Patriarchowie Jerozolimy: wierni żyjący w Strefie Gazy niosą szczególnie ciężkie krzyże

Wydając to orędzie wielkanocne, w pełni zdajemy sobie sprawę z wielkiego cierpienia, które otacza nas tutaj, w Ziemi Świętej, a także trwa w wielu innych częściach świata – piszą patriarchowie i przywódcy kościelni z Jerozolimy.

W swym przesłaniu ponownie potępiają wszelkie brutalne działania obecnej wojny, zwłaszcza te wymierzone w bezbronnych cywilów, i wzywają do trwałego zawieszenia broni. W Wielki Piątek będzie można wesprzeć chrześcijan z Ziemi Świętej w ramach kolekty na Boży Grób.

Patriarchowie apelują o szybką dystrybucję pomocy humanitarnej, uwolnienie wszystkich jeńców i umożliwienie lekarzom oraz personelowi medycznemu dotarcia do rannych i chorych. Wskazują, że należy rozpocząć międzynarodowe negocjacje, aby zakończyć obecną wojnę.

Przywódcy kościelni z Jerozolimy w sposób szczególny pragną pozdrowić wszystkich wiernych w Strefie Gazy, zaznaczając, że ci w ciągu ostatnich miesięcy niosą szczególnie ciężkie krzyże. Przypominają, że miejscowi chrześcijanie chronią się wokół kościołów św. Porfiriusza i Świętej Rodziny, a w Gazie pracuje ponadto prowadzony przez anglikanów szpital al-Ahli.

Zwracając się do nich i wszystkich oczekujących zmartwychwstania, patriarchowie przywołują słowa św. Pawła: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8, 38-39).

W Wielki Piątek odbędzie się w całym Kościele tzw. kolekta na Boży Grób, ustanowiona przez św. Pawła VI 50 lat temu. Zebrane wówczas fundusze zostaną przekazane na potrzeby chrześcijan w Ziemi Świętej.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama