Żona „lekarza ubogich” w drodze na ołtarze. „Szkoda, że nie zostali beatyfikowani razem”

W 20. rocznicę beatyfikacji László Batthyány-Strattmanna (1870-1931), znanego jako „lekarz ubogich”, Kościół katolicki otwiera proces beatyfikacyjny jego żony Marii Teresy.

Z okazji otwarcia procesu na szczeblu diecezjalnym biskupi sąsiadujących z sobą diecezji: Ägidius Zsifkovics z austriackiej Eisenstadt i Janos Szekely z węgierskiej Szombathely, sprawowali 19 marca wspólną liturgię w bazylice w Güssing w austriackim Burgerlandzie. W podziemiu tamtejszego kościoła znajduje się krypta rodziny Batthyány -Strattmann. Teksty liturgii oraz śpiew sprawowano po niemiecku i węgiersku.

„Błogosławiony László i jego żona Maria Teresa Coreth byli ludźmi widzącymi. Otworzyli oczy wielu, także na Boga” – powiedział bp Zsifkovics podczas Mszy św. transmitowanej na żywo przez telewizje ORF i ZDF. Hierarcha podkreślił, że jako lekarz Batthyány-Strattmann spotykał Chrystusa „w chorych, uzdrawiał ich, do kresu sił i bezinteresownie”. A bp Szekely chwaląc dobroć, współczucie, pogodę ducha i głęboką wiarę Marii Teresy zwrócił uwagę, że to pod jej wpływem również jej mąż całym swoim życiem dążył do świętości. „Małżonkowie Batthyány -Strattmann są wzorami do naśladowania w wierze, w małżeństwie przeżywanym z miłością, w przyjmowaniu błogosławieństwa dzieci, we wspieraniu ubogich" – powiedział bp Szekely. Przypomniał, że już podczas beatyfikacji László 20 lat temu wielu mówiło: „Szkoda, że nie zostali beatyfikowani razem”.

László Batthyány-Strattmann pochodził ze starej węgierskiej rodziny szlacheckiej, był lekarzem okulistą. W założonych z własnych funduszy szpitalach w Kittsee w Burgenlandzie i w Körmend na Węgrzech leczył bezpłatnie wielu pacjentów z zaćmy; mówi się też, że rozdawał pieniądze najuboższym. Batthyany przez całe życie był czczony jako święty przez wielu ludzi. Papież Jan Paweł II beatyfikował go 23 marca 2003 roku.

Głęboko religijna Maria Teresa Coreth poślubiła Batthyány'ego-Strattmanna w 1898 roku w wiedeńskim kościele Votivkirche. Małżonkowie mieli 13 dzieci. „Odważnie mówiła tak swoim dzieciom, zakładała przedszkola, organizowała wsparcie dla najuboższych rodzin w Kittsee i Körmend, trwała przy mężu w jego powołaniu lekarskim” – powiedział bp Szekely podczas uroczystości w Güssing. Biskup diecezji Szombathely na podstawie znanych już świadectw i pamiętników napisał biografię Marii Teresy Batthyány-Strattmann, która w tych dniach została wydana w formie książkowej po węgiersku.

Również na konferencji prasowej w Szombathely 17 marca bp Szekely podkreślił, że spotkanie z przyszłą żoną było wielkim punktem zwrotnym w życiu László Batthyány-Strattmanna. „To dzięki swej wielkiej żonie rozpoczął drogę świętości życia, jego życie stało się pełne miłości i przyniosło tak wiele owoców” – powiedział biskup dziennikarzom,  informując o mającym się wkrótce rozpocząć procesie beatyfikacyjnym Marii Teresy.

W 20. rocznicę beatyfikacji László Batthyány-Strattmanna oraz z okazji otwarcia procesu beatyfikacyjnego jego żony, nakładem Wydawnictwa Diecezji Eisenstadt św. Marcina ukazał się dziennik błogosławionego z 1926 roku. Na wiosnę planowana jest także wystawa w Muzeum Diecezjalnym w Eisenstadt.

Podczas wizyty w Budapeszcie pod koniec kwietnia papież Franciszek odwiedzi placówkę społeczną imienia bł. Laszlo Batthyany-Strattmanna. 29 kwietnia papież spotka się z dziećmi z wadami wzroku i niepełnosprawnością intelektualną z katolickiego Instytutu Batthyány-Strattmanna, założonego przez zakonnicę siostrę Annę Feher (1947-2021). W skład placówki wchodzi przedszkole, szkoła i internat.

 

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao