Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Kajetan Rajski


Problem homoseksualizmu w Liście św. Pawła do Rzymian


W lipcu 2010 roku w Warszawie odbędzie się międzynarodowa manifestacja aktywistów mniejszości seksualnych – Europejska Parada Gejów i Lesbijek EUROPRIDE. Jednym z jej celów jest propagowanie legalizacji związków osób tej samej płci, a później – po legalizacji – dążenie do adopcji dzieci przez te pary.


W dzisiejszych czasach coraz częściej możemy spotkać się z usprawiedliwieniem odmienności seksualnej, jaką jest homoseksualizm. Prawa, nadawane w wielu państwach, tej grupie, szokują wielu z nas. Jeśli kiedyś nie wyobrażaliśmy sobie, mało tego, przez myśl nam to nie przeszło, że pary homoseksualne będą mogły adoptować dzieci, to dzisiaj coraz bardziej oswajamy się – poprzez środki masowego przekazu – z tą patologią. W katolickim kraju – w Hiszpanii – wprowadzono do terminologii słowa: „Rodzic A” i „Rodzic B” na określenie mamy i taty, a w tym przypadku ze względu na „rodziców” tej samej płci. W wielu państwach szuka się pretekstu, aby zabierać dzieci rodzicom, dziadkom, a oddawać do adopcji parom gejowskim. Jakie ich tam czeka wychowanie? Przecież tam będą żyć w patologii, która może spowodować nieodwracalne skutki w ich psychice.

Przypomnijmy sobie, co na temat homoseksualizmu mówi nam św. Paweł w Liście do Rzymian.

Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze(Rz 1,26)

W Piśmie Świętym nie znajdziemy aprobaty dla homoseksualizmu. Wręcz przeciwnie. Św. Paweł zabierając głos w tym problemie wskazuje, że jest on ważny i nie można przechodzić koło niego obojętnie. Homoseksualiści reprezentują w sposób bardzo widoczny cywilizację śmierci, ze swoją skłonnością seksualną są przeciwnikami cywilizacji życia.

Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. (Rz 1,27)

Apostoł dosadnie i precyzyjnie określa życie intymne homoseksualistów i lesbijek zboczeniem. Zresztą stąd już bliska droga do pedofilii. Ale musimy pamiętać także o tym, że to ludzie chorzy. Pomimo tego, że homoseksualizm został wykreślony z listy chorób Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), to zauważmy, że homoseksualiści tworząc pary niepłodne są parami chorymi od strony biologicznej. A niepłodność jest na liście chorób WHO.

A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi. (Rz 1,28)

Nie mogąc sami przekazywać nowego życia walczą o prawo do adopcji. Biedne są te dzieci, które trafią do takich „rodzin”, tworzonych przez dwie kobiety czy dwóch mężczyzn.

Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; (Rz 1,29)

Wchodzą z prelekcjami już nawet do przedszkoli i szkół. Jak mogą, starają się indoktrynować młodych. Często wytaczają procesy, żądając odszkodowania od osób, które nie mogą pogodzić się z ich „stylem życia”.

potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe – pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, (Rz 1,30)

Ze swoim zboczeniem wychodzą na ulice naszych miast, propagując zło. Obrażają przy tym różnymi transparentami i okrzykami Kościół, a ubiorem w sutanny i habity osoby duchowne i konsekrowane.

bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. (Rz 1,31)

Są znane przykłady, że homoseksualista został wyleczony. W Polsce istnieje kilka poradni, gdzie geje i lesbijki mogą poddać się leczeniu. Ale do tego potrzebna jest ich dobra wola i zgoda. Dlatego potrzebna jest nasza modlitwa o łaskę dla nich, aby mieli odwagę podjąć leczenie, aby mieli odwagę przeciwstawić się manipulacji działaczy gejowskich.

Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią. (Rz 1,32)

W Piśmie Świętym znajdziemy jeszcze kilka innych cytatów, dotyczących tego tematu. Jesteśmy ochrzczeni? Chodzimy do kościoła? Przyjmujemy Komunię św.? Nie mówmy: tak, ale… Albo jesteś katolikiem i wyznajesz całym sercem to, co głosi Urząd Nauczycielski Kościoła, albo nie. Więc nie bójmy się – jako katolicy – nazwać za św. Pawłem homoseksualizmu zboczeniem! Bo „jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8,31).


opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Biblia św. Paweł rozważanie listy problem homoseksualizm geje lesbijki
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W