Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Rozważania adwentowe

ks. Tomasz Jelonek

TRZECI TYDZIEŃ ADWENTU
Środa Iz 45, 6b-8.18.21b-25; Łk 7, 18b-23

JEDEN PAN

Wielu proroków Starego Testamentu wyrzucało Izraelitom ich niewierność względem Boga. Ta niewierność obok innych przejawów wyrażała się uciekaniem się do innych bogów. Izraelici bowiem do czasu deportacji babilońskiej wiedzieli, że ich Bóg - Jahwe jest Bogiem jedynym, ale tylko dla nich, to znaczy oni nie powinni czcić innych bogów, ale to nie znaczy, że takich bogów nie ma. Dla nich być nie powinno. Inne narody natomiast mają swoich bogów, a ponieważ czasem wydawało się, że są oni bardziej atrakcyjni, Izraelici opuszczali swojego Boga i udawali się do innych bogów. Prorocy takie postępowanie najczęściej nazywali cudzołóstwem i przed nim usilnie przestrzegali. Nie na wiele się to przydało i niewierność narodu sprowadziła nań karę Bożą, a był nią najazd Babilończyków, którzy zdobyli cały kraj wraz ze stolicą w Jerozolimie, w której zburzyli świątynię. Pokonany naród został natomiast deportowany do Babilonii i tam osadzony nad rzekami, aby pracował nad nawadnianiem kraju i uzyskiwaniem plonów ziemi.

Tam Izraelici dzięki pouczeniu proroka Ezechiela, którego pouczenie opisane zostało w postaci wizji rydwanu Bożego, który przybył nad kanał Kebar w Babilonii, poznali, że ich Bóg jest nie tylko jedynym dla nich, ale w ogóle jedyny, to znaczy żadnych innych bogów nie ma, a przyjmowani za bogów przez inne narody są jedynie oszustwem.

Dziś w pierwszym czytaniu słyszeliśmy słowa proroka zapisane w Księdze Izajasza, ale pochodzące nie od samego Izajasza, a od nie znanego nam z imienia proroka, który wystąpił już po Ezechielu i budził nadzieję wśród wygnańców deportowanych do Babilonii.

Ten właśnie prorok tak bardzo podkreśla, że Bóg jest Panem i nie ma innego. Ten Bóg, który nie posiada żadnego konkurenta, wszystko stworzył, nad wszystkim panuje, uczynił ziemię i przysposobił ją na zamieszkanie dla ludzi.
My, ludzie dwudziestego pierwszego wieku, poznaliśmy już bardzo dużo tajników Wszechświata i Ziemi, wnikamy w prawa życia i możemy pełniej zrozumieć te słowa proroka. Niestety my mamy innych proroków, którzy nas przekonują, że to wszystko jest jedynie szczęśliwym przypadkiem, a żadnego Stwórcy nie ma. Dlaczego człowieka, który pokazywałby nam zegarek i stwierdzał, że powstał on przypadkowo odsyłany do leczenia psychiatrycznego, a tych pseudouczonych - proroków ateizmu słuchamy i im wierzymy?

Fragment pochodzi z książki:

ks. Tomasz Jelonek
Rozważania adwentowe

ISBN: 978-83-7720-251-7
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2016

Ożywmy naszą wiarę w Jedynego Boga, który jest Stwórcą wszystkiego.
Prorok z tej prawdy wyciąga praktyczne wnioski. Tylko Bóg może zbawić, to znaczy ochronić człowieka od zła i obdarować dobrem. Tylko w Bogu można znaleźć sprawiedliwość. Tylko słowo Boga jest nieodwołalne. Dlatego wszelkie stworzenie ostatecznie będzie musiało uznać tego Boga, zgiąć przed Nim kolano i wyznać Jego moc i sprawiedliwość.
Te wnioski w równej mierze odnoszą się nie tylko do słuchających proroka w Babilonii, ale także do nas i dlatego trzeba, abyśmy te sprawy dobrze przemyśleli, gdy przygotowujemy się na spotkanie z Chrystusem w Święta upamiętniające Jego Narodzenie.
On dziś w Ewangelii wobec wysłanników Jana Chrzciciela odwołuje się do swoich czynów, aby Mu uwierzyli, że On jest Tym, który miał przyjść i już na nikogo innego nie trzeba czekać.
Jak czyny Boga, wymienione przez proroka świadczą o Nim, tak czyny Jezusa świadczą o Jego funkcji mesjańskiej, a błogosławiony jest ten, kto w Niego nie zwątpi.

opr. ab/ab

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Adwent Izrael Mesjasz I przykazanie Jedyny Bóg rozważania adwentowe trzeci tydzień Adwentu bogowie pogańscy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W