Siostry dominikanki z Kolumbii: Odpowiedzią na miłość Boga jest służba bratu

Nieco ponad pięćdziesiąt lat temu trzy siostry dominikanki misjonarki Najświętszego Serca Jezusa rozpoczęły misję w zmarginalizowanym regionie Kolumbii. Dziś te zakonnice mają inne marzenie.

Pięćdziesiąt lat temu, 8 września 1973 r., w odpowiedzi na wezwanie papieża Pawła VI skierowane do misyjnych zgromadzeń zakonnych, aby ewangelizowały Amerykę Łacińską, my, trzy młode siostry zakonne należące do Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Najświętszego Serca Jezusa, przybyłyśmy na południe Bogoty (w Kolumbii), na peryferie miasta, gdzie zastałyśmy duże braki w infrastrukturze i rozwoju społecznym.

Wraz z ówczesnym proboszczem rozpoczęliśmy naszą pracę wśród społeczności tych okolic, starając się zorganizować pracę „wspólnotową”, która pozwoliłaby na godne życie, integralną formację osoby ludzkiej i budowanie wspólnot chrześcijańskich. W ten sposób narodziło się FISDECO - Fundacja Integracji Społecznej i Rozwoju Wspólnoty - duszpasterstwo społeczne w służbie Kościoła prowadzone przez siostry. Z biegiem lat zdołało ono zmienić życie tysięcy rodzin w okolicy, czyniąc doświadczenie wiary i budowanie Królestwa widocznym i możliwym wśród najbardziej potrzebujących.

W odpowiedzi na potrzeby

Kiedy dotarłyśmy na miejsce, czekało nas spotkanie z rzeczywistością, która wykraczała daleko poza nasze wyobrażenia o tym, jak miała wyglądać nowa misja. Rodziny były wielodzietne, a starsze dzieci opiekowały się młodszymi, podczas gdy ich rodzice pracowali w prymitywnych cegielniach lub na farmach kwiatowych w odległych północnych rejonach miasta. Drogi były nieutwardzone, a domy zbudowane z cegieł, drewnianych słupów i plastiku, bez wody i światła. Rodziny gotowały na kuchenkach benzynowych, co bardzo często powodowało poparzenia u dzieci. W okolicy nie było żadnych placówek edukacyjnych. Pomimo trudnych warunków, spotkałyśmy się jednak z głębokim pragnieniem mieszkańców, aby żyć wiarą zgodnie z tradycjami, których się tutaj nauczyli.

W obliczu tej rzeczywistości grupa sióstr, wraz z kilkoma osobami świeckimi, postanowiła rozpocząć wprowadzanie zmian, zaczynając od integralnej opieki nad dziećmi, młodzieżą, kobietami i osobami starszymi, świadcząc posługę edukacyjną, duchową, medyczną oraz zapewniając materialne wsparcie w podstawowych potrzebach. Ten wspólny wysiłek nad poprawieniem sytuacji oraz uświadomieniem godności życia od jego początku był istotą naszej działalności misyjnej, tak aby każdy podopieczny podejmował odpowiedzialność za własny rozwój i wraz z innymi przyczyniał się do przemiany środowiska i społeczeństwa.

Obecnie naszymi głównymi filarami są przedszkole i szkoła podstawowa (obecnie liczące 500 uczniów), opieka nad kobietami i osobami starszymi w społeczności oraz biblioteki.

Nadzieja na przyszłość

Praca misyjna sióstr w ramach FISDECO odbywa się obecnie przez placówki edukacyjne i centra zarządzania społecznością w sześciu ośrodkach integracyjnych zlokalizowanych w różnych dzielnicach Ciudad Bolívar, zamieszkałych przez ponad milion mieszkańców. Należy pamiętać, że trudna sytuacja kraju na poziomie politycznym, gospodarczym i społecznym znajduje odzwierciedlenie w Ciudad Bolivar, sprawiając, że problemy takie jak ubóstwo, przesiedlenia, migracja, bezrobocie, marginalizacja, narkotyki i przemoc są plagą dla mieszkańców tych okolic.

Ponadto wysoki wskaźnik analfabetyzmu oraz niski poziom wykształcenia podstawowego i średniego charakteryzujące populację nie pozwalają ludziom wyjść z trudnej sytuacji. Jedną z naszych aktualnych inicjatyw mających na celu zaradzenie tej sytuacji, jest wdrożenie pilotażowego planu alfabetyzacji z wykorzystaniem metody "IntraAct" (opracowanej w Niemczech) w celu usprawnienia procesu nauki czytania oraz pomocy w osiąganiu lepszych wyników w nauce.

Naszym priorytetem są małe i dorastające dzieci oraz młodzież. Z biegiem lat odkryłyśmy, że nawet w trudnych okolicznościach edukacja zmienia kontekst społeczny, a wysokiej jakości edukacja prowadzi do znaczących zmian w rodzinach i ich kontekstach społecznych. Każdego roku około 100 uczniów kończy pięcioletni cykl edukacji podstawowej i otrzymuje solidne podstawy do rozwoju intelektualnego, etycznego i religijnego.

Dziś naszym wielkim marzeniem, zarówno uczniów, jak i wszystkich osób zaangażowanych w FISDECO, jest zbudowanie domu przeznaczonego na szkołę dla uczniów klas od szóstej do jedenastej, aby dziewczęta i chłopcy mogli kontynuować proces edukacji aż do ukończenia szkoły średniej. Jesteśmy przekonane, że umożliwi im to rozwój indywidualny, pomoże ich rodzinom, a także w trwały sposób wpłynie na dobro ich społeczności.

Szkolnictwo średnie to projekt i wielka inwestycja, która pozornie przekracza nasze obecne możliwości. Ale kto 50 lat temu wyobrażałby sobie to wszystko, co do tej pory udało nam się zbudować? Tak więc, z Bożą pomocą, spójrzmy w przyszłość z nadzieją i zaangażowaniem w dalsze przekształcanie marzeń w rzeczywistość!

« 1 »

reklama

reklama

reklama