Niedziela Świętego Franciszka

Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska (GCCM) przy współpracy z Caritas Polska, 7 października, organizuje pierwszą Niedzielę Świętego Franciszka, pt. „Przebudzenie ekologiczne” krok pierwszy – nie marnuję żywności.

Środowiska chrześcijańskie, rządowe, producenci, dystrybutorzy, przedstawiciele handlu w sektorze spożywczym, organizacje społeczne połączyły siły ponad wszelkimi podziałami i tak powstała idea Niedzieli Świętego Franciszka, który kochał ludzi i troszczył się o Ziemię. To zaproszenie jest wezwaniem do ratowania  Ziemi – tego, co najdroższe ludzkości.

Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska (GCCM) przy  współpracy z Caritas Polska organizuje pierwszą Niedzielę Świętego Franciszka, pt. „Przebudzenie ekologiczne” krok pierwszy  – nie marnuję żywności, pod patronatem Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Miliony ludzi na całym świecie głodują,  podczas gdy my każdego dnia wyrzucamy miliony ton żywności. Trudno się z tym pogodzić. Musimy się zmienić, musimy zmienić nasze podejście do środowiska - potrzebujemy EKOLOGICZNEGO PRZEBUDZENIA.

W ramach obchodów Niedzieli Świętego Franciszka w 4 miastach w Polsce (Kraków, Poznań, Toruń, Gdańsk) odbędą się konferencje oraz panele dyskusyjne. Tematem przewodnim debat będzie problem marnowania żywności – jedno z największych wyzwań społecznych i ekologicznych, przed którymi stoi polskie społeczeństwo. Wydarzeniom towarzyszyły będą m.in. warsztaty kulinarne food waste, kiermasze zdrowej żywności oraz inne wydarzenia, których celem jest zmiana postaw społecznych względem środowiska naturalnego. „Prawdziwe podejście ekologiczne zawsze staje się podejściem społecznym, które musi włączyć sprawiedliwość w dyskusje o środowisku, aby usłyszeć zarówno wołanie ziemi, jak i krzyk biednych.” Laudato Si’ pkt 49.

Konferencje odbędą się w 7 października o godz. 11:00 w następujących lokalizacjach:

- Toruń - Copernicus Toruń Hotel,  Bulwar Filadelfijski 11

- Kraków - Hotel Best Western  Premier, ul. Opolska 14A

- Gdańsk - Filharmonia Bałtycka,  ul. Ołowianka 1

- Poznań - Collegium DaVinci,  ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

Niedziela Świętego Franciszka połączyła różne środowiska, począwszy od środowisk chrześcijańskich i rządowych (patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi), przez producentów,  dystrybutorów i przedstawicieli handlu w sektorze spożywczym (partnerstwo Lidl Polska), aż po organizacje społeczne, w tym ekologiczne. Konferencje będą szeroko relacjonowane przez media. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą działacze GCCM z Watykanu.

Kulminacyjnym momentem będzie uroczyste podpisywanie  przez przedstawicieli różnych środowisk Deklaracji Świętego Franciszka o niemarnowaniu żywności. Ten dokument ma nie tylko charakter medialny i wizerunkowy. Jest także spisem prostych kroków prowadzących do zmiany zwyczajów panujących zarówno w instytucjach, jak i w naszych domach. 

Jesteśmy przekonani, że dzięki Deklaracji dobro, jakim jest żywność, będzie mniej marnowane.


Źródło: Centrum Medialne Caritas Polska

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao