Licheń: Wspomnienie liturgiczne 108 Męczenników

Obchody dziewiętnastej rocznicy beatyfikacji 108 Męczenników – ofiar II wojny światowej, odbędą się 16 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 12.00 Mszą św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Po Mszy św. asysta liturgiczna oraz wierni przejdą procesyjnie do kaplicy, gdzie zostanie odmówiona modlitwa do 108. błogosławionych Męczenników

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej jest ogólnopolskim miejscem kultu 108 Męczenników. W dolnej części bazyliki znajduje się kaplica, w której umieszczono obraz przedstawiający Chrystusa wśród 108 Męczenników. Obraz ten towarzyszył uroczystości beatyfikacyjnej, która odbyła się 13 czerwca 1999 roku w Warszawie.

W gronie osób zamordowanych w trakcie II wojny światowej „z nienawiści do wiary” znaleźli się: trzej biskupi, dwudziestu sześciu kapłanów zakonnych, trzech kleryków, siedmiu braci zakonnych, osiem sióstr zakonnych i dziewięć osób świeckich. Pośród nich znajduje się dwójka kapłanów ze Zgromadzenia Księży Marianów: bł. Antoni Leszczewicz MIC oraz bł. Jerzy Kaszyra MIC.

źródło: Robert Adamczyk - Biuro Prasowe Sanktuarium

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama