Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Stanisław Biel SJ

W MIEJSCACH ŚWIĘTYCH
Medytacje biblijne

ISBN: 978-83-7505-725-6
wyd.: Wydawnictwo WAM 2011

Spis wybranych fragmentów
Wstęp
Mamre
Sanktuarium Lota
Moria


WSTĘP

Jan Paweł II napisał: Bóg jest obecny w równej mierze we wszystkich miejscach na ziemi tak, że cała może uchodzić za „świątynię” Jego obecności. Nie zmienia to jednak faktu, że podobnie jak rytm czasu może być wyznaczony przez kairoi — szczególne momenty łaski — tak i przestrzeń może przechowywać znaki nadzwyczajnych zbawczych interwencji Boga. Taką przestrzeń nazywamy miejscem świętym.

Miejsca święte są obszarami, w których człowiek odczuwa moc i promieniowanie łaski Boga, doświadcza „misterium tremendum et fascinosum”, spotyka się z Tajemnicą, która napawa trwogą, bojaźnią, ale również czcią. Są przystankami duchowymi w pielgrzymowaniu do celu ostatecznego.

Święty Jan pisząc o „Słowie życia”, pragnie przekazać wszystko, co usłyszał, co ujrzał własnymi oczami, na co patrzył i czego dotykały jego ręce (por. 1 J 1, 1-3). Miejsca święte pozwalają w duchowy sposób, „oczyma duszy”, zobaczyć i dotknąć miejsc, gdzie dokonały się największe tajemnice w historii zbawienia.

Książka Medytacje biblijne w miejscach świętych przeprowadza Czytelnika przez ziemię patriarchów i Jezusa, prowadzi śladami Maryi oraz do grobów Apostołów i Kościołów Apokalipsy. Autor proponuje medytacje w miejscach, do których sam pielgrzymował (z wyjątkiem kilku). Medytacje umiejscowione zostały w Izraelu, Jordanii, Turcji, a także w Rzymie i Santiago de Compostela. Każda z nich zawiera krótki opis miejsca świętego, tekst biblijny związany z tym miejscem oraz refleksję biblijno-egzystencjalną, zakończoną pytaniami przeznaczonymi do osobistych przemyśleń.

Medytacje mogą być odprawiane w miejscach świętych; nie każdy jednak może pielgrzymować. Wówczas wystarczy kościół parafialny, kaplica z Najświętszym Sakramentem, oratorium, czy zwykła mata modlitewna i świeca przed ikoną lub obrazem w kącie pokoju. Te zewnętrzne znaki wprowadzają w głębię miejsca świętego, jaką jest wnętrze człowieka. Ludzkie serce wypełnione miłością jest najpiękniejszym sanktuarium obecności Boga. W nim łączymy się w głębokiej, intymnej więzi z najwyższą Świętością i Miłością. Życzę wszystkim drogim Czytelnikom owocnych duchowych przeżyć na szlakach pielgrzymkowych i w ciszy własnego serca.

Autor

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Biblia Stary Testament miejsca święte rozważania nadzwyczajne zbawcze interwencje duchowa pielgrzymka
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W