Prezentacja III tomu "Pro Memoria" Prymasa Wyszyńskiego

Prezentacja odbędzie się w poniedziałek 8 października o godz. 17.00 w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

W prezentacji udział weźmie kard. Kazimierz Nycz, jak również redaktorzy naukowi tomu: Iwona Czarcińska i ks. dr Andrzej Gałka oraz dr Ewa Czaczkowska - autorka najnowszej biografii Prymasa Wyszyńskiego, członek zespołu redakcyjnego serii wydawniczej "Pro Memoria". 

Trzeci tom „Pro memoria" - to jak podkreśla przewodniczący zespołu  redakcyjnego dr hab. Paweł Skibiński - tom szczególny, dlatego, że dotyczy okresu uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego. Obejmuje on lata 1953-1956 i zawiera notatki z tego czasu. „Jest to moment ważny dla historii Polski, gdyż wtedy Prymas podlegał najcięższym prześladowaniom ze strony ustroju komunistycznego" - mówi Skibiński. 

W zasadniczym kształcie notatki zawarte w tomie III „Pro memoria"  ukazały się już wcześniej w „Zapiskach więziennych" kard. Wyszyńskiego, który osobiście współpracował z ówczesną redakcją  podczas przygotowania tej pozycji do druku. Obecnie ukazuje się wydanie krytyczne tych notatek wraz z przypisami. 

Tom III „Pro memoria" zawiera więc informacje na temat uwięzienia  Prymasa, ukazane z jego perspektywy. - Ten tekst nie jest ani „Zapiskami więziennymi", ani monografią na temat uwięzienia - jest komentowanym tekstem prymasowskich zapisek codziennych, tak jak on sam w latach 70. zadecydował, że mają wyglądać. Bardziej dotyczy spraw konkretnych, raczej zewnętrznych, mniej jest duchowych przeżyć Prymasa, które znalazły się wcześniej w „Zapiskach więziennych" a pochodzą z innych notatek - wyjaśnia Skibiński. 

Redaktorzy naukowi tomu stanęli przed poważnym wyzwaniem, dlatego, że  kard. Wyszyński nie identyfikował osób, z którymi spotykał się w czasie uwięzienia. O oficerach UB i funkcjonariuszach sił bezpieczeństwa pisał enigmatycznie, redaktorzy naukowi próbowali rozpoznać te postacie. 

W tomie III „Pro memoria" czytelnik znajdzie też korespondencję,  którą Prymas Wyszyński dołączył do swoich notatek. „Szczególne wrażenie robią listy ocenzurowane przez Urząd Bezpieczeństwa, pocięte i prezentowane Prymasowi z wyciętymi fragmentami" - zwraca uwagę dr hab. Skibiński. W tomie znaleźć można także odręczne rysunki miejsc uwięzienia. 

Więzienne „Pro memoria" kard. Stefana Wyszyńskiego, jak i teksty  napisane przez niego w czasie odosobnienia ukazują go jako człowieka, który mimo zła, jakie go spotkało i jakiego doznał Kościół, ani przez chwilę nie przestaje wierzyć, że Bóg go prowadzi. 

Na monumentalne 27-tomowe dzieło „Pro memoria" złożyły się  tysiące codziennych notatek sporządzanych przez kard. Stefana Wyszyńskiego przez ponad 30 lat. To unikatowe świadectwo niestrudzonej działalności prymasowskiej w latach 1948-1981. 

Zainaugurowana w 2017 r. seria wydawnicza jest pierwszą próbą  całościowego i krytycznego wydania zapisek - opatrzonego aparatem naukowym obejmującym wstęp, przypisy oraz indeksy. 

Wydanie jest wspólnym przedsięwzięciem pięciu podmiotów: Archidiecezji Warszawskiej, Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutu Pamięci Narodowej, dla którego jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach centralnego projektu badawczego "Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989". 

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Warszawskiej

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao