Troska Kościoła o dialog ze światem sztuki: Papież Franciszek odwiedzi Biennale w Wenecji

„To historyczna chwila, ponieważ będzie to pierwszy papież, który odwiedzi Biennale w Wenecji, co wyraźnie pokazuje pragnienie Kościoła, aby utworzyć owocny i bliski dialog ze światem sztuki i kultury” – powiedział kardynał José Tolentino de Mendonça, prefekt watykańskiej dykasterii ds. kultury i edukacji podczas konferencji prasowej w Watykanie 11 marca.

W 2013 roku Watykan po raz pierwszy wystawił swój pawilon na weneckim Biennale, który zainspirowany był biblijnym stworzeniem świata z Księgi Rodzaju. W tym roku, wszyscy odwiedzający pawilon Stolicy Apostolskiej wezmą udział w wystawie pt. „With My Eyes" („Moimi Oczami"), która odbędzie się w więzieniu dla kobiet na weneckiej wyspie Giudecca. Więźniarki będą odgrywać aktywną rolę w wystawie prac dziewięciu profesjonalnych artystów.

Dla kardynała José Tolentino de Mendonça, który nadzoruje pawilon, pomysł zorganizowania wystawy sztuki w więzieniu był częściowo inspirowany przez wielu katolickich wolontariuszy, którzy służą w duszpasterstwie więziennym. Odwiedzanie więźniów jest jednym z uczynków miłosierdzia, zobrazowanym w słowach Jezusa z Ewangelii Mateusza: „Byłem w więzieniu, a odwiedziliście Mnie”.

Inspiracją do stworzenia wystawy było również zeszłoroczne przesłanie papieża Franciszka do artystów, który zachęcał ich do podejmowania tematów takich jak m.in. „obrona życia ludzkiego, sprawiedliwość społeczna i troska o ubogich”, gdy rozważają społeczną odpowiedzialność sztuki.

Po przybyciu na miejsce odwiedzający będą podzieleni na 20-25 osobowe grupy. W zwiedzaniu towarzyszyć im będzie ochrona. Zgodnie z typowymi protokołami bezpieczeństwa dla członków rodzin odwiedzających więźniów, goście pozostawiają swoje telefony komórkowe przed wejściem na wystawę. Chiara Parisi, jedna z kuratorek pawilonu watykańskiego, wyjaśniła, że istotnym elementem jest „wypuszczenie z rąk tego instrumentu, przez który przyzwyczailiśmy się patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość”. Ogromną wartością jest oglądanie sztuki „własnymi oczami”.

„Żyjemy w epoce naznaczonej dominacją technologii cyfrowych i triumfem zdalnych technologii komunikacyjnych, które proponują coraz bardziej pośrednie ludzkie spojrzenie, ryzykując, tym samym, że pozostanie ono oderwane od samej rzeczywistości" – powiedział kardynał na konferencji prasowej w Watykanie 11 marca i dodał, że „pawilon chce skupić naszą uwagę na tym, jak odpowiedzialnie pojmujemy, wyrażamy i budujemy nasze społeczne, kulturowe i duchowe współistnienie".

Pawilon Stolicy Apostolskiej będzie otwarty dla publiczności od 20 kwietnia do 24 listopada 2024 roku. Papież Franciszek odbędzie swoją wizytę w niedzielę, 28 kwietnia 2024 roku.

 

Źrodła: ncregister.com, @EWTNcatholictv

« 1 »

reklama

reklama

reklama