Działanie alkoholu na organizm

Alkohol etylowy jest trucizną i długofalowo może uszkadzać układ nerwowy, pokarmowy, krążenia, oddechowy, krążenia, moczowy oraz oddechowy

To, że długotrwałe spożywanie alkoholu powoduje spustoszenie w życiu i relacjach osoby pijącej nie wymaga argumentacji. Alkohol etylowy jest trucizną i długofalowo może uszkadzać układ nerwowy, pokarmowy, krążenia, oddechowy, krążenia, moczowy oraz oddechowy.

Alkohol jest wchłaniany natychmiastowo najpierw przez jamę ustną i przełyk, zdecydowanie najwięcej przenika przez ścianki żołądka i jelita cienkiego. Szybkość wchłaniania zależy m. in. od zawartości tłuszczu w pożywieniu. Dlatego picie na pusty żołądek przynosi niemal natychmiastowe "rezultaty".

Alkohol ma właściwości drażniące, pobudza wydzielanie soku żołądkowego, ale zbyt duża ilość pogarsza, a nawet zatrzymuje procesy trawienne.

Następnie alkohol wpływa intensywnie na układ krążenia, zwiększa mianowicie przepływ krwi na powierzchnię skóry powodując iluzoryczne wrażenie ciepła, często przez to prowadząc do wychłodzenia organizmu, a w skrajnych przypadkach do zamarznięcia.

Duże ilości alkoholu podnoszą ciśnienie krwi, zwiększając ryzyko zawału serca, lub zaburzeń jego rytmu, wywołujący nawet zgon!

Występuje związek pomiędzy nadużywaniem alkoholu a zapaleniem trzustki, chorobą potencjalnie śmiertelną. Przewlekle zapalenie trzustki prowadzi do cukrzycy.

Z kolei wzrost ryzyka raka trzustki dotyczy osób, u których doszło do przewlekłego zapalenia tego organu, które może wynikać z regularnego... naużywania alkoholu.

Najtrudniejszą role w metabolizmie alkoholu ma niewątpliwie wątroba. Kiedy "zajmuje się" na metabolizowaniu alkoholu, zahamowuje inne procesy. W wątrobie etanol jest utleniany do aldehydu octowego, który jest wielokrotnie bardziej trujący niż sam alkohol. On właśnie jest odpowiedzialny za niszczenie wątroby prowadzące stłuszczenia, zapalenia, marskości oraz nowotworów narządu.

Sam proces metabolizowania alkoholu jest długotrwały, w tym czasie aldehyd octowy dociera także do mózgu powodując znane powszechnie objawy: nudności, bóle głowy i wymioty. Niestety konsekwencje oddziaływania alkoholu na mózg są znacznie poważniejsze od tych objawów.

Z przewlekłą reakcją na nadużywanie alkoholu związane są także zaburzenia neurologiczne.

Zaburzenia odżywiana układu nerwowego, objawiające się drżeniem mięśni, omamami czy np. drgawkami. Alkohol powoduje spowolnienie działania neuronów, zaburzenie pracy niektórych części mózgu, głównie kory mózgowej. To właśnie tam, umiejscawia się procesy zawiadujące logicznym myśleniem i odpowiedzialnym zachowaniem.

Najbardziej niebezpieczne są konsekwencje działania alkoholu na móżdżek, tę część mózgu, która jest odpowiedzialna za koordynację ruchów i równowagę.

Alkohol zaburza także działanie rdzenia przedłużonego, to zlokalizowana w tylnym dole czaszki część ośrodkowego układu nerwowego, zaliczana do tzw. tyłomózgowia. Stanowi ważny element łączący mózg z rdzeniem kręgowym. Efektem tego — przy dużych dawkach alkoholu — jest ogólne otępienie, senność i spowolnienie reakcji.

Poszczególnym poziomom stężenia alkoholu we krwi odpowiadają określone zmiany w zachowaniu człowieka, związane ze zmianami w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego, a jego ośrodki (ośrodek czucia, ruchu) podlegają hamowaniu, następuje upośledzenie pamięci, rozchwianie uczuć. Przy dalszym wzroście stężenia alkoholu we krwi popada  się w otępienie, niemal całkowicie wyłączone zostaje czucie.

 

B. Woronowicz: „Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu,” Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2003 określa następujące etapy zatrucia alkoholem:

 

stężenie

objawy

od 0,3 do 0,5 promila

Nieznaczne zaburzenia równowagi oraz euforia i obniżenie krytycyzmu, upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zaburzenia widzenia

do 0,7 promila

Zaburzenia sprawności ruchowej (niezauważalne osłabienie refleksu0, nadmierna pobudliwość i gadatliwość, a także obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych możliwości, które często prowadzą do fałszywej oceny sytuacji

do 2 promili

Zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie progu bólu, spadek sprawności intelektualnej (błędy w logicznym rozumowaniu, wadliwe wyciąganie wniosków itp.) pogłębiający się w miarę narastania intoksykacji alkoholowej, opóźnienie czasu reakcji, wyraźna drażliwość, obniżona tolerancja, zachowania agresywne, pobudzenie seksualne, wzrost ciśnienia krwi oraz przyspieszenie akcji serca.

do 3 promili

Zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa), wyraźne spowolnienie i zaburzenia równowagi, wzmożona senność, znaczne obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań

do 4 promili

Spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, osłabienie lub zanik odruchów fizjologicznych oraz głębokie zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki

powyżej 4 promili

Głęboka śpiączka, zaburzenia czynności ośrodka oddechowego i naczyniowo-ruchowego, możliwość porażenia tych ośrodków przez alkohol.


Alkohol wywołuje też niedobory witamin, osłabia układ immunologiczny, stajemy się przez to bardziej podatni na wirusy i bakterie, skutkiem jest m.in. zwiększone ryzyko występowania pewnych odmian raka, zwłaszcza przełyku, wątroby, części nosowej gardła, krtani i tchawicy oraz raka sutka u kobiet  Badania wykazują, że osoby nadużywające alkoholu częściej chorują na zapalenie płuc i gruźlicę.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (www.parpa.pl), szacuje że obecnie jest w Polsce ok. 900 tys. osób uzależnionych oraz ponad 2 mln osób pijących alkohol ryzykownie lub szkodliwie. Ci ostatni potrzebują instytucjonalnego wsparcia, aby stać się trzeźwymi alkoholikami, pozostali muszą odpowiedzialnie rozważyć za i przeciw spożywania alkoholu, biorąc pod uwagę, że istnieje granica za którą nie ma już argumentów za .

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao