Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

ks. Michel Remery

Tweetując z Bogiem

Tom 2. #Modlitwa, seks, kariera, grzech śmiertelny...

ISBN: 9-788377-974001
wyd.: Edycja Świętego Pawła,
www.: www.edycja.pl

Papież Franciszek uznał projekt Tweetując z Bogiem za bardzo ważny: błogosławiąc go, położył rękę na jednej z książek i modlił się przez chwilę w głębokiej kontemplacji za wszystkich ludzi, którzy będą czytać te treści w poszukiwaniu prawdy w swoim życiu...
fragment:

Jak się dobrze spowiadać?

Każdy potrzebuje Bożego przebaczenia. Św. Jan pisał: Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości (1 J 1,8-9). Odpuszczenie grzechów mniejszej wagi (powszednich) można uzyskać poprzez spełnienie dobrego uczynku lub aktu pokutnego. Mimo to bardzo dobrze zrobi twojej relacji z Bogiem, jeśli przedstawisz wszystkie swoje przewinienia w sakramencie pojednania. W przypadku grzechów większej wagi, grzechów śmiertelnych, sakrament ten jest niezbędny do uzyskania Bożego przebaczenia.

#Spowiedź

W życiu dobrego chrześcijanina bardzo ważne jest regularne wyznawanie grzechów. Wielu ludzi spowiada się raz w miesiącu lub częściej. Łatwiej jest wtedy pamiętać grzechy popełnione od ostatniej spowiedzi. Regularna spowiedź pomaga także w szybszym rozpoznaniu grzechów i poprawie z pomocą Ducha Świętego.

#Rurociąg

Możesz wyobrazić sobie swoją relację z Bogiem jako swego rodzaju rurociąg. Za każdym razem kiedy zgrzeszysz, do środka dostaje się brud. Komunikacja z Bogiem staje się wówczas bardzo trudna. W sakramencie pokuty rurociąg zostaje oczyszczony, a ty możesz ponownie otrzymać Bożą łaskę. To właśnie czyni ten sakrament tak istotnym!

#Tajemnica spowiedzi

Możesz udać się do spowiedzi w dowolnym czasie. Dobrze mieć stałego spowiednika, który pomoże ci wzrastać w twojej relacji z Jezusem. Jednak Boże przebaczenie jest ważniejsze niż kapłan, u którego się spowiadasz! Nie czekaj więc, aż znajdziesz idealnego księdza.

Księża są zobowiązani do utrzymania wszystkiego, co słyszą na spowiedzi, w absolutnej tajemnicy. Ta tajemnica spowiedzi sięga dalej niż tajemnica lekarska czy prawnicza, ponieważ w przypadku księży nie dopuszcza się żadnych wyjątków. Nawet gdyby kapłan miał zapłacić za to życiem, nie wolno mu niczego ujawnić. Dlatego możesz być całkowicie otwarty i szczery, kiedy wyznajesz Bogu grzechy. Kapłana bardziej interesuje przebaczenie, które może ci dać w imieniu Boga, niż twoje grzechy! On wie, że też potrzebuje Bożego przebaczenia. Tylko Bóg jest doskonały.


Dobra spowiedź wymaga przygotowania: pomyśl o 10 przykazaniach, bądź szczery i precyzyjny.


Akt skruchy i rozgrzeszenie
PENITENT: Boże mój, żałuję, że Cię obraziłem swoimi grzechami. Mocno postanawiam więcej nie grzeszyć i unikać okazji do grzechu. Przez zasługi męki Jezusa Chrystusa zmiłuj się nade mną.
KAPŁAN: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Jak się spowiadać?

Przygotowując się do sakramentu pojednania, możesz poprosić Boga o pomoc w rozeznaniu grzechów. Co robiłeś od czasu ostatniej spowiedzi? Kiedy odrzuciłeś Boga lub bliźniego? Kiedy troszczyłeś się bardziej o siebie niż o Boga? Kiedy wykroczyłeś przeciwko Jego przykazaniom? Pomocą służyć może także Dziesięć przykazań.

- Idź do księdza i poproś go o błogosławieństwo, które pomoże ci dobrze się wyspowiadać. Powiedz mu, kiedy byłeś ostatni raz u spowiedzi.
- Następnie wyznaj wszystkie swoje grzechy. Nie pomiń żadnego, abyś mógł prawdziwie zacząć od nowa. Bądź zwięzły, niczego nie zatajaj i jasno powiedz, co złego zrobiłeś i jak często ci się to zdarzało.
- Kapłan da ci poradę i zada pokutę
- Następnie poprosi, abyś odmówił akt skruchy. W tej modlitwie pokazujesz, że naprawdę żałujesz za grzechy. Możesz użyć istniejącej formuły (patrz wyżej) lub powiedzieć Jezusowi swoimi słowami, że żałujesz za swoje grzechy i poprosić Go, by pomógł ci odmienić twoje życie.
- Kapłan podniesie rękę i udzieli ci rozgrzeszenia. Tym samym Bóg odpuszcza ci wszystkie wyznane grzechy. Od tej chwili już nie istnieją. Jezus mówi: Idź, a od tej chwili już nie grzesz (J 8, 11). Dobrym zwyczajem jest podziękować za to Bogu i od razu odmówić modlitwę zadaną jako pokutę.


opr. aś/aś 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokuta grzech łaska spowiedź przebaczenie sakrament pojednania tajemnica spowiedzi rozgrzeszenie poprawa grzech ciężki grzech powszedni Boża łaska tweety grzesz śmiertelny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W