Liczba aborcji w Niemczach rośnie. To najwięcej przypadków zabicia dzieci nienarodzonych od dekady

Jak podają niemieckie media, w ubiegłym roku liczba aborcji w tym kraju była najwyższa od 10 lat. W porównaniu z rokiem 2021 wzrosła o 9,9 proc. i wyniosła 104 tys. przypadków.

Jak poinformował Federalny Urząd Statystyczny, liczba aborcji w 2022 roku wzrosła o 9,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2021 roku wyniosła 94,6 tys., a w 2022 – 104 tys. przypadków. Jest to najwyższy wynik w ciągu ostatnich 10 lat. Ostatni wyższy był w 2012 roku i wynosił 106,7 tys. przypadków. 

Jak wynika ze statystyk, 96 proc. aborcji zostało wykonanych po spełnieniu wymogu konsultacji. Jest to warunek przeprowadzenia w Niemczech legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży. 4 proc. przypadków dotyczyło ciąży powstałej w następstwie przestępstwa lub z powodów medycznych, takich jak zagrożenie życia matki lub ciężka wada dziecka. 

Jeżeli chodzi o wiek kobiet, które dokonały aborcji, 70 proc. przypadków dotyczyło osób w wieku 18-34 lata, a 19 proc. – 35-39 lat. Powyżej 40 roku życia było to ok. 8 proc., a poniżej 18 – ok. 3 proc. Jak dodano, 41 proc. kobiet dokonujących aborcji nie miało wcześniej dzieci.

Źródło: dw.com

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama