Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Zbigniew Nosowski

Gdy brakuje cnoty...W liście Jana Pawła II do kapłanów, przeznaczonym na Wielki Czwartek 2002 roku, największą uwagę mediów przykuło kilka zaledwie zdań nawiązujących do skandali na tle seksualnym wywołanych postępowaniem duchownych w różnych krajach. Cały list poświęcony był, co prawda, problematyce sakramentu pojednania i zachęcaniu księży do odpowiedniego celebrowania spowiedzi i częstego korzystania z niej. Media rządzą się jednak swoją logiką i nic dziwnego, że skoncentrowały się na tych właśnie zdaniach.

„Jako kapłani — napisał Papież — jesteśmy osobiście głęboko wstrząśnięci grzechami niektórych naszych braci, którzy sprzeniewierzyli się łasce otrzymanej w Sakramencie Święceń, ulegając najgorszym przejawom mysterium iniquitatis (tajemnicy nieprawości), jakie dokonują się w świecie. Budzi to zgorszenie, a jako jego skutek pada głęboki cień podejrzenia na wszystkich innych zasłużonych kapłanów, którzy pełnią swoją posługę z uczciwością i z konsekwencją, a nierzadko z heroiczną miłością. (...) Kościół wyraża troskę o ofiary i czyni wysiłki, aby zareagować zgodnie z prawdą i sprawiedliwością na każdą bolesną sytuację”.

Słowa te są umieszczone pod koniec listu. Można zatem przypuszczać, że zostały doń dodane w ostatnich dniach, gdy ujawnienie fali skandali wstrząsnęło Kościołem, zwłaszcza w USA. Warto dodać, że nie jest to pierwsza papieska wypowiedź na ten temat. Już w poprzednich latach Papież bezpośrednio nawiązywał do pojawiających się wcześniej wydarzeń tego typu i wyrażał solidarność z ofiarami nadużyć ze strony księży: w listach i przemówieniach do biskupów z USA oraz w adhortacji apostolskiej o Kościele w Oceanii.

Na cytowane zdania trzeba jednak spojrzeć w kontekście całego wielkoczwartkowego listu. Jan Paweł II pokazuje w nim, że lekarstwo na zło jest w Kościele — poprzez szczerość, spowiedź, pojednanie i nawrócenie prowadzi droga duchowego odrodzenia, które może i powinno zaowocować także przemianą moralną.

Wśród 400 tysięcy kapłanów katolickich na całym świecie z pewnością znajdą się — jak kiedyś dowcipnie wyraził to bp Tadeusz Pieronek — i księża, i księżyska. Ważne, żeby ci pierwsi (nieporównywalnie liczniejsi) nie musieli zbytecznie cierpieć z powodu grzechów tych drugich...

Na pytanie, jaka jest najlepsza obrona przed oskarżeniami księży o molestowanie seksualne, abp John Foley, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, odpowiedział niedawno: „Naszą najlepszą obroną jest cnota, a gdy jej brakuje — szczerość”...


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokuta cnota molestowanie seksualne USA skandal szczerość pedofilia grzech kapłanów list Ojca Świętego do kapłanów pedofil pederasta

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W