Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Stanisław Mrozek SJ

ANIOŁOWIE W BOŻEJ OPATRZNOŚCI
Świadectwa i modlitwy do naszych opiekunów

ISBN: 978-83-7505-829-1
wyd.: Wydawnictwo WAM 2011

Spis wybranych fragmentów
Wprowadzenie
Modlitewne prośby do Aniołów na podstawie świadectwa Pisma Świętego


MODLITEWNE PROŚBY DO ANIOŁÓW NA PODSTAWIE ŚWIADECTWA PISMA ŚWIĘTEGO

Święte zastępy anielskie, których pierwszych Bóg stworzył na podobieństwo swoje
— strzeżcie w nas obraz Boga Stwórcy naszego (KKK 328).

Święte chóry duchowe, które pierwsze ze wszystkich narodów uznałyście Boga nad sobą i Jemu najgłębszy pokłon oddały — nauczcie nas korzyć się przed świętym majestatem Boga (por. Ps 96, 7).

Święci Słudzy Pańscy, którzy stoicie przed obliczem Boga, zawsze gotowi wypełniać Jego rozkazy — nauczcie nas wierności w wypełnianiu przykazań Bożych (por. Ap 5, 11; Ap 7, 11; Mt 18, 10).

Święty Michale Archaniele, wodzu niebieskich zastępów, któryś z okrzykiem: „Któż jak Bóg!” zwyciężył Lucyfera i jego zwolenników — natchnij nas gorliwością o większą chwałę Boga (por. Ap 12, 7-9; Iz 14, 12).

Święty Gabrielu Archaniele, któryś świętej Dziewicy zwiastował, że wszechmocą Ducha Świętego będzie Matką Syna Bożego — oświecaj nasze umysły, byśmy jak Maryja z głęboką pokorą przyjmowali objawione prawdy Boże (por. Łk 1, 26).

Święty Rafale Archaniele, któryś szczęśliwie prowadził Tobiasza i ustrzegł go od złego ducha — bądź i nam towarzyszem w życiowej podróży do niebieskiej ojczyzny naszej (por. Tb 1, 15).

Święty Aniele, któryś lud wybrany wyprowadził z niewoli egipskiej i był mu przewodnikiem na pustyni — wyrwij i nas z niewoli pożądliwości i prowadź prostą drogą Bożych przykazań (por. Wj 23, 23; 32, 34).

Święty Aniele, któryś przestrzegł św. Józefa przed Herodem, kiedy usiłował Dzieciątko Jezus zabić — chroń nas przed niebezpieczeństwem grzechów, zwłaszcza przeciw poczęciu człowieka, które zabijają w nas życie Chrystusowe (por. Mt 2, 13).

Święty Aniele, któryś umacniał Chrystusa w ucisku męki Ogrójca — pokrzepiaj i nas w trudnościach i cierpieniach, abyśmy za przykładem naszego Zbawiciela byli gotowi iść nawet na mękę dla chwały Boga i zbawienia ludzi (por. Łk 22, 43).

Święty Aniele, któryś Piotra Apostoła wyzwolił z kajdan i bezpiecznie wyprowadził go z więzienia — wyrwij i nas z kajdan grzechów i pożądliwości, abyśmy się cieszyli wolnością dzieci Bożych (por. Dz 12, 7).

Święci Aniołowie, którzy według słów Jezusa zawsze widzicie oblicze Ojca niebieskiego
— nauczcie nas we wszystkim widzieć Boga i Jego doskonałość (por. Mt 18, 10).

Święci Aniołowie, którzy sprawy Boże oznajmiacie ludziom — wskazujcie nam zawsze drogi zbawienia, abyśmy nie chodzili w ciemności ducha i nie dali się usidlić szatanowi (por. Mt 2, 13.19).

Święci Aniołowie, którym Bóg zlecił nosić nas na rękach, byśmy o kamień nie urazili swojej nogi — strzeżcie nas we dnie i w nocy, abyśmy w grzech nie popadli (por. Mt 4, 6).

Święci Aniołowie, którzy się cieszycie nawet jednym grzesznikiem pokutę czyniącym — pobudzajcie serca nasze do serdecznej skruchy, byśmy łzami i uczynkami pokuty z grzechów się oczyszczali i Bogu podobali (por. Łk 15, 10).

Święci Aniołowie, którzy przy narodzeniu Jezusa śpiewaliście chwałę Bogu i głosiliście pokój ludziom dobrej woli — wnoście do serc i rodzin naszych pokój Chrystusowy, którego świat nam dać nie może (por. Łk 2, 13-14).

Święci Aniołowie, którzyście usługiwali Jezusowi na pustyni, kiedy zwyciężył pokusy szatana — przybądźcie nam z pomocą, byśmy wszelkie pokusy świata mężnie zwyciężali i zasłużyli sobie na obcowanie z Wami z niebie (por. Mt 4, 11).

Święci Aniołowie, którzyście się niewiastom ukazali w pustym grobie Chrystusa i ogłosili im Jego zmartwychwstanie — przyjdźcie z pociechą i do nas w smutku i strapieniu, byśmy się rozradowali tak, jak się ucieszyły niewiasty przy grobie po słowach Waszych (por. Łk 24, 4).

Święci Aniołowie, którzy po wniebowstąpieniu Jezusa zjawiliście się, by oznajmić Jego uczniom, że wróci On jeszcze na ziemię w chwale, by świat sądzić — tchnijcie w nas święte pragnienie, byśmy w życiu szukali tego, co w górze jest, gdzie Chrystus króluje (por. Dz 1, 20).

Święci Aniołowie, w których otoczeniu Jezus przyjdzie sądzić żywych i umarłych — prowadźcie nas drogami zbawienia, byście na sądzie mogli nas postawić po prawicy Jezusa, gdy będzie wydawał wyrok zbawienia lub potępienia (por. Mt 25, 31).

Święci Aniołowie, stojący przed obliczem Boga— przedstawcie Mu nasze modlitwy i uczynki, by je łaskawie przyjął, winy nam przebaczył, udzielił łaski, abyśmy razem z Wami uwielbiali Go na wieki wieków. Amen (por. Ap 7, 11).

(Zob. Ks. Piotr Turbak SJ, Pójdź za mną, WAM, Kraków 1957, s. 1253-1254).

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Biblia Pismo Święte świętych obcowanie modlitwy aniołowie Anioł Stróż fragmenty akty strzeliste Boża Opatrzność sigla sygnaturki
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W