Hiszpański TK pozytywnie o eutanazji. Decyzji sprzeciwiają się organizacje świeckich katolików oraz kilku biskupów

Trybunał Konstytucyjny w Madrycie orzekł, że wprowadzona w Hiszpanii w 2021 roku eutanazja jest zgodna z hiszpańską ustawą zasadniczą.

W swoim orzeczeniu sędziowie stwierdzili, że „państwo nie ma obowiązku utrzymywać przy życiu obywateli”, którzy chcieliby poddać się tzw. śmierci wspomaganej.

Decyzję skrytykowały organizacje katolików świeckich oraz kilku biskupów.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zostało wydane jako odpowiedź na wniosek centroprawicowej Partii Ludowej (PP), w którym wyraziła ona wątpliwości co do zgodności z konstytucją przepisów o eutanazji. Wcześniej podobne zapytanie skierowała do Trybunału konserwatywna partia Vox.

Jedną z organizacji domagających się zajęcia stanowiska przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie legalizacji eutanazji były stowarzyszenia zrzeszające katolickich lekarzy oraz prawników, a także hiszpański oddział papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN). Określił on legalizację eutanazji mianem „przejawu dyskryminacji” wobec praw chrześcijan w Hiszpanii.

W czerwcu br. władze stowarzyszenia Prawo do Godnej Śmierci (DMD) podały, że w 2022 roku na terenie Hiszpanii przeprowadzono 295 eutanazji, z czego najwięcej – 91 – we wspólnocie autonomicznej Katalonii, na północnym wschodzie kraju. Wyjaśniły, że od czerwca 2021 roku, kiedy zalegalizowano eutanazję w Hiszpanii, poddało się jej 370 obywateli.

Eutanazji może poddać się w Hiszpanii osoba nieuleczalnie chora. Przedtem jednak prawo nakazuje przeprowadzenie przez wnioskującego szeregu konsultacji lekarskich, aby wykluczyć pomyłkę medyczną lub przypadek zmuszania pacjenta do tzw. śmierci wspomaganej.

mz (KAI/EP/DP) / Madryt

« 1 »

reklama

reklama

reklama