Jak Amerykanie odpowiadają na pytanie o swoją religię? Najczęściej: „żadna”

Z nowego raportu Pew Research Center wynika, że osoby niezwiązane religijnie stanowią obecnie największą kategorię religijną w USA.

Opublikowany 24 stycznia raport pokazuje, że na pytanie o religię 28 proc. całej populacji USA odpowiada „żadna”. To najliczniejsza grupa, wyprzedzająca katolików, stanowiących 20 proc. populacji.

Najnowsze dane są zgodne z długoterminową tendencją rosnącej liczbą Amerykanów odrzucających przynależność religijną. Odsetek ten wzrósł niemal dwukrotnie w porównaniu z 16 proc. w 2007 roku.

Spośród osób wybierających w pytaniu o religię opcję „żadna”, tylko 17 proc. identyfikuje się jako ateista, podczas gdy 20 proc. określa siebie jako agnostyka. 69 proc. wierzy w Boga, chociaż tylko 13 proc. z nich wierzy w Boga opisanego w Biblii. Dodatkowo 49 proc. twierdzi, że jest uduchowiona lub że duchowość jest dla nich bardzo ważna.

Według Pew Research Center większość z nich, bo 67 proc., jako powody, dla których nie wyznaje żadnej religii, podaje niewiarę i sceptycyzm. 55 proc. twierdzi, że nie jest religijna, ponieważ nie lubi organizacji religijnych lub ma złe doświadczenia z osobami religijnymi, a 44 proc. utrzymuje, że nie potrzebuje religii lub nie ma na nią czasu.

W co zatem wierzą? 43 proc. uważa, że zorganizowana religia wyrządza więcej szkody niż pożytku, podczas gdy ponad połowa (56 proc.) uważa, że nauka wyrządza więcej dobra niż szkody.

Grupa ta wykazuje jednak otwartość na wiarę w sferę duchową – 56 proc. wierzy, że nauka ma granice i że pewnych rzeczy nauka nie potrafi wyjaśnić. Dochodzi do tego fakt, że połowa z nich twierdzi, że duchowość jest dla nich bardzo ważna, a wiele osób wierzy, że zwierzęta i części natury, takie jak góry i drzewa, mają „duchy lub energie duchowe”.

Większość z nich, bo aż 83 proc., twierdzi, że ich moralnością kieruje „chęć uniknięcia krzywdzenia ludzi”, podczas gdy 82 proc. twierdzi, że ich kompasem moralnym są także logika i rozsądek.

Różnice między w porównaniu z osobami religijnymi widać także w zaangażowaniu społecznym – 17 proc. osób nie wybierających żadnej religii twierdzi, że było wolontariatem w ciągu ostatniego roku. Wśród osób religijnych 27 proc. stwierdziło, że niedawno zgłosiły się na wolontariat. Mniejsze jest także zaangażowanie obywatelskie – 51 proc. religijnych Amerykanów zadeklarowało, że wzięło udział w wyborach w 2022 r. Wśród osób, które w pytaniu o religię zaznaczyły opcję „żadna” było to 39 proc.

Michael Pakaluk, profesor badań społecznych i biznesu na Katolickim Uniwersytecie Ameryki, powiedział CNA, że wzrost tej grupy jest niepokojący, właśnie ze względu na mniejsze zaangażowanie społeczne. Jego zdaniem stały wzrost liczby osób niezwiązanych z żadną religią jest „bezpośrednią konsekwencją” dwóch rzeczy: „zsekularyzowanej edukacji (w tym słabej edukacji religijnej w większości szkół wyższych i uniwersytetów zrzeszonych w religii); oraz traumy i złe przykłady rozwodów”.

Stwierdził także, że to wspaniały czas na ewangelizację.

„Pola istnieją i dojrzały do żniwa” – zapewnił. „Ludzie uznają, że ateizm jest własną formą religii. Jest surowy i nieatrakcyjny. Agnostycyzm nigdy nie był powszechny i zawsze ograniczał się głównie do klas wykształconych. Jeśli ktoś mówi: «nic konkretnego», to moim zdaniem wraca dokładnie tam, gdzie Kościół się zaczynał, wśród narodów pogańskich, i to jest dla nas wspaniałe, dla ewangelizacji”.

Mówiąc o praktycznych wskazówkach dla rodziców wychowując swoje dzieci w wierze katolickiej Pakaluk podkreślił rolę uczenia się na pamięć sakramentów, przykazań, doktryn, wersetów biblijnych.

„Wszystkie skuteczne katechizmy miały prostą formę pytań i odpowiedzi, do recytacji i zapamiętywania” – stwierdził, dodając, że „życiorysy świętych i dramat historii Kościoła powinny zajmować centralne miejsce”. Również Pismo Święte, powiedział, musi odgrywać centralną rolę w kształceniu dzieci przez katolików.

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – przypomniał słowa św. Hieronima.

Źródło: Catholic News Agency

« 1 »

reklama

reklama

reklama