Biskupi Kanady: wizyta papieża ważnym etapem procesu uzdrowienia i pojednania

Biskupi Kanady wyrazili swoją wdzięczność za historyczną wizytę papieża Franciszka. „Przybył on, aby spełnić swoją obietnicę zamanifestowania poprzez swoją obecność bliskości z rdzennymi mieszkańcami tej ziemi. Ta wizyta stanowi ważny kamień milowy na drodze uzdrowienia i pojednania” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez kanadyjski episkopat.

Biskupi przypominają, że Franciszek w swoich różnych przemówieniach publicznych i prywatnych przeprosił serdecznie i uroczyście ludność rdzenną w imieniu Kościoła Katolickiego, mówił o swoim podziwie dla rdzennej kultury i duchowości, wyraził głęboki smutek z powodu trwałego wpływu kolonizacji, uznał katastrofalny wpływ systemu szkół rezydencjalnych i prosił o przebaczenie za nadużycia, w tym seksualne, które zostały popełnione przez członków Kościoła.

„Ojciec Święty wezwał nas do kontynuowania pomocy ofiarom i rodzinom w uzdrawianiu z traumatycznych przeżyć, których doświadczyli. Usłyszeliśmy to wezwanie i podczas naszego Zebrania Plenarnego jesienią tego roku dokonamy przeglądu zaktualizowanego planu działania. Mamy nadzieję, że relacje nawiązane podczas tego procesu planowania, szczególnie z partnerami rdzennymi na poziomie krajowym i lokalnym, po tej wizycie bardzo się rozwiną i posłużą jako fundament dla pracy, która jest przed nami. W rozmowach z naszymi rdzennymi siostrami i braćmi usłyszeliśmy:

- wezwania do większej przejrzystości z zachowaniem i ujawnieniem dokumentacji szkół rezydencjalnych;

- prośby o wsparcie, aby rozwiązać problem artefaktów rdzennych mieszkańców znajdujących się w Muzeum Watykańskim;

- pragnienie potwierdzenia nieodłącznych praw ludności rdzennej i wyjaśnienia polityki historycznej i zasad często określanych jako „Doktryna Odkrycia”;

- zaproszenie do współpracy ze społecznościami Pierwszych Narodów, Metysów i Inuitów w rozwiązywaniu systemowych niesprawiedliwości, które trwają do dziś;

oraz wspierania finansowego inicjatyw, które przyczyniają się do uzdrowienia i pojednania.

Wskazówki te będą miały zasadnicze znaczenie dla naszych kolejnych kroków, gdy będziemy starali się kroczyć razem w nowy sposób” – zapewnia episkopat Kanady.

Kanadyjscy biskupi przypominają o podjętych wcześniej krokach i zobowiązaniach, w tym o przeznaczeniu 30 milionów dolarów na Fundusz Pojednania Rdzennych Mieszkańców. „Jesteśmy wdzięczni rdzennym partnerom, rządom i wiernym katolickim, którzy pomogli nam poczynić znaczący postęp w realizacji tych zobowiązań, uznając jednocześnie, że czeka nas jeszcze wiele pracy. Pojednanie jest procesem, który dotyczy nas wszystkich, a obecność Ojca Świętego była źródłem nadziei i inspiracji dla Kanadyjczyków w całym kraju. Chcielibyśmy serdecznie podziękować ofiarom za ich odwagę i otwartość na bycie częścią tych spotkań z Ojcem Świętym oraz partnerom rdzennym za ich pomoc w procesie planowania. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tej pokutnej pielgrzymki i kończymy ten tydzień z odnowioną nadzieją na wspólne podążanie ku lepszej przyszłości” – napisał episkopat Kanady.

st (KAI) / Ottawa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao