Miłosierdzie Boże

Każdy człowiek jest wezwany do głoszenia i czynienia miłosierdzia. Rok Miłosierdzia wydaje się być idealnym na to czasem

Każdy człowiek jest wezwany do głoszenia i czynienia miłosierdzia. Rok Miłosierdzia wydaje się być idealnym na to czasem.

Miłosierdzie Boże

"Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowem, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą".
/Dzienniczek 1521/

8 grudnia 2015. Rozpoczyna się Rok Miłosierdzia. Powyższe słowa z Dzienniczka są niezwykle aktualne. Oto czas szczególnego głoszenia prawdy o Bożym miłosierdziu. Oto czas miłosierdzia. Św. Faustyna Kowalska napisała we wspomnianym Dzienniczku: "Bóg nikomu miłosierdzia swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się miłosierdzie Boże" /72/. Może warto dokładnie przeczytać w Roku Miłosierdzia cały Dzienniczek? Nawet, jeśli już go czytaliśmy... Przyswoić sobie jeszcze bardziej tę prawdę o niewyczerpanym miłosierdziu Boga, aby móc głosić ją w swoim otoczeniu, głosić ją światu. Świat jest dziś tak bardzo spragniony miłosierdzia. Ciągle istnieje potrzeba poprawnego zrozumienia tego przymiotu Boga. Ukazania go w pełni. Rok Miłosierdzia wydaje się być idealnym na to czasem. Czasem na to, aby nie tylko o miłosierdziu mówić, ale przede wszystkim, miłosierdzie czynić. Czasem na to, aby prawdziwie zrozumieć, czym Boże miłosierdzie jest - w najgłębszej istocie.

Kapłani mają jeszcze więcej czasu poświęcać w konfesjonałach. Mają mówić o Bożym miłosierdziu na kazaniach podczas Eucharystii. Zapewne będą prowadzone czuwania, modlitwy, przeróżne akcje ewangelizacyjne. Ważne, by wszystko płynęło z głębi serca. Ważne też, aby dobrze się przygotować, np. poprzez odpowiednią lekturę. Dla kapłanów jest pewna propozycja takowej lektury. Ks. Bartłomiej Pergoł i ks. Tadeusz Polak wydali książkę "Bądźcie świadkami miłosierdzia. Kazania o miłosierdziu Bożym". Ks. Bartłomiej pisze, że "ogłoszony przez Papieża Franciszka Rok Miłosierdzia jest wydarzeniem, które musi znaleźć swoje odbicie w życiu duszpastersko-pastoralnym parafii. Tematyka miłosierdzia ma inspirować naszą modlitwę, odświeżyć nasze życie religijne, zmotywować do dzieł miłosierdzia i tym samym przemienić nas samych, i świat. Każdy z nas i także świat potrzebuje przemiany, może nawet bardziej niż kiedykolwiek". Jak motywować do dzieł miłosierdzia? Kapłani mogą ubogacić swoją wiedzę, dzięki tej książce właśnie. Autorzy podejmują w niej rozważania na temat takich aspektów Bożego miłosierdzia jak m.in.: Miłosierdzie Boże objawione w sakramentach świętych, Miłosierdzie Boże a sprawiedliwość Boża, Miłosierdzie Boże w godzinie śmierci, Miłosierdzie Boże dane w Kościele i przez Kościół, Miłosierdzie Boże objawione w cudach Jezusa. Autorzy podejmują ważne i trudne tematy, które bardzo często stanowią przedmiot rozważań wiernych i ich pytań kierowanych właśnie do księży. Ta wyjątkowa lektura może służyć kapłanom przez cały Rok Miłosierdzia, ale nie tylko. To ciekawy zbiór kazań, ale i rozważań na nabożeństwa. Może być także przydatna przy konferencjach w tym temacie.

Każdy człowiek jest wezwany do głoszenia i czynienia miłosierdzia. Kapłani mają bardzo konkretne zadania na Rok Miłosierdzia. Dla wiernych świeckich też z pewnością zadań nie zabraknie. Trzeba się tylko wsłuchiwać w głos Miłosiernego Pana. Pytać Go: "Nauczycielu, co mamy czynić?". Teraz mamy czynić... miłosierdzie. Jak? Pan Bóg na pewno będzie zsyłał nam wiele okazji... Trzeba nam tylko bardziej otwartych oczu i otwartego serca.

Recenzowana książka Wydawnictwa "Głosimy" jest >>TUTAJ<<

opr. ac/ac

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama