Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


O Słudze Bożym biskupie Adolfie Szelążku

Monika Lipińska

Tutaj wszystko się zaczęło

W Stoczku Łukowskim nie bez dumy mówią o bp. Adolfie Piotrze Szelążku: krajan, ziomek albo po prostu: syn stoczkowskiej ziemi. Fakt, że urodził się właśnie tutaj, zobowiązuje mieszkańców do poznania jego spuścizny duchowej.

Sługa Boży bp Adolf Piotr Szelążek przyszedł na świat 30 lipca 1865 r. w rodzinie Marianny z d. Gregoriew oraz pochodzącego z Żelechowa Stanisława Szelążka, pracującego jako pisarz gminy Prawda. 13 sierpnia, tuż przed odpustem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - co odnotowują zapisy w księgach parafialnych - ochrzcili swego syna, przynosząc go do świątyni w Stoczku. Szafarzem sakramentu był emerytowany kapłan ks. Paweł Szepietowski, zaś rodzicami chrzestnymi zostali: proboszcz parafii ks. Tomasz Nowacki i Adolfina Bogdanowicz. Ówczesny kościół, pobudowany w 1774 r., usytuowany był wówczas na miejscu znajdującym się dzisiaj na cmentarzu grzebalnym. Elementy jego wyposażenia: ołtarze w nawach bocznych, konfesjonały, a przede wszystkim chrzcielnica, przy której sakrament chrztu św. otrzymał bp A.P. Szelążek, do dzisiaj zachowały się we współczesnej świątyni.

Drogi prowadzą do Stoczka

- O rodowodzie wielkiego człowieka żyjącego w wyjątkowych czasach, naznaczonego szczególnymi doświadczeniami i cierpieniem oraz opatrznościową rolą w Kościele i Polsce, dowiedzieliśmy się w 2000 r., roku jubileuszowym dla Kościoła powszechnego - zauważa ks. prałat Józef Huszaluk, w latach 1986-2004 pełniący funkcję proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Łukowskim. Jak podkreśla, znamienny jest fakt, że stało się to w niedzielę rozpoczynającą Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne, 21 maja, oraz w roku, w którym upłynęło 50 lat od śmierci bp. Szelążka i 85 lat od jego narodzin. Tego dnia do Stoczka zawitały siostry terezjanki na czele z matką generalną Sabiną Gumkowską. W programie słowno-muzycznym, którego mieli okazję wysłuchać uczestnicy każdej z niedzielnych Mszy św., siostry nakreśliły życie, działalność oraz dziedzictwo bp. A.P. Szelążka, założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

- Pierwszą z Mszy tego dnia sprawowałem w intencji księdza biskupa z prośbą o jak najrychlejsze wyniesienie go do chwały ołtarzy - wspomina ksiądz prałat z uwagą, że niedziela ta zapoczątkowała szczególną drogę. Z jednej strony - drogę wielkiej przyjaźni wspólnoty parafialnej z siostrami ze zgromadzenia powołanego przez bp. A.P. Szelążka. Siostry, idąc śladami założyciela, kilka razy w roku przyjeżdżają do miasteczka nad Świdrem, ale też goszczą delegacje jego społeczności u siebie, w domu generalnym w Podkowie Leśnej. Z drugiej - w 2000 r. rozpoczęła się droga modlitwy o rychłe wyniesienie syna stoczkowskiej ziemi do chwały ołtarzy, wsparta popularyzacją wiedzy o bp. Adolfie Piotrze oraz oczekiwaniem na sygnały dotyczące etapu zaawansowania prac związanych z rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego.

Dać punkt odniesienia

W ciągu 15 lat, które upłynęły od tamtego czasu, przybyło w Stoczku zewnętrznych znaków świadczących o związku tej ziemi z bp. Szelążkiem. Materialne oznaki pamięci są o tyle istotne, że służą rozwojowi kultu sługi Bożego i krucjacie modlitewnej mającej na celu jego beatyfikację.

Oprócz chrzcielnicy znajdującej się do tej pory w świątyni, należy do nich m.in. Dąb Trzeciego Tysiąclecia. Posadzony został w 2006 r. na cmentarzu, nieopodal kaplicy. Natomiast 26 lutego 2012 r. w kościele parafialnym odsłonięto tablicę upamiętniającą bp. Szelążka. Tego dnia siostry terezjanki przeżywające jubileusz 75-lecia zgromadzenia dziękowały Panu Bogu w Stoczku za dar swego założyciela, który tutaj wszedł do Chrystusowego Kościoła. Ufundowaną przez parafian oraz władze samorządowe tablicę poświęcił proboszcz parafii ks. Stanisław Małek, zaś odsłoniła ją - w asyście burmistrza Ireneusza Szczepanika i wójta Marka Czuba - matka generalna Judyta Jankowska.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w dziele popularyzacji wiedzy o bp. Szelążku wspólny „front” stoczkowska parafia stworzyła z władzami miasta i gminy Stoczek Łukowski oraz placówkami oświatowymi. Dyrektorzy lokalnych szkół i bibliotek mają świadomość wychowawczego aspektu przybliżania dzieciom i młodzieży postaci, której losy wiążą się z historią ich małej ojczyzny. Stąd pomysł, by angażować młode pokolenie w realizację projektów szkolnych poświęconych księdzu biskupowi, przygotowanie inscenizacji, udział w konkursach. Bp A.P. Szelążek patronuje również organizowanym od kilku lat regionalnym turniejom sportowym.

Powinno nam zależeć

Stoczkowska społeczność godnie reprezentowana była również podczas uroczystości rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego 6 października 2013 r. Ożywieniu pamięci o zacnym krajanie sprzyja także dostarczenie przez siostry terezjanki materiałów dotyczących życia i działalności bp. Adolfa Piotra: publikacji książkowych, jak też „drobnych” wydawnictw, które przy różnych okazjach można dać do ręki każdemu, kto gości w parafii: obrazków, folderów i informatorów.

W opinii ks. J. Huszaluka, niestrudzonego orędownika wyniesienia na ołtarze bp. Szelążka, od wielu lat skrupulatnie odnotowującego każde wydarzenie mające znaczenie dla rozwoju kultu księdza biskupa, na zaprzyjaźnieniu się ze sługą Bożym powinno zależeć każdemu, kto miał okazję usłyszeć choćby wzmiankę na jego temat. Podsycić to zainteresowanie oraz poczucie bliskości może tylko znajomość faktów z życia, owoców posługi kapłańskiej i biskupiej czy pism kandydata na ołtarze.

Okazją ku temu będzie konferencja organizowana z okazji 150 rocznicy urodzin sługi Bożego 27 listopada. Zamieszczamy jej program, zachęcając czytelników do udziału.

MONIKA LIPIŃSKA
Echo Katolickie 47/2015


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: sługa Boży proces beatyfikacyjny Stoczek Adolf Szelążek
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W