Szef francuskiego episkopatu: przyjęta ustawa bioetyczna wymazuje fundamenty etyki

Przewodniczący Episkopatu Francji stwierdził w środę, że nowa ustawa przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe wymazała fundamenty francuskiej bioetyki. Godność istoty ludzkiej padła ofiarą ideologii.

Przewodniczący Episkopatu Francji stwierdził w środę, że nowa ustawa przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe „wymazała” fundamenty francuskiej bioetyki.

Arcybiskup Éric de Moulins-Beaufort, przewodniczący konferencji biskupów francuskich, wypowiedź swoją odniósł do nowej ustawy bioetycznej ostatecznie przyjętej 29 czerwca przez niższą izbę parlamentu, pozwalającą samotnym kobietom i parom lesbijskim na korzystanie z finansowanej przez państwo medycznie reprodukcji wspomaganej, takiej jak zapłodnienie in vitro.

„Fundament 'francuskiej bioetyki' [bioéthique à la française], z której nasz kraj był tak dumny, został wymazany: godność każdej istoty ludzkiej – dużej i małej – nie jest już na pierwszym miejscu” - powiedział arcybiskup Reims.

Ustawa została przyjęta 326 głosami za i 115 przeciw, przy 42 wstrzymujących się, po dwóch latach debaty w parlamencie. Jak podaje Associated Press, grupy LGBT forsowały te rozwiązania od 2013 roku.

Oprócz finansowania zabiegów zapłodnienia in vitro, nowe prawo ułatwia tworzenie chimer zwierzęco-ludzkich embrionów, a także badania nad embrionami i embrionalnymi komórkami macierzystymi.

Tekst ustawy pozwala również na uznanie dwóch kobiet za „równorzędne matki”, jeśli przed urodzeniem dziecka za pomocą in vitro mają odpowiednie papiery potwierdzone notarialnie.

Wykluczona z tekstu ustawy została natomiast wspomagana reprodukcja dla osób, które przedstawiają się jako kobiety transseksualne oraz „wspólne macierzyństwo” polegające na tym, że embrion pochodzący z komórki jajowej jednej kobiety umieszczany jest w macicy drugiej kobiety-partnera do ciąży.

Abp Moulins-Beaufort stwierdził: „Teraz, kiedy prawo naszego kraju zezwala na nowe przekroczenia norm moralnych, jest istotniejsze niż dotąd, aby każda osoba odkryła sposoby [etycznej] czujności i osobistego rozeznania, aby mogła dokonywać wyborów z pełną świadomością ich etycznych konsekwencji”.

„Zaspokojenie jakiejś potrzeby – nawet uzasadnionej – zasady równości, potrzeb badań naukowych, lęku przed niepełnosprawnością, nie może usprawiedliwiać traktowania istot ludzkich jak materiału, którym można manipulować i którym można rozporządzać”.

Już wcześniej biskupi francuscy głośno wyrażali swój sprzeciw wobec projektu ustawy bioetycznej. W styczniu tego roku konferencja biskupów rozpoczęła kampanię modlitwy i postu w intencji ochrony życia ludzkiego od poczęcia, zanim projekt ustawy skierowany zostanie do Senatu, wyższej izby parlamentu.

Arcybiskup Pierre d'Ornellas z Rennes, szef grupy bioetycznej Konferencji Episkopatu Francji, powiedział, że ustawa stanowi „porażkę, która rani naszą demokrację”. „Ta porażka jest tym poważniejsza, że prawo bioetyczne nie jest prawem jak inne, ponieważ dotyczy rozumienia godności ludzkiej i szacunku, jaki rodzi ona u wszystkich”. Zakończył pytaniem: „Co dalej? (...) Czy godność człowieka pozostaje teraz na łasce opinii innych osób?”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama