Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem... Konkurs Poetycko-Plastyczny

Będą pisać wiersze, malować i rysować. Dzieci, młodzież i starsi mogą wziąć udział w ogólnopolskim konkursie, którego celem jest poznanie życia i przesłania bł. Karoliny – dziewicy i męczennicy.

„Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu” – to temat XVI Ogólnopolskiego  Konkursu Poetycko–Plastycznego.

Uczestnicy są proszeni, aby nawiązując do tematyki konkursu, wyrazili własne refleksje przy pomocy tekstu poetyckiego lub pracy plastycznej – w odniesieniu do bł. Karoliny, osobistych przeżyć, doświadczeń innych osób.
Jury szczególnie doceni ciekawe pomysły.

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem i podpisanymi pracami konkursowymi należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia  7  stycznia 2019 r.  (decyduje data stempla pocztowego).

Adres do wysyłki:

Zespół Szkolno – Przedszkolny                                                                                                                

w Woli Radłowskiej 67

33 –133 Wał –Ruda

Szczegóły, karta zgłoszenia i regulamin zamieszczone w pliku poniżej.

Honorowy patronat:
Biskup Tarnowski – Andrzej Jeż
Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak
Marszałek Województwa Małopolskiego –  Jacek Krupa
Starosta Powiatu Tarnowskiego –  Roman Łucarz
Burmistrz Miasta i Gminy Radłów – Zbigniew Mączka

źródło: ewa@rdn.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama