Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. Michał Chromiński, opr. XAA

Aby żyć mocą chrztu

W niedzielę, 10 czerwca, w siedleckiej katedrze biskup Zbigniew Kiernikowski dokonał uroczystego otwarcia II Synodu Diecezji Siedleckiej. Głównym punktem uroczystości była Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem pasterza diecezji. Wzięli w niej udział członkowie komisji i podkomisji synodalnych, osoby zaangażowane w prace synodalne oraz wierni świeccy.

W inaugurację II Synodu Diecezjalnego wprowadził zebranych w katedrze i słuchaczy Katolickiego Radia Podlasie bp Z. Kiernikowski. - Stoimy bezpośrednio przed momentem otwarcia II Synodu Diecezji Siedleckiej - mówił. - To jest dla mnie ważne jako pasterza diecezji, abyśmy zebrali się, by kroczyć razem, tworząc lud. By ta świadomość w nas nieustannie wzrastała. Odkrywajmy sens bycia w drodze oraz dajmy się poprowadzić. To zejście - synod, uczy nas, że inicjatywa tego kroczenia nie pochodzi od nas, ale od Boga. To nasza odpowiedź na zamysł Boga względem nas. Oby się dokonało dzieło Boże. „Dobroć Pana Boga nad nami, wspieraj dzieło rąk naszych” - to pojęcie dobroci pojmujemy często utylitarnie, gdyż chcemy sami uzyskać ową dobroć. Aby Pan Bóg miał rozkosz i upodobanie, chcemy doszukiwać się woli Bożej. Pragniemy, aby Pan Bóg wspierał nas tak, byśmy nie realizowali naszej koncepcji życia. Jest pewnego rodzaju „przewrót kopernikański”, który nie może dokonać się jeden raz, ale ma stale trwać. Właśnie w czasie synodu ma to być realizowane, to kroczenie w konkretnej wspólnocie pod przewodnictwem biskupa. Do tego doświadczenia zapraszam wszystkich, duchownych i świeckich. Celem tego synodu jest wsłuchiwanie się w to, co mówi Duch Święty do naszego lokalnego Kościoła. I w tym świetle wypracowywanie oraz wdrażanie takich form duszpasterskich, które jak najpełniej będą odpowiadać aktualnym wyzwaniom człowieka. Synod stwarza okazję i szansę głębszego odkrycia tożsamości chrześcijańskiej. „Żyjąc mocą chrztu” realizujemy to, kim jesteśmy, i odkrywamy, jaka jest nasza misja w świecie. Trwający już siedem lat program „Chrzest w życiu i misji Kościoła” pomagał nam do tych wydarzeń się przygotować. Chcemy nadal podążać tą drogą. Pomocą również służą dwa dokumenty: „Lineamenta” oraz „Instrumentum laboris” - nauczał biskup siedlecki.

Sens synodu

 źródło: echokatolickie.pl

Następnie głos zabrał wikariusz generalny ks. prałat Piotr Sawczuk. - „Synod diecezjalny jest prawdopodobnie najbardziej skutecznym sposobem dla realizacji, dla stworzenia żywym tego wszystkiego, co Sobór Watykański II określił jako magisterium” powiedział Jan Paweł II. Chciałbym zwrócić uwagę w tej wypowiedzi na dwa elementy. Pierwszy ukazuje sens synodu jako sposobu na wprowadzenie w życie nauczania soborowego. To ciągle jest najbardziej aktualna nauka Kościoła katolickiego, ale w wielu obszarach życia niedostatecznie kształtująca świadomość wiernych oraz funkcjonowanie kościelnych instytucji. Drugi aspekt tej wypowiedzi to obecna tam „nuta” sceptycyzmu - czy rzeczywiście synod jest dobry narzędziem, czy jest przydatny dla wprowadzenia orędzia Soboru Watykańskiego II? Chcemy na te pytania odpowiedzieć twierdząco, gdyż stwarza wiele szans, ale pod warunkiem dobrego ich wykorzystania - powiedział ks. prałat Sawczuk.

Uroczyście i procesyjnie

Potem nastąpiła celebracja Eucharystii. Towarzyszyła jej uroczysta procesja, na początku której niesiono krzyż z Pratulina, będący świadkiem męczeńskiej śmierci bł. Męczenników Podlaskich. Następnie kroczyli: asysta liturgiczna, prałaci i kanonicy pięciu kapituł, koncelebrujący Eucharystię oraz biskup siedlecki. Procesji towarzyszył śpiew Litanii do Wszystkich Świętych.

Następnie ks. Jarosław Ruciński odczytał list Stolicy Apostolskiej podpisany przez abp. Angelo Bacciu - substytuta Sekretariatu Stanu oraz list przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Józefa Michalika. List metropolity lubelskiego abp. Stanisława Budzika, w jego imieniu, odczytał obecny na otwarciu synodu ks. dr Wojciech Pęcherzewski, kanclerz kurii metropolitalnej w Lublinie.

Kroczyć i dojść do celu

W homilii bp Kiernikowski nawiązał do czytań przypadających na dziesiątą niedzielę zwykłą oraz do wydarzeń związanych z inauguracją synodu.

- Rozpoczynamy wielkie dzieło - synod - zejście się, aby słuchać, kroczyć i dojść do celu - mówił. - Chcemy słuchać prawdy, chcemy razem kroczyć drogą i odkrywać cel - życie - nauczał. Dodał także: - Dzisiejsza Ewangelia odsłania ten dramat człowieka, który przeżył też Jezus Chrystus oskarżany o to, że działa mocą Belzebuba. Jezus używa takiego obrazu, że „nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże”. Prawda jest taka, że my idziemy za Panem - mocarzem, który zewnętrznie dał się związać, został skrępowany i pojmany, ale zmartwychwstał, tworząc nową rzeczywistość - Kościół. W nim panuje wolność, która nie daje się skrępować, gdyż jest posłuszna. Dzisiaj tego tak bardzo potrzebuje Kościół, uczenia się tej wolności w posłuszeństwie Dobrej Nowinie. My niejednokrotnie nie chcemy słuchać głosu Boga. To jest coś, co musimy przeżywać w sobie: ten paradoks wyzwolenia człowieka, aby się nie przestraszyć głosu Boga, tak jak kiedyś Adam. Polecamy nasze prace synodalne Maryi Matce Kościoła, posłusznej aż do Krzyża. Polecamy je naszym patronom - Szymonowi i Judzie Tadeuszowi, św. Jozafatowi oraz Męczennikom Podlaskim - dodał na zakończanie homilii pasterz Kościoła siedleckiego.

Dekrety wręczone

Potem nastąpiło wyznanie wiary, które składało się z dwóch części - pierwszą recytowali wszyscy obecni, natomiast drugą wypowiedzieli tylko członkowie synodu. Bezpośrednio po wyznaniu wiary złożyli oni przyrzeczenie synodalne, któremu przewodził ks. prałat Eugeniusz Filipiuk, proboszcz parafii katedralnej. Potem członkowie synodu złożyli podpis pod wyznaniem wiary i przyrzeczeniem synodalnym.

W procesji z darami, oprócz chleba i wina, niesiono: „Instrumentum laboris” - dokument stanowiący podstawę prac w komisjach i zespołach synodalnych; symboliczną świecę synodalną z umieszczonym na niej logo i hasłem synodu: „Żyjąc mocą chrztu” oraz odpowiedzi diecezjan na pytania zawarte w „Lineamentach”.

Przed błogosławieństwem bp Zbigniew Kiernikowski wręczył dekrety powołujące przewodniczących komisji i podkomisji synodalnych. Głos zabrał również obecny na otwarciu synodu biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, który powiedział: - Z wielką uwagą przyglądam się pracom waszego synodu. Wprawdzie w diecezji sandomierskiej synod zakończono ponad dziesięć lat temu, ale wprowadzenie postanowień synodalnych jest jeszcze niewystarczające - zauważył.

Po zakończonej Mszy św. wszyscy udali się na plac kurialny na agapę.

KS. MICHAŁ CHROMIŃSKI, opr. XAA

Modlitwa za Synod

Boże nasz Ojcze, Ty nieustannie prowadzisz swój Kościół drogami zbawienia. Prosimy Cię, bądź z naszą wspólnotą diecezjalną przygotowującą się do synodu. Umocnij łaską Ducha Świętego naszego biskupa, prezbiterów, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych zaangażowanych w dzieło odnowy Kościoła siedleckiego. Prowadź nas w mocy Twego Ducha i spraw, abyśmy odnowiwszy w sobie łaskę chrztu świętego, stali się świadkami Twojego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

opr. ab/abEcho Katolickie
Copyright © by Echo Katolickie

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Siedlce instrumentum laboris diecezja siedlecka lineamenta II Synod Diecezji Siedleckiej Żyjąc mocą chrztu
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W