Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao
Droga Światła

bp Jan Szkodoń

Droga Światła

Rozważania o zmartwychwstaniu

ISBN: 978-83-60703-81-6

wyd.: Wydawnictwo SALWATOR 2008
Fragmenty dostępne na naszych stronach:


Wstęp

Nabożeństwo Drogi Światła (Via Lucis) wyrosło z wcześniejszego nabożeństwa Drogi Krzyżowej (Via Crucis). Oba te nabożeństwa są rodzajem medytacji modlitewnej nad tajemnicami życia Jezusa Chrystusa, które nam zostały przekazane w tekstach Nowego Testamentu. Droga Krzyżowa jest medytacją nad męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Droga Światła obejmuje natomiast inne tajemnice zbawczego dzieła Chrystusa w łączności z Drogą Krzyżową.

Starodawne powiedzenie chrześcijańskie Per crucem ad lucem („Przez krzyż do światła”) zyskało w tych dwóch nabożeństwach nowe wymiary. Obie drogi tworzą jedność w poznaniu Pisma Świętego, którą dzisiaj nazywamy lectio divina, czyli modlitewną lekturą Biblii.

Jakże często na kartach Biblii znajdujemy modlitwę poznania Oblicza Bożego. Święty Jan Ewangelista w Pierwszym Liście nazywa Boga Światłością i Miłością. Ewangelista ten przekazał nam słowa Jezusa: „Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu” (J 3, 21).

Droga Światła może przybierać różne warianty, w zależności od okoliczności. Może być medytacją w grupie lub indywidualną refleksją; w ciszy lub z towarzyszeniem śpiewu czy muzyki; w podróży lub w czasie spaceru; w kościele lub przy łóżku chorego; może trwać dłużej lub krócej. „Każde słowo Jezusa zapisane w Ewangeliach jest na wagę złota” — to zdanie zapamiętałem jako ministrant z kazania ks. Karola Wojtyły w Krakowie.

Załączony tekst Drogi Światła został wykorzystany przez społeczność akademicką w Krakowie 13 maja 2006 roku, w 25. rocznicę cudownego ocalenia Sługi Bożego Jana Pawła II, w przededniu pierwszej wizyty w Polsce jego następcy Benedykta XVI.

Teksty modlitw zostały zaczerpnięte z „Księgi modlitw dawnych i nowych” Romana Brandstaettera (1906—87) wydanej w stulecie urodzin poety.

Na zakończenie została dołączona medytacja nad tajemnicą Światła autorstwa Danuty Michałowskiej, mistrzyni słowa, wybitnej aktorki, założycielki religijnego teatru Godziny Słowa.

Wielkanoc 2007

Ks. Jerzy Chmiel

bp Jan Szkodoń

opr. aw/aw// dr_swiatla_00_080415.html
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zmartwychwstanie medytacja tajemnice rozważania epifanie droga światła via lucis

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W