Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Praca zbiorowa
pod redakcją Urszuli Tes

W STRONĘ KINA FILOZOFICZNEGO Antologia

ISBN: 978-83-7505-817-8
wyd.: Wydawnictwo WAM 2011

Spis wybranych fragmentów
Wstęp
Adam Workowski
Refleksje filozofa o kinie wartości


Wstęp

Nie ma przekazu, który nie niósłby w sobie pewnej wizji świata.
Nie ma ustawienia kamery, które jest bez znaczenia.
Nie ma wyboru, który byłby tylko
czysto estetycznym rozstrzygnięciem.

Antologia W stronę kina filozoficznego, podsumowująca pięć lat Festiwalu Filmu Filozoficznego, którego pomysłodawczynią jest Marzena Dudziuk-Koluch, to pierwsza tego typu publikacja w Polsce. Tematy poszczególnych edycji Festiwalu: problem wartości, dialog, filozofowie w kinie, filozofia Wschodu oraz metafizyka (zapowiadany motyw przewodni FFF 2011) prezentowane są zarówno w perspektywie filozoficznej, filmoznawczej, jak i kulturowej, toteż zebrane teksty mają zróżnicowany, interdyscyplinarny charakter. W antologii znalazły się rozmowy z polskimi reżyserami oraz zapis dyskusji panelowej z udziałem znamienitych filozofów i filmoznawców. Jednak największą część publikacji stanowią artykuły, których autorzy, posługując się różnorodnymi kluczami interpretacyjnymi i formami (eseje, refleksje, opracowania naukowe), odkrywają nowe konteksty rodzące się na styku filozofii i filmu. Antologia jest adresowana zarówno do czytelnika, który pragnie poszerzyć wiedzę humanistyczną o aspekty filozoficzne i filmoznawcze, jak i do profesjonalistów zajmujących się wspomnianymi dziedzinami.

Mimo że nie znajdziemy w żadnym słowniku określenia „kino filozoficzne”, to jednak w naszym indywidualnym doświadczeniu kinowym odczuwamy, że wiele filmów i wielu twórców porusza istotne kwestie i pozostawia nas z głębokimi refleksjami o świecie, które wyrastają z tych samych przesłanek, co myślenie filozoficzne: zdziwienia, wątpienia, cierpienia. Kino może być medium odsłaniającym jakąś prawdę o człowieku, o jego relacji z samym sobą i z rzeczywistością, która go przekracza. Kino, integrując wiele sztuk, kreuje odrębny i niepowtarzalny sposób wypowiedzi, w ramach której możliwe jest także stworzenie przestrzeni komentarza dla różnych idei filozoficznych.

Tematyka filmowo-filozoficzna jest mało znana na gruncie polskim i wciąż domaga się głębszej refleksji i naukowego opracowania, dlatego ufam, że książka ta zainicjuje kolejne publikacje związane z Festiwalem Filmu Filozoficznego. Pierwsze próby zainaugurowania poważnej refleksji o relacjach filmu i filozofii zostały już podjęte w poświęconym dialogowi numerze kwartalnika filozoficzno-kulturalnego „Melée” (nr 5 2009), w którym ukazały się zapisy festiwalowych rozmów o filmie Pawła Kuczyńskiego Fenomenologia prawdy oraz o filmie Moja noc u Maud w reż. Érica Rohmera.

Urszula Tes

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: sztuka kultura filozofia kino refleksja interpretacje fimoznawstwo
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W