Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Bóg z nami - Podręcznik do religii dla klasy IV

Znaczenie św. Piotra w Kościele

W każdym naszym zespole katechetycznym musi być ktoś, kto nim kieruje; nad całością czuwa katecheta. Szkoła ma także swojego dyrektora. W zakładzie pracy jest również dyrektor.

Kierownik jest potrzebny każdej grupie, każdej wspólnocie, aby zachowała jedność i mogła wypełniać swoje zadania. Pamiętasz, jak Bóg starał się o jedność swego ludu. Dawał mu sędziów, proroków, królów.

A jak jest w nowym ludzie Bożym, w Kościele?

To sam Bóg przecież przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, zgromadził nowy lud Boży, czyli Kościół. I On kieruje losami Kościoła. Syn Boży gromadził uczniów. Wybrał dwunastu Apostołów. Sam kierował życiem nowej wspólnoty. Wiedział jednak, że odejdzie do Ojca.

Przeczytaj dalszy ciąg katechezy i zwróć uwagę, co uczynił Chrystus, aby po Jego odejściu nowy lud Boży żył w zgodzie i jedności wiary.

Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale zbudują Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie (Mt 16,18-19).

W tych słowach obiecał Pan Jezus Piotrowi, że powierzy mu kierowanie całym ludem Bożym, czyli Kościołem. Używał Pan Jezus słów obrazowych. Powiedział Piotrowi, że będzie skałą, czyli mocnym fundamentem jedności wiary Kościoła. Mówił o kluczach, aby zaznaczyć, że powierzy Piotrowi władzę nad całym ludem Bożym. Przekazanie kluczy było zawsze rozumiane jako oddanie komuś władzy.

Po swoim zmartwychwstaniu, a przed wniebowstąpieniem, wypełnił Pan Jezus swoją obietnicę. Powiedział do Piotra jeszcze ważniejsze słowa. Trzy razy zapytał go: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? A po trzykrotnym zapewnieniu Piotra: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, powiedział Pan Jezus do niego: Paś owce moje (por. j 21,15).

Pamiętasz, że Pan Jezus samego siebie nazywał dobrym pasterzem, a Kościół swoją owczarnią. Słowami "Paś owce moje" powierzył Pan Jezus Piotrowi opiekę nad swoją owczarnią. To znaczy, że nadal sam Pan Jezus będzie kierował swoim ludem, czyli Kościołem, ale będzie to czynił za pośrednictwem Piotra. Piotr będzie występował w Kościele w imieniu Pana Jezusa, a nie w swoim własnym. Głową Kościoła, fundamentem jego jedności pozostanie na zawsze Jezus Chrystus.

Po odejściu Jezusa Chrystusa do Ojca Piotr rzeczywiście w Jego imieniu kierował ludem Bożym, czyli Kościołem. Rozstrzygał w różnych sprawach, z którymi Apostołowie czy inni chrześcijanie zwracali się do niego. Czuwał nad tym, aby nauka, jaką głoszą inni, była zgodna z Ewangelią przekazaną przez Chrystusa. Umacniał wszystkich w wierze. Sam odważnie głosił Ewangelię i był wzorem dla innych.

Czy obecnie nowy lud Boży pamięta o pierwszym papieżu Piotrze?

Tak, Kościół, nowy lud Boży, wspomina jego imię podczas Mszy świętej.

Obecnie następcą św. Piotra jest papież Jan Paweł II. On kieruje w imieniu Jezusa Chrystusa ludem Bożym, czyli Kościołem na całym świecie.

Zastanowię się

Ludzie należą do różnych grup i spełniają w nich różne zadania. Aby te grupy mogły istnieć i spełniać swoje zadania, musi istnieć kierownictwo i podporządkowanie się jemu.

Należę do Kościoła, do ludu Bożego zgromadzonego przez Jezusa Chrystusa. Aby Kościół mógł zachować swą jedność i spełniać swą zbawczą rolę, trzeba, by wszyscy ochrzczeni szanowali papieża i okazywali mu posłuszeństwo. Posłuszeństwa i troski o jedność uczę się już w mojej parafii oraz na lekcjach religii.

Często będę się modlił:

Przeniknij, Panie,

ogniem Ducha Świętego nasze serca,

abyśmy byli posłuszni Twemu Zastępcy na ziemi

i przez to wiernie Ci służyli

Zapamiętam

Pan Jezus powiedział do Piotra: Ty jesteś Skałą, Tobie dam klucze królestwa niebieskiego, paś owce moje.

Jezus Chrystus przekazał władzę Piotrowi, aby On troszczył się o jedność wiary i o trwałość ludu Bożego, czyli Kościoła.


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wspólnota Msza święta papież jedność katecheza apostołowie Lud Boży Abraham Józef klasa IV Kosciół działalność misyjna Jakub
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W