Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Hanna  Sołtysiak

BÓG  DAŁ  NAM  CZAS
(katecheza na zakończenie roku szkolnego)

dla  dzieci  młodszych

Cel  dydaktyczny:  Bóg jako dawca czasu. Czas życia doczesnego i wiecznego.
Cel  wychowawczy:  Kształcenie umiejętności wyrażania wdzięczności Bogu (za rok szkolny i pracę, którą mogliśmy w nim wykonać).

1.  Wprowadzenie  do  tematu

A)  Przeprowadzamy pogadankę: dlaczego ludzie kupują i noszą zegarki? (wypowiedzi dzieci)

Po podsumowaniu czytamy dzieciom wiersz B. Brzezińskiego pt.: "Stary zegar"

Tik - tak,
Tik - tak...
Stary zegar gada.
Tik - tak,
Tik - tak...
O czym opowiada?
O tym, że czas szybko płynie,
Że gdy jeden dzień przeminie,
To już nie powraca!
Tik - tak,
Tik - tak...
Gdy Cię czeka praca,
Nie odkładaj jej na potem,
Lecz uporaj się z kłopotem,
Bo nie czeka czas!
Tik - tak
Tik - tak...
Stary zegar gada.
O czym opowiada?
Tik - tak
Tik - tak...
Zegar uczy nas!

B)  Zadajemy dzieciom pytania:

C)  Pokazujemy kalendarz. On też odmierza czas - dni, miesiące, lata. Przy pomocy kalendarza obliczamy, ile miesięcy spotykaliśmy się w tej klasie (10 miesięcy). Co wydarzyło się w tym czasie? Jakie zmiany zachodziły w przyrodzie? (opadły liście z drzew, przekwitły kwiaty, padały deszcze, nadeszły mrozy, padał śnieg, po pewnym czasie znów zrobiło się szaro, mocniej zaczęło świecić słońce, na drzewach pojawiły się pąki, rozkwitły kwiaty, w parkach rozśpiewały się ptaki).

Zadajemy pytania:

2.  Ogłoszenie  Słowa  Bożego

Słuchamy fragmentu Pisma św. (Koh 3,1,10-11a)

"Wszystko ma swoją godzinę
jest czas na wszelką sprawę pod niebem.
Poznałem pracę jaką Bóg nałożył
na synów człowieczych, oby się nią trudzili.
Uczynił On wszystko pięknie w swoim
czasie, także wieczność włożył w ich serce".

Na każde zajęcia jest wyznaczony czas. Jest czas, gdy jesteśmy dziećmi i uczymy się, poznajemy świat, życie. Jest czas na to, byśmy stali się dorosłymi, mogli pracować i wykorzystywać to, czego się nauczyliśmy wcześniej. Czas jest darem dla nas. Szczególnym darem jest wieczność. Czas życia na ziemi kiedyś dla nas skończy się i przejdziemy do wieczności. Ten czas życia na ziemi powinniśmy dobrze spożytkować.

Dziesięć miesięcy w tej klasie to też dar Boży. Był to czas pracy; teraz zbliża się czas dwóch miesięcy wypoczynku. Zanim zaczniemy wypoczywać, stańmy przed Panem Bogiem i pomyślmy, jak wykorzystaliśmy czas naszej pracy?

3.  Modlitwa

Robimy wspólnie rachunek sumienia:

4.  Moja  odpowiedź

Jako podziękowanie Panu Bogu za ten rok szkolny, dzieci piszą list do Pana Boga z podziękowaniem za dar czasu.

opr. ab/ab

Data publikacji: 2000-10-30Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: życie praca nauka czas wypoczynek zakończenie roku
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W