Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Śp. kard. Antonio InnocentiKard. Antonio Innocenti zmarł w Rzymie 6 września 2008 r. w wieku 93 lat. Urodził się 23 sierpnia 1915 r. w Poppi w diecezji Fiesole. Po skończeniu seminarium w rodzinnej diecezji otrzymał święcenia kapłańskie 17 lipca 1938 r. Duszpasterskie doświadczenie, jakie zdobył w kontakcie ze światem pracy, pozostawiło w jego życiu niezatarte ślady.

W Rzymie podjął studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie w 1941 r. zdobył tytuł magistra prawa kanonicznego. Po powrocie do Fiesole wykładał w seminarium prawo kanoniczne i teologię moralną, będąc jednocześnie sekretarzem ówczesnego bpa Giovanniego Giorgisa. W trudnym okresie wojennym towarzyszył swojemu ordynariuszowi w duszpasterskim wizytowaniu parafii.

W r. 1948 ponownie został wysłany do Rzymu, na dalsze specjalistyczne studia teologiczne. Na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim uzyskał licencjat z dogmatyki. W 1949 r. bp Giovanni Battista Montini, substytut Sekretariatu Stanu, skierował go na studia w Papieskiej Akademii Kościelnej.

W 1950 r. został asystentem legata papieskiego w Leopoldville, z jurysdykcją na Kongo Belgijskie i Ruandę Urundi. 28 sierpnia 1951 r. otrzymał nominację na kamerdynera Ojca Świętego. Pod koniec 1953 r. został sekretarzem nuncjatury apostolskiej w Szwajcarii, gdzie sprawował duszpasterską posługę wśród imigrantów włoskich, a także wśród chrześcijan innych Kościołów. W 1960 r. został posłany w charakterze obserwatora do internuncjatury w Kraju Basków. W następnym roku posłano go z misją dyplomatyczną do Egiptu, potem do Syrii i Jerozolimy. W 1962 r. został przeniesiony do nuncjatury apostolskiej w Brukseli, gdzie reprezentował Watykan w okresie działalności Rady Europy.

26 czerwca 1963 r. otrzymał nominację na prałata Ojca Świętego. Pod koniec 1964 r. posłano go jako doradcę do nuncjatury apostolskiej w Paryżu, gdzie pozostał do 1967 r. 15 grudnia 1967 r. został arcybiskupem w Elcano i jednocześnie nuncjuszem apostolskim w Paragwaju. W 1973 r. abp Innocenti otrzymał nominację na sekretarza ówczesnej Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego. 4 października 1980 r. został nuncjuszem apostolskim w Hiszpanii i pozostał tam do 1985 r.

25 maja 1985 r., na konsystorzu, został wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II. Kard. Innocenti został prefektem Kongregacji ds. Duchowieństwa 9 stycznia 1986 r. i funkcję tę pełnił aż do 30 czerwca 1991 r. W 1990 r. został delegowanym przewodniczącym VIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów nt. formacji kapłańskiej. Od 8 października 1988 r. do 30 czerwca 1991 r. był przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Zachowania Artystycznego i Historycznego Dziedzictwa Kościoła, a od 1 lipca 1991 r. do 16 grudnia 1995 r. przewodniczył Papieskiej Komisji Ecclesia Dei.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: dyplomacja Kongo Kongregacja ds. Duchowieństwa Gregorianum Uniwersytet Gregoriański nuncjusz apostolski lateranum Paragwaj Antonio Innocenti
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W