Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


ks. Zbigniew Sobolewski

DUCH PRAWDY


Jednym z największych ciężarów, jakie z trudem dźwiga ludzkie serce, jest samotność. Nic tak nie boli jak puste miejsce pozostawione przez kogoś, kto odszedł. Nic tak nie sprawia przykrości, jak świadomość nigdy niekończącej się rozłąki. Dlatego Jezus żegnając się ze swoimi uczniami, zapewnia: Nie zostawię was sierotami (J 14, 18). Mówi tak, ponieważ ich kocha, a kochać, to być obecnym.

Jezus pozostał z nami w Eucharystii oraz przez dar Parakleta — Ducha Świętego, którego przyjście zapowiada w dzisiejszej ewangelii. Duch Święty jednoczący Syna z Ojcem jest sprawcą naszej komunii z Bogiem. Greckie paracletos pochodzi z języka sądowego i oznacza obrońcę, adwokata, a także świadka, który zeznaje na korzyść oskarżonego. Duch Święty, którego otrzymają Apostołowie stanie się źródłem wewnętrznej mocy do dawania świadectwa Jezusowi wobec tych, którzy Go odrzucają. To ktoś niezwykle potrzebny w sporze, jaki chrześcijanin będzie musiał toczyć ze światem.

Jeśli więc uczniowie Jezusa winni być zawsze gotowi do obrony i uzasadnienia swojej nadziei i jeśli mają zachować czyste sumienie (por. 1 Pt 3, 15-16), to tylko dzięki temu, że zostali obdarowani obecnością i mocą Ducha Świętego. To On wypełniając serca Apostołów swoją radością i pokojem, uzdolni ich do życia w pełnym zjednoczeniu z Jezusem i Jego Ojcem. To On wszystkiego ich nauczy. Będzie Obrońcą i źródłem mądrości. Uzdolni wszystkich do odważnego wyznawania wiary. Stworzy z nich wspólnotę — Kościół.

„Jeżeli Mnie miłujecie,
będziecie zachowywać moje przykazania”.

(J 14, 15)

opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.DZIEŃ PAŃSKI - Biuletyn liturgiczny nr 22 - ROK A (biały) 27 kwietnia 2008 - ISSN 1506-7262 - Redaktor naczelny: ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP. Komentarze i modlitwa wiernych: ks. Stefan Szymik MSF. Korekta: Magdalena Kołodziejczyk. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 — G. Trevisan. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 08.12.2007 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa ul. Św. Pawła 13/15< tel. 034.362.06.89 - fax 034.362.09.89 - www.edycja.pl - e-mail: dzien_panski@paulus.pl

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Realizacja: 3W
Realizacja: 3W