Polska 2001 - Kronika wydarzeń

Ważniejsze wydarzenia w Polsce w roku 2001

 • Bezrobocie w Polsce osiągnęło w styczniu 2001 roku 2 mln 835 tys. osób.
 • Prezydenci Grupy Wysze-hradzkiej — Polski, Czech, Słowacji i Węgier — spotkali się 19 stycznia w Pszczynie. Rozmawiali o perspektywach rozszerzenia Unii Europejskiej po ustaleniach przyjętych na szczycie w Nicei oraz o sytuacji w regionie.
 • Priorytetem Polski jest członkostwo w Unii Europejskiej, a najważniejsze siły polityczne są zgodne w zasadniczych sprawach naszej polityki zagranicznej — powiedział premier Jerzy Buzek na spotkaniu z korpusem dyplomatycznym na Zamku Królewskim w Warszawie. Polska chce też sprostać wymaganiom członkostwa w NATO, co oznacza m.in. unowocześnienie armii.
 • W Katowicach protestowali hutnicy z kilkunastu śląskich hut, którzy domagali się rządowych decyzji w sprawie restrukturyzacji tego sektora gospodarki.
 • Na warszawskim Torwarze — mimo protestów — wystąpił czołowy skandalista rockowy Marilyn Manson. Wcześniej organizatorzy nie uzyskali zgody na zorganizowanie jego koncertu w katowickim Spodku.
 • W Internecie ruszyła zorganizowana przez PAH (Polską Akcję Humanitarną) akcja zbierania pieniędzy na dożywianie dzieci pod nazwą „Pajacyk”.
 • Sejm przyjął uchwałę składającą hołd organizacji Wolność i Niezawisłość, która po 1945 r. kontynuowała działalność na rzecz suwerennego bytu państwowego. Przeciwko uchwale wystąpili posłowie SLD, co wywołało powszechne oburzenie, a zaproszeni na uroczystość kombatanci wyszli z sali.
 • Unia Europejska nie zniszczy państw narodowych — powiedział Romano Prodi, szef Komisji Europejskiej, podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Integracji Europejskiej, które odbyło się w Warszawie 8 marca.
 • Aleksander Kwaśniewski zawetował ustawę o reprywatyzacji.
 • W wieku 82 lat zmarł Paweł Hertz, wybitny poeta, prozaik, tłumacz i edytor.
 • W 80. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego Sejm oddał hołd uczestnikom zrywu niepodległościowego, który zadecydował o przyłączeniu tej ziemi do Polski.
 • Prezydent Kwaśniewski podpisał nową ordynację wyborczą. Datę wyborów do parlamentu wyznaczono na 23 września.
 • Aresztowanie byłego senatora Aleksandra Gawronika rozpoczęło kolejną wielką akcję policji przeciwko zorganizowanej przestępczości.
 • W Katowicach na pl. Andrzeja odsłonięty został Pomnik Ofiar Katynia.
 • Po wielu protestach ze strony różnych środowisk KRRiT zezwoliła Telewizji Puls na zwiększenie limitu reklam.
 • Sejm przyjął trzy ustawy prorodzinne: wprowadził coroczny dodatek w wysokości 115 zł dla rodziców mających więcej niż dwoje dzieci w wieku szkolnym, a także dla rodzin rolniczych, oraz stworzył ulgę podatkową dla rodzin wielodzietnych.
 • Potężne oberwanie chmury w Gdańsku sparaliżowało życie miasta i wyrządziło wielkie szkody.
 • Ulewy, deszcze i grad, które wystąpiły w różnych regionach kraju, spowodowały śmierć 11 ludzi. Ponad 80 osób uległo poważnym zranieniom. Straty materialne są ogromne.
 • Komitety Społeczny i Ekonomiczny Rady Ministrów odrzuciły założenia do budżetu przygotowane przez ministra finansów Jarosława Bauca.
 • Prezydent Aleksander Kwaśniewski zawetował ustawę o dodatku rodzinnym dla rodzin wielodzietnych.
 • Oskarżeni w sprawie masakry robotników w grudniu 1970 r. kilkakrotnie uniemożliwiali rozpoczęcie procesu przed Sądem Okręgowym w Warszawie.
 • Reprezentacja piłkarska Polski jako pierwsza z drużyn europejskich zakwalifikowała się do mistrzostw świata w Korei i Japonii w 2002 roku. W decydującym meczu wygrała z Norwegią 3: 0.
 • 23 września odbyły się w Polsce kolejne wybory do parlamentu. Zwyciężyła koalicja SLD—UP. Do Sejmu weszły także Samoobrona, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, PSL i Liga Polskich Rodzin. AWS i Unia Wolności znalazły się poza parlamentem. Do Senatu, jako jedyne ugrupowanie postsolidarnościowe, wszedł Blok Senat 2001. Misję utworzenia nowego rządu prezydent RP powierzył liderowi SLD, Leszkowi Millerowi.
 • W krakowskim Muzeum Narodowym otwarto wystawę zamykającą cykl „Opus Magnum”, na której zaprezentowane zostało monumentalne dzieło mistrza Jana Matejki — projekty polichromii kościoła Mariackiego. Wcześniej w tym samym cyklu pokazano prace Józefa Mehoffera i Stanisława Wyspiańskiego.
 • Symboliczny powrót do Ojczyzny Cypriana Kamila Norwida. W krypcie na Wawelu obok sarkofagów ze szczątkami Słowackiego i Mickiewicza spoczęła w urnie ziemia z mogiły na cmentarzu Montmorency, gdzie pochowany został autor Promethidiona.
 • 19 października odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu IV kadencji oraz ślubowanie posłów.
 • Jednym z pierwszych posunięć rządu Leszka Millera było wstrzymanie nowej matury.
 • Uniewinnienie po raz kolejny przez sąd w Katowicach sprawców pacyfikacji w kopalniach „Wujek” i „Manifest Lipcowy” poruszyło opinię publiczną w Polsce.
 • W Warszawie odbyła się konferencja przywódców 16 państw z Europy Środkowej oraz Wschodniej, poświęcona zwalczaniu terroryzmu. Do zebranych, za pomocą przekazu satelitarnego, przemówił prezydent USA, Georeg W. Bush, który zaapelował o jedność w działaniach antyterrorystycznych.
 • W nagrodę za wsparcie rządowego projektu podatkowego PSL otrzymała jedenaście stanowisk wicewojewodów. Wszyscy wojewodowie wywodzą się z SLD.
 • Trybunał Konstytucyjny orzekł, że immunitet poselski nie chroni w przypadku, gdy sprawa karna zostala wszczęta, zanim obecny poseł dostał się do parlamentu.
 • Sejm po burzliwej dyskusji odwołał Andrzeja Leppera z funkcji wicemarszałka Sejmu.
 • W grudniu po raz pierwszy liczba bezrobotnych w Polsce przekroczyła 3 mln, czyli 16,8 proc. ludności czynnej zawodowo.
 • Koalicja SLD—PSL przypuściła bezprecedensowy atak na Radę Polityki Pieniężnej.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao