Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Obiettivo Chaire

ABC o homoseksualizmie

Przekład: Arkadiusz Soćko

ISBN: 978-83-7318-842-6

wyd.: WAM 2008
Przedmowa

Podobnie jak w wielu wydanych już publikacjach, opracowanie to omawia genezę (skąd pochodzi homoseksualizm?), chce ustanowić pewien pomost z innymi badaczami (czy można przyjrzeć się naukowo tej kwestii bez uprzedzeń?), a przede wszystkim chce służyć pomocą osobom pragnącym przyjrzeć się własnej sytuacji (jestem homoseksualistą?, czy będę nim zawsze?, jestem genetycznie naznaczony?, czy zdołam pokochać kobietę i stworzyć rodzinę?). Innymi słowy, to opracowanie chce wyciągnąć rękę do osób, które spostrzegają swoją sytuację jako niezmiernie trudną z osobistego, społecznego i relacyjnego punktu widzenia.

Dzięki podanej bibliografii, czytelnik znajdzie pomoc w postaci źródeł, zawierających wiele cennych informacji na temat omawianej kwestii. Opracowanie to pewnego rodzaju pomoc i nie osądza nikogo. To tekst, który może pomóc w uwolnieniu się od licznych lęków, obaw i wskazuje pewien zarys drogi oraz kierunek wyzwolenia. Nie jest to wyczerpujące źródło, lecz raczej pewien zarys, streszczenie.

Może stanowić pierwszy podręcznik, będący zaproszeniem do poszerzania horyzontów, pogłębiania omawianych w nim tematów, jak również poszukiwania fachowej pomocy. Książka ta może służyć pomocą wychowawcom, rodzicom, księżom oraz wszystkim, którzy wierzą, że Bóg stworzył człowieka jako „mężczyznę i kobietę” i powiedział: „Nie jest dobrze, ażeby mężczyzna był sam”, dlatego stworzył kobietę (por. Rodz 2,18.22). Może stanowić również pomoc dla osób niewierzących, kierujących się jedynie światłem rozumu.

Zaleca się na tych stronach powrót do rodziny, złożonej z ojca i matki, zbudowanej na stabilnym małżeństwie, zaangażowanym w wychowanie dzieci — stosownie do etapów ich dojrzewania. Rodzina na przestrzeni wieków zawsze zdawała egzamin i stanowi również dzisiaj (jak zawsze) podstawową komórkę społeczeństwa — seminarium civitatis. Rodzina bowiem jest od samego początku miejscem harmonijnego wzrostu dla mężczyzny i kobiety, czyli dla przyszłego męża i żony, gdzie małżonkowie, w rytm codziennego życia, wzajemnie się wychowują, aby stać się również wychowawcami swoich dzieci — zarówno na poziomie fizycznym, jak i metafizycznym. Ten szkic nie „szufladkuje”, nie spycha na margines, chce dialogu, prezentując swoje argumenty. Jego celem jest przywrócenie pogody ducha i równowagi wewnętrznej u tych, którzy tego szukają.

O autorach tej publikacji z pewnością usłyszycie niejednokrotnie w przyszłości. Jest to grupa ludzi, którzy wierzą we własną pracę, życiowe wybory i wyznawane zasady. Nie tylko wierzą, ale poszukują, są otwarci na innych i potrafią wejść w dialog. Światło prawdy oświeca, wcześniej czy później, ludzi, którzy jej poszukują.

Ferdinando Colombo

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: historia rodzina matka ojciec nauka genetyka homoseksualizm skłonności homoseksualne terminologia Obiettivo Chaire tożsamość płciowa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W