Przewodniczący Episkopatu USA: ideologia „zmiany płci” nie da się pogodzić z nauczaniem Kościoła

Przewodniczący Konferencji Biskupów USA w przemówieniu do amerykańskich biskupów poruszył temat niezgodności „zmiany płci” z nauczaniem Kościoła katolickiego. W tle znajduje się kwestia transpłciowego pustelnika z diecezji Lexington.

W przemówieniu rozpoczynającym spotkanie, arcybiskup Timothy Broglio, który pełni funkcję ordynariusza Archidiecezji Służb Wojskowych w USA i jest przewodniczącym Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (USCCB), mówił o wielu kwestiach, głównie jednak skupił się na temacie godności ciała, cytując m.in. niedawną deklarację papieża Franciszka w sprawie ideologii gender i odnosząc się do kwestii „zmiany płci”.

Uwagi bpa Broglio pojawiły się niecały miesiąc po tym, jak pojawiła się informacja, że kobieta identyfikująca się jako mężczyzna uczęszczała do seminarium, a obecnie żyje jako męski pustelnik w Kentucky, z wyraźną aprobatą biskupa Johna Stowe’a z diecezji Lexington.

W swoim przemówieniu do biskupów Broglio cytował papieża Franciszka i jego niedawny dokument na temat teorii płci.

„Jesteśmy wdzięczni za niedawną deklarację Dignitas Infinita z Dykasterii Nauki Wiary. Czytamy tam jasne przesłanie dotyczące wielu kwestii, które nękają nasze czasy. W szczególności „w odniesieniu do teorii gender, której naukowa spójność jest przedmiotem poważnej debaty wśród ekspertów, Kościół przypomina, że życie ludzkie we wszystkich jego wymiarach, zarówno fizycznych, jak i duchowych, jest darem od Boga” – powiedział.

„Dar ten należy przyjąć z wdzięcznością i oddać go na służbę dobru”. Pragnienie osobistego samostanowienia, jak wskazuje teoria gender, w oderwaniu od tej fundamentalnej prawdy, że życie ludzkie jest darem, oznacza ustępstwo wobec odwiecznej pokusy uczynienia siebie Bogiem, wchodząc w konkurencję z prawdziwym Bogiem miłości objawionym nam w Ewangelii” – zacytował Broglio watykański dokument.

Broglio cytował również Katechizm Kościoła Katolickiego, mówiąc, że „wyraźnie zachęca nas do uznania, że ludzkie ciało ma udział w godności obrazu Boga”.

„Ta prawda zasługuje na zapamiętanie, zwłaszcza jeśli chodzi o zmianę płci, ponieważ ludzie nierozerwalnie składają się zarówno z ciała, jak i duszy” – powiedział bp Broglio.

Zakończył swój wykład, ponownie cytując papieża Franciszka na temat godności ludzkiego ciała.

„Nauczając o potrzebie poszanowania naturalnego porządku osoby ludzkiej, papież Franciszek potwierdził, że «stworzenie musi być przyjęte jako dar. Jednocześnie jesteśmy wezwani do ochrony naszego człowieczeństwa, a to oznacza przede wszystkim przyjęcie go i szanowanie takim, jakim zostało stworzone»”.

Na konferencji prasowej po zakończeniu pierwszego dnia spotkania, Broglio stwierdził, że kwestia transpłciowego zakonnika nie była wprawdzie omawiana na zebraniu plenarnym, ale pojawiła się na „poziomach komisji”.

„Chodzi o ogólną uczciwość, która powinna być częścią całego procesu określania powołania i odpowiedzi na to powołanie.”

Źródło: CNA

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama