Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Abp Szczepan Wesoły

20 LAT FUNDACJI JANA PAWŁA IIDzień 16 października 1978 r. zapisał się w historii naszego narodu jako dzień radości i dumy wszystkich Polaków mieszkających w różnych miejscach świata. Do tego niezapomnianego momentu wracamy myślą każdego roku wspominając wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jest to dzień wdzięczności, w którym śpiewamy Opatrzności Bożej uroczyste Te Deum za tak wielki dar dla Kościoła i świata. Jan Paweł II w ciągu 22 lat swego Pontyfikatu jako niestrudzony pielgrzym i świadek Ewangelii Jezusa Chrystusa stał się największym autorytetem moralnym dla współczesnych nam ludzi. Przejdzie do historii jako Papież przełomu tysiącleci, który ogłosił Wielki Jubileusz Roku 2000. Jubileuszowe celebracje pod przewodnictwem Jana Pawła II pozwoliły doświadczyć obecności świadków wiary, nadziei i miłości, którzy wsłuchani w nauczanie Piotra naszych czasów, włączają się w wielkie dzieło tego Pontyfikatu.

Dzień 16 października ma również szczególne znaczenie dla Fundacji Jana Pawła II. Najpierw dlatego, że jest to dzień wyboru na Stolicę Piotrową Syna Narodu Polskiego, ale również dlatego, że dzień 16 października 1981 r. jest datą powstania Fundacji noszącej Jego imię. Trzy lata dzielące te dwa wydarzenia pozwoliły na skonkretyzowanie inicjatyw upamiętniających historyczne wydarzenie z 1978 r. Zrealizowali je ci, którzy wtedy na gruncie kościelnym i polonijnym stali na czele społeczności polskiej. Patrząc z dzisiejszej perspektywy na ich wysiłek, doceniamy ich charyzmatyczną inicjatywę, która stała się i trwa jako jeden z owoców tego Pontyfikatu.

Ojciec Święty przyjął dar, jakim był Dom Pielgrzyma Polskiego i jako jego gospodarz ustanowił Fundację noszącą Jego imię, nakreślając równocześnie program jej działania. Fundacja przejęła całą odpowiedzialność za instytucje wchodzące w jej skład: Dom Polski Jana Pawła II w Rzymie, Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej oraz Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie. Każda z tych instytucji realizuje swoje specyficzne zadania. Dom Polski służy pielgrzymom w ich religijnym przeżywaniu pobytu w Rzymie; Ośrodek Dokumentacji gromadzi i opracowuje informacje związane z osobą i nauczaniem Ojca Świętego; Instytut Kultury Chrześcijańskiej prowadzi działalność naukową i kulturalną dotyczącą związku między wiarą i kulturą w Polsce i w świecie; Dom w Lublinie poprzez pomoc stypendialną dla młodych ludzi z Europy Środkowowschodniej przygotowuje kadry inteligencji, która winna włączyć się w życie Kościoła i krajów tej części Europy.

W 2001 r. Fundacja obchodzić będzie dwudziestą rocznicę swego powstania i już teraz wybiega myślą do tego dnia. W tym minionym czasie stała się wspólnym domem tych, którzy odnajdują w jej działalności płaszczyzny osobistej troski i zaangażowania w przekazywanie wartości kultury chrześcijańskiej i obecności Ewangelii w dzisiejszym świecie. Dobro ma to do siebie, że przemawia samo przez się, przyciąga innych i udziela się im. Dobre dzieła Fundacji przeznaczone są dla innych, otwarte na potrzeby drugich. Ta wymiana darów jest możliwa dzięki hojności i życzliwości Przyjaciół Fundacji, którzy poprzez swoją pomoc moralną i finansową pozwalają jej trwać i realizować cele wyznaczone przez Ojca Świętego.

Będąc dziełem Polaków rozsianych po całym świecie, Fundacja przekroczyła granice Polski i polskiej kultury. Ma dzisiaj również Przyjaciół, w których żyłach nie płynie polska krew, a którym bliska jest osoba i nauczanie Jana Pawła II. Do wszystkich Przyjaciół kierujemy słowa serdecznej wdzięczności za wszelką pomoc, jakiej Fundacja nieustannie doświadcza. Ojciec Święty wyraził tę wdzięczność podczas audiencji dla dobroczyńców Fundacji 29 października 1998 r., mówiąc: «Przychodząc z pomocą Fundacji noszącej moje imię, dajecie wyraz waszemu oddaniu i życzliwości dla Papieża. Bardzo wam za to dziękuję. Odwzajemniam tę życzliwość polecając Bogu w modlitwie wszystkich, którzy wspierają mnie w mojej posłudze Piotrowej. Zanieście, proszę, moje podziękowanie i serdeczne pozdrowienie waszym najbliższym, członkom Kół Przyjaciół Fundacji i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączają się w to dobre dzieło. Z serca wam błogosławię».

Każda rocznica, choćby najmniejsza, nie zatrzymuje się jedynie na dniu dzisiejszym, ale wybiega w przyszłość. Czynimy to również my, chcąc zbudować trwały materialny fundament umożliwiający Fundacji aktualną i przyszłą działalność. Służy temu Fundusz Wieczysty, na który składają się indywidualne donacje, wpływy z Kół Przyjaciół oraz zapisy spadkowe. Każda pomoc i każdy, choćby najmniejszy zapis spadkowy oznacza włączenie się w konkretną działalność Fundacji.

W październiku 2001 r. z okazji dwudziestolecia Fundacji zostanie odsłonięta w Domu Polskim w Rzymie kolejna, szósta Tablica Dobroczyńców Fundacji. Nazwiska osób, nazwy instytucji, parafii, które składają ofiarę w wysokości 2000 US (i więcej) lub równowartość tej sumy w innej walucie, zostaną uwiecznione na tej Tablicy. Przy okazji rocznicowych uroczystości chcemy również podzielić się owocami codziennej pracy, która mogła być wykonana dzięki pomocy Przyjaciół.

Wszelkie czeki prosimy wystawiać na jedno z Kół Przyjaciół Fundacji (Koła są zwolnione od podatku) albo kierować wprost na adres: Fundacja Jana Pawła II, via di Porta Angelica 63, 00193 Roma.

Wspierając Fundację Jana Pawła II, włączamy się w dzieło Pontyfikatu Jana Pawła II i w bardzo konkretny sposób angażujemy się w przekazywanie młodemu pokoleniu wartości narodowych i chrześcijańskich.

Abp Szczepan Wesoły
Przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: kultura ewangelizacja finanse pieniądze Fundacja Jana Pawła II polonia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W