Dlaczego Jan Paweł II dodał do Różańca Tajemnice Światła?

Tajemnice Światła odnoszą się do życia publicznego Chrystusa. Jak czytamy w Liście Apostolskim „Rosarium Virginis Mariae", Różaniec, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym.

Zaledwie w dwa tygodnie po wyborze na Stolicę Piotrową, Jan Paweł II, niejako otwierając swe serce podkreślił, że Różaniec „to modlitwa, którą bardzo ukochał”. 

Papież zaproponował Tajemnice Światła po to, aby „podkreślić chrystologiczny charakter Różańca”. Nawiązują one do „publicznej działalności Chrystusa między chrztem a męką “ – pisał papież.

„Przechodząc od dzieciństwa i życia w Nazarecie do życia publicznego Jezusa, kontemplacja prowadzi nas do tych tajemnic, które ze specjalnego tytułu nazwać można «tajemnicami światła». W rzeczywistości całe misterium Chrystusa jest światłem. On jest «światłością świata» (J 8, 12). Jednak ten wymiar wyłania się szczególnie w latach życia publicznego, kiedy głosi On Ewangelię Królestwa. Pragnąc wskazać wspólnocie chrześcijańskiej pięć znamiennych momentów – tajemnic «pełnych światłości» – tej fazy życia Chrystusa, uważam, że słusznie można by za nie uznać: 1. Jego chrzest w Jordanie; 2. objawienie siebie na weselu w Kanie; 3. głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia; 4. przemienienie na górze Tabor; 5. ustanowienie Eucharystii, będącej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego” – czytamy w Liście Apostolskim. 

Kiedy bowiem medytujemy «tajemnice światła» wypełniamy odstęp między «tajemnicami radosnymi» i «bolesnymi», dając możliwość pełniejszego spotkania z Chrystusem, «Światłością świata» – mówił Jan Paweł II. 

Każda z tych tajemnic jest „objawieniem Królestwa, które już nadeszło w samej Osobie Jezusa”. Co więcej, „odmawianie Różańca jest niczym innym jak kontemplowaniem z Maryją oblicza Chrystusa” – tłumaczył papież. 

Maryja w Tajemnicach Światła

W Tajemnicach Światła z wyjątkiem Kany, obecność Maryi pozostaje ukryta w tle. “Jednak rola, jaką pełni w Kanie, widoczna jest w jakiś sposób w całej drodze Chrystusa. Objawienie, które w czasie chrztu w Jordanie dał o Nim bezpośrednio Ojciec, a które w Janie Chrzcicielu odbiło się echem, w Kanie znajdujemy na Jej ustach i staje się ono wielkim macierzyńskim napomnieniem, skierowanym przez Nią do Kościoła wszystkich czasów: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2, 5). Jest to napomnienie, które dobrze wprowadza w słowa i znaki Chrystusa w czasie Jego życia publicznego, stanowiąc maryjne tło dla wszystkich 'tajemnic światła'.”

Papież podkreślił, że dodanie tych Tajemnic dokonuje się „bez uszczerbku dla jakiegokolwiek istotnego aspektu tradycyjnej formy modlitwy, ma na celu ożywienie jej i ponowne zainteresowanie różańcem w duchowości chrześcijańskiej jako prawdziwej bramy do głębin Serca Chrystusa”. 

Papież zaproponował, aby tajemnice światła były kontemplowane w czwartki, pozostawiając dla reszty dotychczasowe dni tygodnia, tzn. dla tajemnic radosnych Różańca: poniedziałki i soboty, dla bolesnych: wtorki i piątki, dla chwalebnych: środy i niedziele. I tak do dziś katolicy modlą się Różańcem na całym świecie. 

Źródło: opoka, CNA, List Apostolski Rosarium Virginis Mariae

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama