Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Dar jedności w Duchu Świętym

Przed swoim odejściem do Ojca Jezus Chrystus ustanowił Piotra swoim zastępcą, aby w Jego imieniu kierował ludem Bożym i troszczył się o jedność w nim. Te zadania były bardzo trudne. Piotr sam o własnych siłach nie był zdolny do ich wykonania.

Przeczytaj uważnie mowę Pana Jezusa w wieczerniku. Zrozumiesz wtedy, przez kogo zmartwychwstały Chrystus miał kierować Piotrem i umacniać jedność w nowym ludzie Bożym, czyli w całym Kościele.

Ja sam będę prosił Ojca, a On innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był zawsze - Ducha Prawdy... Wy Go znacie; ponieważ u was przebywa i w was będzie (J 14,15-17).

To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszycie!, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu. On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem (J 14,25-26).

Gdy jednak przyjdzie Pocieszycie!, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi. On będzie świadczył o mnie (J 15, 26).

i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem (J 14,25-26).

Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi. On będzie świadczył o mnie (J 15, 26).

Widzisz więc, że Jezus Chrystus

przed swoją śmiercią obiecał Apostołom Ducha Świętego.

Duch Święty będzie w nich przebywał.

Pouczy ich o wszystkim, co mówił Jezus Chrystus.

Będzie świadczył o Jezusie Chrystusie.

Obietnica Jezusa Chrystusa spełniła się w dniu Pięćdziesiątnicy -to jest w dniu zesłania Ducha Świętego. Apostołowie zostali napełnieni mocą Ducha Świętego, zaczęli nauczać i udzielać chrztu tym, którzy zgromadzili się wokół wieczernika. Za pośrednictwem Apostołów ochrzczeni otrzymywali Ducha Świętego, który jednoczył ich w jeden Kościół, nowy lud Boży.

Popatrz uważnie na umieszczony poniżej rysunek.

Dostrzegasz na pewno, co wyrażają obie części rysunku. Grzech rozproszył i ciągle dzieli ludzi między sobą. Przypomina to rysunek przedstawiający ludzi, którzy się rozchodzą przed zakończeniem budowy wieży Babel.

Bóg jednak pragnie zjednoczyć ludzi i gromadzić ich mocą Ducha Świętego w jednym prawdziwym Kościele, czyli w nowym ludzie Bożym. Dlatego widzisz na rysunku Apostołów umocnionych Duchem Świętym, którzy gromadzą nowych wyznawców Chrystusa.

Abyśmy wszyscy pamiętali, że Duch Święty jednoczy nowy lud Boży, niekiedy na początku Mszy świętej kapłan pozdrawia zebranych słowami: "Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi".

W pozdrowieniu kapłan budzi naszą wiarę, że jesteśmy ludem Bożym zgromadzonym przez Chrystusa i zjednoczonym mocą Ducha Świętego.

Zastanowię się

Od chwili chrztu świętego przebywa we mnie Duch Święty. On jednoczy mnie ze wspólnotą ludu Bożego, czyli z Kościołem.

Duch Święty jednoczy również naszą wspólnotę katechetyczną, dlatego z uwagą modlimy się od niego:

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze,

dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem

doczesnym i wiecznym.

Prosimy Cię o to przez Chrystusa,

Pana naszego. Amen.

Zapamiętam

Pan Jezus powiedział: Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, On będzie świadczył o mnie.

Duch Święty, posłany przez Jezusa Chrystusa, jednoczy ochrzczonych w jedną wspólnotę Kościoła, czyli lud Boży.


opr. ab/ab



 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wspólnota Msza święta papież jedność katecheza apostołowie Lud Boży Abraham Józef klasa IV Kosciół działalność misyjna Jakub

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W