Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Rozważania maryjne

ks. Tomasz Jelonek

POZOSTAŃMY PRZY ROZWAŻANIU TAJEMNICY OFIAROWANIA

O samym ofiarowaniu Maryi na służbę w  świątyni czytamy w  Ewangeliach apokryficznych. Protoewangelia Jakuba ma następujący opis (cyt. za: Apokryfy Nowego Testamentu, T. 1 pod red. ks. Marka Starowieyskiego. Lublin 1980, s. 189n):

W końcu dziecię osiągnęło wiek trzech lat, i  rzekł Joachim: „Zawołajmy córki Hebrajczyków, które są bez zmazy, i  niech każda z  nich weźmie kaganek; niech kaganki będą zapalone, by nie zwróciła się wstecz i  serce jej nie zostało uwięzione daleko od świątyni Pańskiej”. I  uczyniły tak, aż doszły do świątyni Pańskiej. I przyjął ją kapłan, i ucałowawszy pobłogosławił ją i  rzekł: „Pan Bóg wywyższył twe imię pośród wszystkich narodów. Na tobie w dniach ostatecznych ukaże Pan zbawienie synom Izraela”. I posadził ją na trzecim stopniu ołtarza, i Pan Bóg zesłał na nią łaskę, i zatańczyła na swych nóżkach, i ukochał ją cały dom Izraela.

I rodzice jej odeszli podziwiając, chwaląc i sławiąc Pana Boga wszechwładnego za to, że zwrócił się przeciw nim. A Maryja przebywała w świątyni Pańskiej i żyła jak gołąbka, i otrzymywała pokarm z rąk anioła.

Źródło: Echo Katolickie 29/2014

Trzeba pamiętać, że w  tradycji chrześcijańskiej, jaka została ujęta w  Ewangeliach apokryficznych, zawsze bardziej zwracano uwagę na tajemnicę religijnego spotkania z  Bogiem, niż na ścisłość historyczną. Najgłębszym pokładem historycznego faktu w  omawianej tajemnicy jest rzeczywiste, całkowite i  nieodwołalne oddanie się Maryi Bogu. Wszystkie inne elementy opisu przede wszystkim mają uwypuklić i unaocznić to sedno sprawy. W tym celu mogą nawet odbiegać od ścisłości historycznej.

Fragment pochodzi z książki:

ks. Tomasz Jelonek
Rozważania maryjne

ISBN: 978-83-7720-340-8
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2015

Tak trzeba rozumieć opisaną przed chwilą scenę z życia Maryi. Znalazła ona liczne odbicia w sztuce chrześcijańskiej, która jednak przedstawia raczej starszą dziewczynkę, a  nie trzechletnią jak wyżej czytaliśmy. Duchowość bowiem chrześcijańska zwracając uwagę nie tyle na historyczne szczegóły, ile w rozważanej tajemnicy dostrzegając świadomy wybór Maryi, jest świadoma, że musiał się on dokonać już w  starszym wieku. Maryja nie tyle została ofiarowana, ale sama ofiarowała się Bogu. Stąd też tajemnica ofiarowania Maryi jest szczególnie czczona w  wielu zakonach żeńskich, a  w wieku siedemnastym powstało w Krakowie specjalne zgromadzenie pod tym wezwaniem. Jest to Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, zwane także pod nazwą Panien Prezentek (od łacińskiego praesentatio = przedstawienie domyślnie: w świątyni).

W tajemnicy ofiarowania Maryja staje się wzorem tego ofiarowania, które należy do istoty życia konsekrowanego, a jako młoda kobieta, podejmująca swoją decyzję, stawiana jest szczególnie na wzór kobietom podejmującym różne formy życia całkowicie oddanego Bogu. Pamiętać jednak trzeba, że wybór Boga i oddanie się Mu należy do istoty życia chrześcijańskiego, nie tylko to tej jego bardziej radykalnej realizacji, jaką podejmują osoby w ramach życia konsekrowanego. Tajemnica ofiarowania, szczególnie podkreślana w tej formie życia, nie może dla pozostałych chrześcijan pozostać tylko religijnym wspomnieniem, ona jest wezwaniem dla wszystkich.


opr. ab/ab


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja NMP ofiarowanie Maryi Anna Joachim nabożeństwa majowe rozważania maryjne 21 listopada
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W