Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


ODKRYTY SKARB

Medytacje biblijne

Krzysztof Biel SJ, Stanisław Biel SJ

ISBN: 978-83-7505-500-9

wyd.: WAM 2010
SPIS TREŚCI
WSTĘP 5
Rozdział I
ODKRYWANIE SŁOWA
I. ŻYWE SŁOWO 11
1. Rozrzutny siewca 12
2. Grunt to dobry grunt 15
3. Ewangelia sukcesu 18
II. MOC ZIARNA 21
1. Rośnie nie wiadomo jak 21
2. Mały jak ziarnko gorczycy 24
3. Rozwój duchowy 27
III. CHWAST SIĘ NIE LICZY 31
1. Gospodarz obsiał pole 32
2. Nieprzyjaciel nasiał chwastu 35
3. Chcesz, żebyśmy poszli i zebrali go? 38
Rozdział II
ODKRYWANIE BOGA
I. W MIŁOŚCI BOGA 45
1. Zagubieni 45
2. Poszukiwani 48
3. Odnalezieni 50
II. MIŁOŚĆ I ZAZDROŚĆ 53
1. Zazdrość o wolność 54
2. Zazdrość o miłość 57
3. Serce ojca 60
III. W ŚWIETLE JUPITERÓW I CIENIU 63
1. Gwiazdor 63
2. Szczęśliwa wina 66
3. Puste ręce 67
IV. W WINNICY PANA 71
1. Zepsuci dzierżawcy 72
2. Słaby Bóg? 74
3. Zwornik sklepienia 77
Rozdział III
ODKRYWANIE RELACJI
I. NIE UMAWIAĆ SIĘ Z BOGIEM 83
1. Hojny gospodarz 84
2. Najemnik 86
3. Przyjaciel 90
II. BYĆ U SIEBIE 92
1. Nie wolno spać w czasie wesela 92
2. Znajomości w niebie 95
3. Tożsamość chrześc? anina 98
III. TWARDY BÓG? 101
1. Powierzył czy dał? 102
2. Pracować dla Boga 106
3. Bój się Boga! 108
Rozdział IV
ODKRYWANIE CZŁOWIEKA
I. BLIŹNI NIEKOMPATYBILNY 115
1. Znieczulica i litość 115
2. Granice miłości 118
3. Wróg — bliźnim? 120
II. NIEWYPŁACALNI DŁUŻNICY 122
1. Horrendalne długi 123
2. Dwie miary? 125
3. Nowe przykazanie 129
III. TRZEJ PRZYJACIELE 131
1. Alibi dla egoizmu 131
2. Cierpliwość w proszeniu 134
3. Dary dobrego Ojca 136
Rozdział V
ODKRYWANIE SIEBIE
I. TAK CZY NIE? 141
1. Apatyczne dzieci 141
2. Obrotowa przypowieść 146
II. NIEUCZCIWOŚĆ CZY SPRYT? 151
1. Zimny albo gorący 152
2. Bóg i mamona 155
III. CIERPLIWOŚĆ PANA 158
1. Dwubiegunowość życia 158
2. Natrętna łaska 160
3. O ileż bardziej 162
Rozdział VI
ODKRYWANIE WARTOŚCI
I. CHCIWY TRACI DWA RAZY 167
1. Sędzia sumień 167
2. Bogaty anonim 170
3. Głupiec 173
II. GŁUPI I GŁUPSI 178
1. Żył pewien człowiek 179
2. Umarł Łazarz i bogacz 183
3. Uczyć się na błędach innych 187
III. PRAWDZIWE SKARBY 190
1. Wielka gratka 190
2. Królestwo Boże jest pośród was 193
3. Radość ryzyka 197
Rozdział VII
ODKRYWANIE WIECZNOŚCI
I. PARADOKS UCZTY 203
1. Wymówki 204
2. Dziwni goście 207
3. Strój weselny 209
II. NAGRODA ZA CZUJNOŚĆ 211
1. Przepasane biodra i zapalone pochodnie 212
2. Jak złodziej 214
3. Nagroda218

WSTĘP

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli [ją] rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom (Mt 4, 33). Nauczanie Jezusa często przyjmowało formę przypowieści. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że był to ulubiony sposób Jego wypowiedzi, zakorzeniony głęboko w rzeczywistości słuchaczy i nawiązujący do wydarzeń i sytuacji bliskich ich bezpośredniemu doświadczeniu.

Przypowieści należą do opowiadań metaforycznych. Są one rozszerzonym porównaniem. Jest to opowiadanie zmyślone, ale zgodne ze zwyczajami i prawami życia codziennego. Jego celem jest przedstawienie pewnej prawdy należącej do innego porządku. Przypowieści stanowią swoistą pedagogię Jezusa. Nie jest to więc lekki i przyjemny wykład opowiedziany w formie bajki, ale to żywa nauka z mocą, której prawdziwy sens odkrywa jedynie człowiek wierzący. Obrazy przypowieściowe, przedstawione przez Jezusa, odwołują się do naszego doświadczenia po to, by przenieść nas do świata niewidzialnego. Są rodzajem mostu łączącego dwa brzegi: czas i wieczność, teraźniejszość i przyszłość, świat ludzki i świat Boski, rzeczy dnia codziennego i tajemnicę (A. Pronzato). W swoim nauczaniu Jezus niemal ciągle daje pierwszeństwo obrazom przed zasadami teoretycznymi. Posługując się przypowieściami, zmusza niejako swoich słuchaczy do poszukiwań, do odpowiedzi na zaskakujące pytania, które mają bezpośredni związek z ich życiem. Wprowadza ich w świat Boga, zachęca do odkrywania Go w działaniu, do wchodzenia z Nim w relacje.

Książka Odkryty Skarb jest próbą odczytania Jezusowych przypowieści w duchu refleksji i modlitwy. Są to więc medytacje bibl? ne zachęcające do indywidualnego rozważania lub służące jako pomoc w odprawianiu ośmiodniowych rekolekcji metodą świętego Ignacego Loyoli. Zamysłem autorów nie jest danie gotowych odpowiedzi na wyzwania, jakie niesie trud odczytywania nauki Jezusa. Przypowieści nie wyjaśniają wszystkiego, lecz zachęcają do głębszej refleksji, do odkrywania własnej drogi do Boga. Stąd też książka jest raczej zaproszeniem do poszukiwania przypowieściowego skarbu, jednak nie za pomocą wysiłków intelektualnych, ale na drodze modlitwy, osobistego spotkania z Jezusem. Skarb odkryty, to właściwie skarb poszukiwany, który wzywa do podejmowania decyzji i zarazem odkrywany, zobowiązujący do postępowania w określony sposób.

Poszczególne rozdziały książki nadają rozważaniom specyfi czną dynamikę. Czytelnik stanie najpierw przed zadaniem odkrycia prawdziwego oblicza Boga, Jego Słowa i relacji, jakie zawiera z człowiekiem. Następnie spojrzy refleksyjnie na najwspanialsze dzieło Boga, jakim jest człowiek, i będzie odkrywał siebie w relacjach z bliźnimi i ze światem stworzonym. Wreszcie znajdzie się w obliczu wieczności i będzie próbował zgłębić tajemnice rzeczy ostatecznych. Oddając do rąk czytelnika niniejszą pozycję, wyrażamy nadzieję, że stanie się ona inspiracją do refleksji i modlitwy oraz przyczyni się do rozwoju duchowego i głębszego poznania i pokochania Jezusa.

Krzysztof Biel SJ
Stanisław Biel SJ

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa rozważanie przypowieści refleksje medytacje biblijne opowiadania metaforyczne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W