do „poszanowania Świętej Eucharystii”, w której Chrystus jest prawdziwie obecny.

Na tylnej okładce znajduje się list protestanckiego pastora Alexandra Gartha do magazynu VATICAN. Garth krytykuje w nim „protestantyzację Kościoła katolickiego”. Prowadzi to do banalizacji Kościoła i rozwodnienia Ewangelii. Z drugiej strony świat potrzebuje „katolickiego profilu duchowości z wiernością papieżowi, nabożeństwem do Maryi Panny i przykładem świętych Kościoła” – pisze Garth „jako protestant o katolickim sercu”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama