Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Autor zbiorowy

Droga Krzyżowa z Franciszkiem

Rozważania św. Franciszka z Asyżu i Papieża Franciszka


stron: 40
format: 129x209
ISBN: 978-83-7485-229-6
Wydawnictwo: Bratni Zew
Słowo wstępne
Rozważania niniejszej Drogi Krzyżowej zostały napisane pod natchnieniem duchowości franciszkańskiej i homilii Papieża Franciszka. Wszystkie cytaty pochodzą z Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, wyd. V. Poznań 2000; ze Źródeł Franciszkańskich, Kraków 2005; Pism św. Franciszka, Kraków 2009; oraz z przemówień, wystąpień i homilii Papieża Bergoglia. Rozważanie przy każdej stacji rozbrzmiewa symfonią na dwa głosy, która wyśpiewuje dobro duchowe płynące z Pasji Chrystusa i naszego przylgnięcia w wierze do Boga.

Od czasów starożytnych wierni odbywali w Jerozolimie drogę, po której Zbawiciel idąc, dźwigał ciężki krzyż i rozważali Jego mękę. Ten pobożny zwyczaj zachował się do naszych czasów. Wielu nie może odbyć pielgrzymki do Ziemi Świętej, dlatego Kościół pozwolił odprawiać Drogę Krzyżową w kościołach albo na innych miejscach przy krzyżach, zwanych stacjami.

Kto pobożnie rozważa Mękę Pańską, zyskuje odpust zupełny pod następującymi warunkami:
- trzeba odprawiać to ćwiczenie w miejscu, gdzie jest prawnie założona Droga Krzyżowa (w kościele, na placu przykościelnym itp.),
- rozmyślać Mękę Pana Jezusa (treścią rozmyślania nie muszą być kolejne stacje),
 - trzeba przechodzić od jednej do drugiej stacji.
Jeśli Drogę Krzyżową odprawia się publicznie i trudno jest wszystkim wiernym przechodzić od stacji do stacji, wystarczy gdy przechodzi prowadzący to nabożeństwo lub osoba z krzyżem, a inni wierni pozostają na swoim miejscu. Kto w ten sposób, z powodu słusznej przeszkody, np. choroby, podróży, zamknięcia kościoła itp. nie może odprawić Drogi Krzyżowej wg podanych warunków – zyskuje odpust zupełny, jeśli przynajmniej przez pół godziny odda się pobożnemu czytaniu albo rozważaniu Męki Pana Jezusa.FRAGMENT:

Wprowadzenie

V W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

R Amen

Czytanie z Pisma Świętego (Ga 6,14)

Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.

Rozważanie

Św. Franciszek z Asyżu zaprasza nas do kontemplowania postawy „Dobrego Pasterza, który dla zbawienia swoich owiec wycierpiał mękę krzyżową”. Papież Franciszek wzywa nas do naśladowania Jezusa, dobrze wiedząc, że „On zawsze nam towarzyszy i bierze nas na Swoje ramiona”, jak pasterz, który odnajduje owcę zagubioną. Naśladowanie Jezusa na drodze krzyża będzie oznaczać dla każdego z nas niesienie w swym sercu słowa miłości i przebaczenia Chrystusa.

Stacja 1

Pan Jezus na śmierć skazany

V Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie,

R Żeś przez święty krzyż Swój świat odkupić raczył.

Czytanie z Pisma Świętego (Mt 27,26)

Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.

Rozważanie

Skazanie Jezusa przedstawia grzech, zło, które odrzucają zbawienie naszych braci. Papież Franciszek widzi w krzyżu Jezusa „Słowo, poprzez które Bóg odpowiada na zło w świecie”. Natomiast św. Franciszek uczył, że Jednorodzony Syn Boży uniżywszy się stał się godnym wstąpienia na krzyż dla zbawienia wszystkich. Krzyż Jezusa jest więc odpowiedzią „miłości, miłosierdzia i przebaczenia”, które Bóg nam daje, abyśmy otworzyli nasze serca na przyjęcie bliźniego, i wzywa nas, abyśmy nie skazywali braci, lecz pragnęli ich zbawienia, wzywa nas również do miłosiernego zachowania wobec braci, tak jak chcemy, aby w relacji do nas wszyscy byli miłosierni.

Prośby

R Wysłuchaj nas, Panie.

L Obdarz pokojem stroskanych i błądzących, Ciebie prosimy. R

L Pociesz uwięzionych i zniewolonych przez nałogi, Ciebie prosimy. R

L Daj nadzieję tym, którzy czują się zagubieni, Ciebie prosimy. R

Módlmy się ze św. Franciszkiem

V O Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju,

R abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść.

Ojcze nasz…

V Stała Matka Boleściwa Obok krzyża ledwo żywa, Gdy na krzyżu wisiał Syn.

R Matko, ponad wszystko świętsza, Rany Pana aż do wnętrza W serce me głęboko wpój.

V Któryś za nas cierpiał rany,

R Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: droga krzyżowa Franciszek św. Franciszek z Asyżu rozważania stacje drogi krzyżowej Franciszek I
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W