Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Wydawnictwa katolickie w Polsce

Na skróty: DiecezjalneZakonneInne

Wydawnictwa diecezjalne i seminaryjne

Białystok
Pismo wydziału duszpasterstwa "Czas miłosierdzia" Pl. Jana Pawła II 1
15-087 Białystok
tel. (085) 7323-572 Wydawane na podstawie umowy przez Oficynę Wydawniczą "Wybór"
ul. Sienkiewicza 44/46, 15-950 Białystok
"Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej"
"Na drogach katechezy"
Bielsko-Biała
       
Częstochowa
Regina Poloniae
Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne
Al. Najśw. Maryi Panny 54
42-200 Częstochowa
tel. (034) 62-98-50, 65-65-36, fax 65-11-82  
Drohiczyn
         
Elbląg
         
Ełk
         
Gdańsk
Wydawnictwo Archidiecezjalne "Stella Maris" ul. Cystersów 15
80-330 Gdańsk-Oliwa
tel. (0-58) 520051, fax 522775  
Gliwice
         
Gniezno
Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum
E-mail
ul. Kancl. J. Łaskiego 11
62-200 Gniezno
tel./fax (061) 426-36-51  
Kalisz
"Opiekun" - Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej Wydawca: Kuria Diecezjalna w Kaliszu
Adres Redakcji: 62-800 Kalisz, ul. Złota 144
Redaktor Naczelny: ks. mgr Krystian Szenowski
tel./fax: 0-62 767-30-94
e-mail: opiekun@post.pl
 
Katowice
Periodyk seminaryjny:
Initium
 
skr. poczt. 265
40-042 Katowice
   
Księgarnia Świętego Jacka ul.Warszawska 58
40-008 Katowice
tel. (032) 59-89-64
Sprzedaż: wholesal@ksj-arscath.com.pl
Więcej o wydawnictwie
Kielce
Wydawnictwo Jedność ul. Jana Pawła II 4
25-209 Kielce
tel. (041) 3681110, fax 3681202  
Koszalin
         
Kraków
Wydawnictwo św. Stanisława bm. ul. Straszewskiego 2
31-201 Kraków
tel. (012) 429-52-17; 421-49-70  
Legnica
         
Lublin
Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium"
e-mail: wydawnictwo@gaudium.pl
Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej
e-mail: wydawnictwo@gaudium.pl
ul. Ogrodowa 12
20-075 Lublin
tel. (081) 743-73-08, 532-27-60, fax 743-73-16  
Łomża
Wydawnictwo Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej ul. Sadowa 3
18-400 Łomża
tel. (086) 162826, fax  164864  
Łowicz
         
Łódź
Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie ul.Księdza Skorupki 3
90-458 Łódź
tel. (042) 360481, 375844
fax 361696
Publikacje związane z życiem Kościoła łódzkiego, jego historią i aktualną działalnością oraz szeroko rozumiana ewangelizacja i propagowanie kultury chrześcijańskiej poprzez książkę, zgodnie z posłannictwem Kościoła
Olsztyn
Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum"
e-mail: hosianum@sprint.com.pl
ul. St. Kard. Hozjusza 15
10-900 Olsztyn
tel. (089) 523-89-84, fax  523-86-45  
Opole
Wydawnictwo Świętego Krzyża ul. Katedralna 4
45-008 Opole
tel. (077) 539493, fax 546611  
Pelplin
Pelplińskie Wydawnictwo Diecezjalne "Bernardinum" ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin
tel. (058) 536 17 57, fax (058) 536-17-26 E-mail: Bernardinum@contactservice.com.pl
Alternatywny www: www.Bernardinum.com.pl
Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Plac Mariacki 7
83-130 Pelplin
tel. (069) 1361726, fax 1361716  
Płock
Płocki Instytut Wydawniczy ul. Tumska 3
09-042 Płock
tel. (024) 626844, fax 626716  
Poznań
Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha Plac Wolności 1
Poznań
tel. (061) 8529786 (ogólny), 8524835 (księgarnia) fax. 852746
E-mail
Książki oraz periodyki "Katecheta" i "Biblioteka Kaznodziejska"
ul. Słowackiego 38/3
60-825 Poznań
tel./fax (061) 8475449 Pismo "Przewodnik Katolicki" i "Mały Przewodnik Katolicki"
Przemyśl
Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej Plac Katedralny 4a
37-700 Przemyśl
tel. (010) 786694, fax 782674  
Radom
Wydawnictwo Diecezji Radomskiej "AVE" ul. Młyńska 23/25
26-600 Radom
tel. (048) 313997, fax 3631466  
Rzeszów
Wydawnictwo i Poligrafia Diecezji Rzeszowskiej ul. Partyzantów 38
35-234 Rzeszów
tel. (017)852 59 38  
Sandomierz
Sandomierskie Wydawnictwo Diecezjalne ul. Żeromskiego 4
27-600 Sandomierz
tel. (015) 8323192; 8326086, fax 8323192  
Siedlce
Siedleckie Wydawnictwo Diecezjalne im. św. Maksymiliana Kolbe ul. J. Piłsudskiego 62
08-100 Siedlce
tel. (025) 445044, fax 448744  
Sosnowiec
         
Szczecin
Wydawnictwo "Ottonianum" ul. Papieża Pawła VI nr 2
71-242 Szczecin
tel. (091) 45-41-594, fax 45-41-940
E-mail
Kolportaż Św. Ottona
tel/fax 45-41-940
dyr ks. Zbigniew Rzeszótko
Tarnów
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos"
e-mail: biblos@wsd.tarnow.pl
Plac Katedralny 6
33-100 Tarnów
tel./fax (014) 6224040, tel. (014) 6212777  
Toruń
Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne ul. Łaziena 18
87-100 Toruń
tel. (056) 23530;32541, fax 10902  
Warszawa
Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej ul. Rybnicka 27
02-405 Warszawa
tel. (022) 8638878  
Warszawa-Praga
         
Włocławek
Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne Plac Kopernika 3
87-800 Włocławek
tel. (054) 311245, fax 311007  
Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników ul. Modra 23
87-800 Włocławek
tel. (054) 355261, fax 355965  
Wrocław
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej pl. Katedralny 19
50-329 Wrocław
tel./fax (071)22-72-11  
Drukarnia Tumska
i "Colloquium Salutis" - Wrocławskie Studia Teologiczne.
ul. Katedralna 1/3
50-328 Wrocław
tel. (071)21-18-22  
"Wrocławski Przegląd Teologiczny" pl. Katedralny 1
50-329 Wrocław
tel. (071)22-99-70  
Miesięcznik "Nowe Życie" ul. Katedralna 13
50-328 Wrocław
tel. (071)22-50-81  
Zielona Góra - Gorzów
Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Plac Powstańców Wielkopolskich 2
65-075 Zielona Góra
(068) 254110, fax. 253571  
Ordynariat polowy
Wydawnictwo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego 4
02-386 Warszawa
tel. (022) 8260568, fax. 8269337  
Archidiecezja warszawsko-przemyska obrządku bizantyjsko-ukraińskiego
Wydawnictwo Archidiecezji Przemysko - Warszawskiej obrządku greckokatolickiego

Wydawnictwo "Blahowist"

ul. Chopina 17
11-220 Górowo Iławieckie
  Wydaje:
1. Miesięcznik religijny "Błahowist"
2. Kalendarz liturgiczny
Wydawnictwo Archidiecezjalne
 
pl. Czackiego 2
37-700 Przemyśl
tel/fax 016 6787 868 Wydaje:;
1. Szematyzm
1."Archieparchijalni Widomosti"
2.Hrekokatołyćkyj Cerkownyj Wisnyk.
Archidiecezja wrocławsko-gdańska obrządku bizantyjsko-ukraińskiego
Wydawnictwo Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej obrządku bizantyjsko-ukraińskiego ul. J. Piłsudskiego 1E/23
76-200 Słupsk
tel. (059) 441108  

Wydawnictwa zakonne w Polsce

benedyktyni
Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec ul. Benedyktyńska 37
30-398 Kraków
tel. (012) 688-52-90, fax. (012) 688-52-91, mail: wydawnictwo@tyniec.com.pl publikacje o tematyce monastycznej
chrystusowcy
Wydawnictwo Towarzystwa Chrystusowego "Hlondianum" ul. Panny Marii 4, skr. poczt. 23
60-962 Poznań 22
tel. (0-61) 8551034, fax 8524383 tematyka religijna, osoba kard. A. Hlonda, pomoce katechetyczne, wspomnienia
dominikanie
Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W drodze"
- Alternatywny adres
ul. Kościuszki 99
61-959 Poznań
tel. (0-61) 8675233, 8672118, fax 8675238 serie: teologiczna, filozoficzna, świadectw, duchowości, poezji; myśl Kościoła, publikacje otwarte na wartości uniwersalne
duchacze
Wydawnictwo Zgromadzenia Ducha Świętego ul. Kujawska 117
85-152 Bydgoszcz
tel./fax (0-52) 711338  
franciszkanie
Wydawnictwo św. Antoniego al. Jana Kasprowicza 26
51-161 Wrocław
tel. (0-71) 3254115, fax 3727630 apostolstwo słowem drukowanym
franciszkanie
Wydawnictwo "Calvarianum" prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP bernardynów ul. Bernardyńska 46
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. (0-33) 766304, fax 766641 książki poświęcone tematyce franciszkańskiej, osobie Jana Pawła II oraz duchowości i teologii sanktuariów
franciszkanie konwentualni
Wydawnictwo "Bratni Zew" sp. z o.o
Katalog 
ul. Żółkiewskiego 14
31-539 Kraków
tel. (0-12) 4230109, 4218288 (plakaty)
fax 4217084
książki autorów należących do prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię
franciszkanie konwentualni
Wydawnictwo Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie
Katalog 
 96-515 Teresin tel. (0-46) 8613701 fax 8613759 publikacje związane z działalnością Rycerstwa Niepokalanej oraz kultem Matki Bożej
jezuici
Wydawnictwo WAM ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
tel. (0-12) 4291888, fax 4295003 książki o charakterze religijnym i naukowo-dydaktycznym
jezuici
Wydawnictwo "Przeglądu Powszechnego" ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa
tel. (0-22) 490239, fax 480978 książki dotyczące problematyki poruszanej w miesięczniku "Przegląd Powszechny"
kapucyni
Wydawnictwo Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości ul. Bł. Honorata Koźmińskiego 36
05-170 Zakroczym
tel./fax (022) 7852208  
karmelici bosi
Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych ul. Glogera 5
31-222 Kraków
tel. (0-12) 4154619, 4152245 pozycje z dziedziny życia duchowego
marianie
Wydawnictwo Księży Marianów ul. św. Bonifacego 9
02-914 Warszawa
tel. (0-22) 6425082, fax 6519055 książki i broszury o tematyce religijnej, dwa periodyki, kasety wideo i audio oraz pocztówki i obrazki
michalici
Wydawnictwo "Michalineum" al. Piłsudskiego 248/252
05-261 Marki-Struga
tel. (0-22) 781 16 40
E-mail: wydawnictwo@michalineum.kom.pl
tematyka maryjno-angelologiczna, również czasopisma i kalendarze ścienne
misjonarze
Instytut Wydawniczy "Nasza Przeszłość" ul. Strzelnica 6
30-125 Kraków
tel. (0-12) 4251859 periodyk "Nasza Przeszłość" oraz inne książki, szczególnie poświęcone historii i duchowości księży misjonarzy
misjonarze
Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy ul. Stradomska 4
31-058 Kraków
tel. (0-12) 4228285, 4228877, fax 4228949 podręczniki akademickie, śpiewniki, modlitewniki, obrazki
misjonarze klaretyni
Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów "Palabra" ul. Poborzańska 7
03-386 Warszawa
tel./fax (0-22) 8110177 książki biblijne i do nauki katechezy
misjonarze Krwi Chrystusa
Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa "Pomoc" ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
tel. (0-34) 620800, fax 620507 publikacje dotyczące Tajemnicy Paschalnej, a także o charakterze formacyjnym
misjonarze Świętej Rodziny
Wydawnictwo "Posłaniec" Misjonarzy Świętej Rodziny ul. Kołłątaja 80/82
05-402 Otwock- -Świder
tel. (0-22) 7795644, fax 7792453 tematyka rodzinna oraz misyjno-powołaniowa
pallotyni
"Apostolicum" Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla ul. Wilcza 8/12
05-091 Ząbki k. Warszawy
tel. (0-22) 7816500, fax 7817389 wydawnictwo i drukarnia
pallotyni
Wydawnictwo "Królowa Apostołów" ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255
03-802 Warszawa
tel. (0-22) 182751 czasopisma religijne
pallotyni
Wydawnictwo "Pallottinum" al. Przybyszewskiego 30, skr. poczt. 23
60-959 Poznań
tel. (0-61) 8675233, fax 8675238 Pismo św., dokumenty kościelne, Katechizm Kościoła Katolickiego, książki specjalistyczne, mszały, brewiarze, lekcjonarze, śpiewniki, modlitewniki, podręczniki podstawowe i uniwersyteckie, literatura o tematyce religijnej i inne pomoce duszpasterskie
paulini
Wydawnictwo Zakonu Paulinów "Paulinianum" ul. o. A. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
tel. (0-34) 656536 pozycje związane z kultem Matki Boskiej częstochowskiej i Jasną Górą
pauliści
Edycja Świętego Pawła
E-mail (Częstochowa)
E-mail (Lublin)
ul. Siwickiego 7
42-221 Częstochowa
tel. (0-34) 3620452, fax 3620989 książki, tzw. minimedia (pocztówki, plakaty, kalendarze itp.), kasety audio, kasety wideo, własne studio nagrań
pijarzy
Wydawnictwo Zakonu Polskiej Prowincji Pijarów ul. Pijarska 2
31-015 Kraków
tel./fax (0-12) 4222255  
redemptoryści
Wydawnictwo "Homo Dei" ul. Zamojskiego 56
30-523 Kraków
tel. (0-12) 6562910,
6562988
tematyka teologiczna
saletyni
Wydawnictwo "La Salette" ul. Koszalińska 14
30-407 Kraków
tel. (0-12) 2674534 tematyka saletyńska, dystrybucja dewocjonaliów i książek
salezjanie
Wydawnictwo Salezjańskie ul. Kawęczyńska 53
03-775 Warszawa
tel./fax (0-22) 184170 książki o tematyce religijnej ze szczególnym nastawieniem na literaturę religijną dla młodzieży i o profilu wychowawczym
salezjanie
Wydawnictwo "Poligrafia Salezjańska" ul. Konfederacka 6
30-306 Kraków
tel. (0-12) 2664000 periodyk "Biuletyn Salezjański" oraz pozycje religijne z zakresu katechezy oraz wychowania, usługi drukarskie
salwatorianie
Wydawnictwo Salwator 
e-mail
ul. Św. Jacka 16
30-364 Kraków
tel. (0-12) 266-53-27, fax.(0-12) 266-88-24 periodyki, "Zeszyty Formacji Duchowej", materiały powołaniowe, kasety
sercanie
Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
e-mail
ul. Saska 2
30-715 Kraków
tel./fax (0-12) 0*12. 290.52.98, 290.52.99  
sercanie biali
Wydawnictwo "Cor Apertum" ul. Gościńcowa 101
05-092 Łomianki
   
werbiści
Wydawnictwo Księży Werbistów "Verbinum" ul. Ostrobramska 98
04-118 Warszawa
  tematyka misyjna, misjologiczno-religijna, kulturalno- -społeczna
zmartwychwstańcy
Wydawnictwo Zmartwychwstańców "Alleluja" ul. Ks. Stefana Pawlickiego
30-320 Kraków
tel. (0-12) 2671800  
loretanki
Wydawnictwo Sióstr Loretanek ul. Żeligowskiego 16/20
04-476 Warszawa
tel. (0-22) 6734693 lub 94 książki o tematyce religijnej i popularnej dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz drobne druki: kartki świąteczne, folderki, kalendarze, obrazki
niepokalanki
Wydawnictwo Sióstr Niepokalanek ul. Szkolna 2
96-516 Szymanów
tel. (0-46) 8613550 materiały dotyczące zgromadzenia i jego założycielki, kartki
paulistki
Wydawnictwo "Paulistki" ul. Lasockiego 38,
20-612 Lublin,
tel. 081 525 78 30, e-mail: wydawnictwo@paulistki.pl Pismo św., książki o tematyce dydaktyczno-katechetycznej i ekumenicznej, dotyczące formacji chrześcijańskiej i psychologii oraz świadectwa życia chrześcijańskiego; kasety audio i wideo, zestawy slajdów, mapy i plakaty-wszystko o tematyce religijnej. Wydawnictwo prowadzone jest przez Siostry Świętego Pawła, ul. Lasockiego 38, 20-612 Lublin, tel. 081 525 78 30, e-mail: wspolnota@paulistki.pl

Inne wydawnictwa katolickie

Wydawnictwa podane są według kategorii, a w ramach kategorii alfabetycznie (nie licząc słowa "Wydawnictwo", jeśli występuje w nazwie)  1. Związane z instytucjami naukowymi

Wydawnictwo UKSW (dawniej ATK) 01-815 Warszawa
ul. Dewajtis 5
tel./fax (022) 398985
"KONTRAST" Wydawnictwo Fundacji UKSW 01-811 Warszawa
ul. Dewajtis 5
tel./fax (022) 398205
Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 20-708 Lublin
ul. Konstantynów 2
tel. (081) 5241809, 5241827, 5241798, fax 5241246
Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL ul. Gliniana 21 
20-616 Lublin 
tel. 525-01-93; 524-31-77 

2. Związane z instytucjami kościelnymi,
stowarzyszeniami, ruchami i fundacjami

Kairos 
Stowarzyszenie Pomocy 
Wydawnictwom Katolickim 
na Ukrainie
Alternatywny adres www

31-043 Kraków 
ul. Stolarska 12 
tel./fax (0-12) 423-00-82
Fundacja Mariapoli 30-725 Kraków 
ul. Łanowa 32 
Wydawnictwo ruchu Fokolari 
Wydawnictwo IHS 
Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym 
90-058 Łódź 
ul. Sienkiewicza 60 
tel./fax (0-42) 36-46-49 
Fundacja 
"POMOC RODZINIE"
05-092 Łomianki, 
ul. K. K. Baczyńskiego 9, 
tel. (022) 751 50 55, fax (022) 751 35 26 
  fpr@perytnet.pl 
 

3. Związane z periodykami lub innymi mediami

"Niedziela"
Biblioteka NIEDZIELI 
42-200 Częstochowa ul. 3 Maja 12 
tel.(0-34) 365-19-17
redakcja@niedziela.pl 
Sosnowiecka ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec
tel. (0-32) 293-66-11, (0-32) 267-49-64, fax (0-32) 293-66-11
ks. Jarosław Bolek
e-mail: nd@niedziela.pl
Łódzka ul. ks. St. Skorupki 3, 90-458 Łódź,
tel.: (0-42) 36-17-94
ks. dr Waldemar Kulbat (redaktor odpowiedzialny)
e-mail: wkulbat@archidiecezja.lodz.pl
Włocławska "ŁAD BOŻY", Dodatek do Tygodnika Katolickiego "NIEDZIELA"
Plac Kopernika 3, 87-800 Włocławek
tel./fax (0-54) 32-22-79

ks. dr Waldemar Karasiński (redaktor odpowiedzialny)
Lubelska 
(tylko e-mail) 
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin
tel. 0-81/743-68-47; 532-10-58 (w. 303)
Rzeszowska Redakcja Niedzieli Południowej
ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów
 
Redaktor odpowiedzialny: Ks. mgr lic. Józef Kula
tel. 0-17/ 852 52 74
e-mail: niedzpld@rzeszow.opoka.org.pl
Radio Maryja
Nasz Dziennik
ADRES REDAKCJI
ul. Zeligowskiego 16/20
04-476 Warszawa
tel./fax: (+22) 673 48 17
Wydawnictwo "Więź" 00-336 WARSZAWA 
ul. Kopernika 34 
tel.(0-22) 827-29-17, fax. 826-79-83 
  wiez@supermedia.pl - (redakcja) 
  wiez@free.ngp.pl - (marketing) 
Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" 30-105 Kraków, ul.Kościuszki 37
tel. (0-12) 421-97-94 fax (0-12) 421-98-14
tel (012) 429 1469

4. Wydawnictwa niezależne

Agencja Wydawnicza Katolików MAG 03-741 Warszawa
ul. Białostocka 9/86
tel. (022) 189829
Inicjatywa Wydawnicza AD ASTRA 00-434 WARSZAWA, ul. Hoene-Wrońskiego 15/49 tel./fax (0-22) 635-10-28 w godz.10-17 

Zamówienia: 00-963 Warszawa 81, skrytka pocztowa 86 

Wydawnictwo CZUWAJMY Zakład Poligraficzny 
32-091 Kraków-Michałowice I 
tel./fax ( 012) 388-50-21 
e-mail: CZUWAJMY 
Wydawnictwo JEDNOŚĆ  25-209 KIELCE 
ul. Jana Pawła II 4 
tel. (0-41) 368-11-10, fax 368-12-02 
Wydawnictwo Kerygma 20-089 Lublin
ul. Biernackiego 22
tel. (081) 7477540, fax. 0048 / 81 / 7476202
e-mail: kerygma@fundacja.org.pl
Księgarnia Wydawnicza Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II 10-512 Olsztyn
ul. M. Kopernika 47
tel. (089) 5275197
Wydawnictwo "Lumen" 05-084 Leszno k. Błonia
ul. Warszawska 1
tel. (022) 554488 w.24
Wydawnictwo "M" ul. Grodzka 54
31-044 KRAKÓW
tel. (0-12) 422-42-26, 421-50-92, 421-17-12
"Missio-Polonia" Wydawnictwo Papieskich Dzieł Misyjnych 01-015 Warszawa
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9
tel. (022) 382944, fax 380008
Wydawnictwo Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych (ODiSS) 00-950 Warszawa
ul. Mokotowska 45/12
tel. (022) 629-17-58, fax 6292372
Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym 90-058 Łódź
ul. H. Sienkiewicza 60
tel./fax (042) 364649
Instytut Wydawniczy PAX
(Oddział firmy INCO VERITAS Sp. z o.o.)

Oficjalna informacja Wydawnictwa:

http://www.iwpax.com.pl 
00- 390 Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 21a,

Dyrekcja i redakcja IW PAX:

tel./fax 625-13-78 i 625-33-98 (9.00-15.00)

Biuro sprzedaży książki IW "PAX":

tel./fax (0-22) 625-23-01 i 625-68-86 (8.00-15.30)

Sklep internetowy PAX - http://www.iwpax.com.pl 

Wydawnictwo Piotra i Pawła 61-376 Poznań
ul. Romana Maja 1
tel. (0-61) 876-40-56, fax 876-47-91
Wydawnictwo "Quo Vadis?" Skrytka pocztowa 77
60-956 POZNAŃ - 3
Tel.: (061) 821.83.00
Wydawnictwo Rady Prymasowskiej Budowy Kościołów 00-246 Warszawa
ul. Miodowa 17/19
tel. (022) 8315305
Dom Wydawniczy Rafael ul. Grzegórzecka 69
31-559 Kraków
tel./fax: (012)411-14-52
e-mail: rafael@rafael.pl
Wydawnictwo im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego "SOLI DEO" 00-270 Warszawa
ul. Dziekania 1
tel. (022) 8316151
Wydawnictwo Św. Tomasza z Akwinu 02-764 Warszawa
ul. Egejska 5/24
tel. (0-22) 651-88-17, 642-48-24 
Wydawnictwo TERESIANUM ul. Działkowców 1
44-206 Rybnik
tel./fax (0-36) 422-38-86
Katalog
Oficyna Wydawnicza "W MISJI"
Stowarzyszenie Wspólnota "W Misji"
ul. Św. Antoniego 30
50-950 Wrocław
Adres do korespondencji:
50-950 Wrocław 2 skr. poczt. 944
tel/fax/aut.sekr. [48] (0-71) 341-76-13
Wydawnictwo Veni
Oficyna Wydawnicza "Vocatio" Adres do korespondencji:
skr. poczt. 41, 02-798 Warszawa 78
Siedziba redakcji:
ul. Polnej Róży 1, 02-798 Warszawa 78
e-mail: vocatio@vocatio.com.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: media książka środki społecznego przekazu wydawnictwo publikacja masmedia wydawnictwo katolickie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W