Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa o. Lombardiemu SJ

O. Federico Lombardi SJ odbierze doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

O. Federico Lombardi SJ - były dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej oraz szef Watykańskiego Radia i Ośrodka Telewizyjnego 24 października odbierze doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W uroczystości weźmie udział kard. Kazimierz Nycz.

Duchowny ma otrzymać doktorat honoris causa w zakresie teologii środków społecznego przekazu za „wiarygodne zaangażowanie w komunikacji społecznej trzech papieży i Kościoła”.

Uroczystości będzie towarzyszyła konferencja naukowa zorganizowana 25 października w związku z 25-leciem Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa istniejącym na Wydziale Teologicznym uczelni.

Program uroczystości:

- Przemówienie Jego Magnificencji ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora UKSW
- Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa o. Federico Lombardiemu SJ
- Wystąpienie o. Federico Lombardiego SJ, doktora honoris causa UKSW


źródło: ks. Przemysław Śliwiński, archwwa.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama