Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao
METODY  AKTYWIZUJĄCE  W  KATECHEZIE
RELACJE  I  SCENARIUSZE

S.  Beata  Sarba  USJK

Chrystus  Król  (mapa  pamięci)

Zadania mające na celu wzbogacenie słownictwa lub sprowokowanie uczniów do swobodnych wypowiedzi posługują się obrazem. Dziecko patrząc na ilustrację, ma opowiedzieć jej treść lub z kilku obrazków ułożyć dłuższą wypowiedź, historyjkę, np. krótką bajkę. Pomocą do tego mogą być karty dialogowe. Mapa pamięci natomiast jest w swoich założeniach czymś odwrotnym. Najpierw podajemy treść słowną, a zadaniem ucznia jest przełożyć ją na obraz.

Kiedy poznałam tę metodę, wydawała mi się bardzo trudna. Dopiero niedawno odważyłam się zastosować ją w pracy z dziećmi z oazy.

Posłużyłam się fragmentem tekstu Ewangelii na niedzielę Chrystusa Króla (J 18,33b-37). Po przeczytaniu Ewangelii w młodszej grupie, zadawałam pytania, które miały pomóc w zrozumieniu treści. Następnym krokiem była rozmowa na temat różnicy, jaka zachodzi między królami ziemskimi a Jezusem-Królem, a także pomiędzy królestwem ziemskim a Królestwem Jezusa Chrystusa. Gdy byłam pewna, że treść tej Ewangelii została dzieciom przybliżona, że dostrzegają i rozróżniają sprawy pierwszoplanowe od drugorzędnych, wprowadziłam ich w zrozumienie samej metody. W młodszej grupie przyniosłam mapę samochodową Polski, szlaków turystycznych w Tatrach i mapę miasta. Odwołałam się także do rysowanego przez nich na jednym ze spotkań drzewa genealogicznego swojej rodziny. Zastanawialiśmy się, jak taka mapa jest rozrysowana, czemu służy, dlaczego jest pomocą w dotarciu do celu. Po takim wprowadzeniu wydałam polecenie, aby dzieci spróbowały przeczytany dzisiaj tekst przełożyć na swoistego rodzaju mapę. Dla ułatwienia podawałam, że sprawy najważniejsze dla nich mogą umieszczać w centrum kartki w dużych kołach, mniej ważne - w kołach mniejszych. Oczywiście jeśli będą miały pomysł, mogą zamiast kół stosować inne symbole. Podzieliłam dzieci na grupy wiekowe. Najmłodsza to klasy II i III chłopców. Osobno pracowała klasa IV; V razem z VI. W drugiej grupie oazowej miałam trzy zespoły: dwa - składające się z klas gimnazjalnych i jeden, gdzie były dziewczęta z pierwszej klasy liceum. Jak widzę po efektach, metoda ta nie sprawiała trudności zarówno klasom młodszym, jak i młodzieży z liceum. Była dla nich interesująca, pozwalała głębiej zastanowić się nad danym fragmentem.

Po wykonaniu pracy, podzieleniu się jej efektami i dopowiedzeniu toku rozumowania w wykonaniu takiej właśnie mapy, pytałam dzieci, w czym ta metoda im pomogła. Odpowiedzi jakie usłyszałam, były potwierdzeniem, że osiągnęłam zamierzony cel. Metoda ta - według dzieci - pomogła im w lepszym zrozumieniu treści, pomoże w głębszym wsłuchaniu się w słowo Boże podczas niedzielnej Mszy świętej, a także w osobistej refleksji nad swoim postępowaniem i odpowiedzią na pytania, czy inni widzą, kto jest moim Królem, do czyjego należę Królestwa, jak realizuję wartości Królestwa niebieskiego w moich wyborach i postępowaniu?

Nasze spotkanie zakończyliśmy modlitwą do Chrystusa Króla i osobistym świadectwem. Na zakończenie każdy otrzymywał obrazek Chrystusa Króla w cierniowej koronie i głośno - wobec wszystkich dzieci - wypowiadał słowa: "Panie Jezu, chcę, abyś był moim Królem".

Oto przykładowy opis map wykonanych przez dzieci.

1)  Klasa II i III. W centrum pytanie: Czy Ty jesteś królem? Od tego pytania, m.in. odnogi: 1) Jestem królem - Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu; 2) Królestwo moje nie jest z tego świata - a więc jesteś Królem?

2)  Klasa III. W centrum narysowany w kole symbol Chrystusa - litera P, nad nią korona cierniowa. Od tego rozgałęzienia: 1) Jezus daje świadectwo prawdzie; 2) Kto z prawdy jest, słucha Mego głosu (narysowane również ucho); 3) Królestwo Jezusa nie jest z tego świata; 4) Rozmowa z Piłatem - pretorium.

3)  Klasa IV. W centrum, w narysowanej koronie Jezus jest Królem. Nad bardzo ozdobną koroną pytanie i odpowiedź: Czy Ty jesteś Królem? Tak, jestem Królem. To wszystko, co dookoła, dzieci nazwały drogocennymi kamieniami. Po kolei: Żydzi, Piłat, Jezus, Sprawiedliwość, Prawda, Wiara, Królestwo nie z tego świata - wszystko połączone w jeden łańcuch.

4)  Klasy gimnazjum. W centrum w kole Jezus Król. Koło to zostało podzielone na 5 części, z każdej wywodzi się łańcuch innego koloru. Kolor czarny: Piłat - Obłuda. Kolor żółty: Kto Słucha Jezusa? Kolor czerwony: Król żydowski. Kolor pomarańczowy: Królestwo nie z tego świata - życie wieczne. Kolor fioletowy: królestwo ziemskie - śmierć.

Oto przykładowe mapy:

Powiększenie

Korzenie to: Król i Królestwo, dzięcioł - Prawda, która nas łączy z Bogiem, kornik to grzech, który nas od Boga oddala. Cała korona drzewa to ziemia, konary: lud żydowski, arcykapłani i Piłat.

Powiększenie

opr. ab/ab

Data publikacji: 2001-05-15Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: katecheza święty królestwo metody aktywizujące konspekt aktywizacja okienko informacyjne Chrystus Król
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W