List kard. Grecha: bez modlitwy nie będzie Synodu Biskupów

Sekretarz generalny synodu wysłał list do biskupów i eparchów na całym świecie, przed zgromadzeniem synodalnym, które rozpocznie się 4 października. Zachęca w nim, aby zaprosić wszystkich wiernych do modlitwy o to, by uczestnicy synodu mieli oświecone serca bez ryzyka naginania woli Bożej do swoich oczekiwań.

Modlitwa jest „terapią”, która sprawia, że przechodzimy od zamknięcia się w nas samych do otwartości, do odkrycia tego, co Bóg stale czyni w swoim Kościele, a co wyłoni się z synodu. Kard. Mario Grech podkreśla, że to na modlitwie należy oprzeć synod, ponieważ, jak podkreśla Papież, „bez modlitwy nie będzie synodu”.

List kard. Grecha jest wezwaniem globalnym skierowanym za pośrednictwem biskupów i eparchów do wiernych na wszystkich kontynentach, aby uczestniczyli i wspierali modlitwą prace XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów nt. synodalności.

W swym liście podkreśla, że jest to przede wszystkim wydarzenie duchowe, modlitewne i czas słuchania Ducha Świętego, prawdziwego protagonisty tego zgromadzenia. Aby pomóc w tym, sekretariat generalny synodu przygotował propozycję „uroczystego błogosławieństwa”, które może być używane na zakończenie niedzielnych Mszy świętych oraz propozycje do modlitwy wiernych.

Kard. Grech przypomina o różnych formach, jakie może przybierać modlitwa. Jak pisze, jest to przede wszystkim słuchanie, począwszy od słuchania Słowa Bożego. Bardzo ważna jest adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, która zmienia spojrzenie serca ze smutku rezygnacji na zdumienie tym, co Bóg mówi do swego Kościoła. Następnie sekretarz generalny synodu zachęca do modlitwy wstawienniczej, która nie polega na naginaniu woli Bożej do swojej, ale na proszeniu Pana, aby oświecił serca mocą swojego Ducha życia. Jest także modlitwa dziękczynna. Podkreśla, że jest to terapia, która zaczyna się od rozpoznania siebie poprzedzonego łaską.

Sekretarz generalny synodu przypomina, że modlitwa jest częścią szeregu inicjatyw mających na celu przypomnienie duchowego charakteru zgromadzenia synodalnego. Jedną z tych inicjatyw było utworzenie w 2021 r. strony internetowej (www.prayforthesynod.va) we współpracy z Papieską Światową Siecią Modlitewną i Unią Międzynarodową Przełożonych Generalnych (UISG). W ramach tej inicjatywy jest propozycja modlitwy za synod w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Wkrótce zaś odbędzie się czuwanie ekumeniczne zaplanowane na 30 września (www.together2023.net). Ponadto od 1 do 3 października, czyli w przeddzień otwarcia synodu, odbędą się rekolekcje dla uczestników zgromadzenia synodalnego.

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama