Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Obiettivo Chaire

ABC o homoseksualizmie

Przekład: Arkadiusz Soćko

ISBN: 978-83-7318-842-6

wyd.: WAM 2008
Spis treści
Prezentacja
Przedmowa
1. Wprowadzenie Otwieramy dyskusję. Sprecyzujmy terminy Batalie. Raporty i statystyki Sedno problemu. Tożsamość
2. Historia Dwa kroki w historię. Od starożytności do dzisiaj Echa feminizmu. Feminizm liberalny i radykalny Fenomenologia terminu. Pierwsze stowarzyszenia Gay. Historia ruchu
3. Nauka Homofobia. Wszechobecna zjawa Nieistniejący. Mózgi gejów i markery genetyczne Koale i makaki. Również zwierzęta to robią! Etapy rozwoju. Kształtowanie tożsamości Podręcznik diagnostyczny. DSM IV NARTH. Zmiana jest możliwa Outing. Między prowokacją a zawierzeniem Wmówienie i nacisk. Strategia gejowska Kiedy jest się w „strefie ryzyka”. Życie w niebezpieczeństwie
4. Kościół Relacje komplementarne. W sercu antropologii biblijnej Sodoma i Korynt. Homoseksualizm a Biblia Podstępy. Niebezpieczne lektury Pilne. Troski i wskazówki duszpasterskie Konkretne życie. Świadectwo Stefaana Zip. Strony www, poradnie i bibliografia
Postscriptum. PACS we Włoszech

Prezentacja

Obiettivo Chaire — to nazwa grupy, w skład której wchodzą ludzie zawodowo zajmujący się psychologią, medycyną, filozofią, pedagogiką oraz księża. Wspólnie, w obliczu wzrastającej potrzeby towarzyszenia, formowania oraz zdrowego informowania wychodzą naprzeciw osobom z problemami związanym z kulturową tożsamością płciową. Swoją refleksję i pracę opierają na nauczaniu Kościoła, odwołując się do koncepcji osoby będącej jednością ciała, duszy oraz psychiki. Ich pomoc przeznaczona jest przede wszystkim dla rodziców, formatorów, szkół, parafii, osób zajmujących się problematyką rodziny, centrów kultury, ale w sposób szczególny dla osób borykających się z problemem własnej orientacji seksualnej. Z członkami grupy można skontaktować się drogą elektroniczną, pod następującym adresem: info@obiettivo-chaire.it.

W dzisiejszej kulturze homoseksualizm nie jest już tematem tabu. Mówi się o nim w mediach, nawiązuje się do niego nawet w telewizyjnych czy ulicznych reklamach nie tylko w czasie organizowania tzw. parad równości. Jednak najczęściej kwestie dotyczące homoseksualizmu podejmowane są w sposób bardzo powierzchowny. Celem tego opracowania jest przedstawienie w prosty i jasny sposób najistotniejszych informacji na temat tego problemu. W niniejszej książeczce, mając na uwadze fakt, że człowiek jest istotą stworzoną i kochaną przez Boga oraz podążając za głosem Pisma Świętego i za nauczaniem Kościoła, postaramy się dotknąć różnych aspektów związanych ze skłonnościami oraz czynami homoseksualnymi.

W naszych poszukiwaniach będziemy odwoływać się do historii, filozofii, psychologii, pedagogiki, a także innych nauk. Przygotowując to vademecum mieliśmy na myśli przede wszystkim tych, dla których homoseksualizm jest problemem dotyczącym ich samych lub bliskich im osób, by do nich dotrzeć i ukazać, że nie znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. Treść tego opracowania została podzielona na cztery części.

Pierwsza, żółta, jest pewnego rodzaju wprowadzeniem w tematykę homoseksualizmu. Precyzuje język i terminologię, odwołuje się do danych statystycznych i zwraca uwagę na „serce” problemu, czyli tożsamość osobową.

Część druga, w kolorze pomarańczowym, poświęcona jest historii. Ta część uwidacznia, że na to, co twierdzimy i mówimy o homoseksualizmie, decydujący wpływ mają czynniki historyczne oraz kulturowe. Aby być świadomym kierujących nami uwarunkowań, gdy poruszamy temat homoseksualizmu, warto zapoznać się z historycznym i kulturowym rozwojem omawianego zjawiska.

Trzecia część, czerwona, oddaje głos nauce. Odwołuje się do psychologii, pedagogiki, medycyny, które wniosły cenny wkład w naukowe poznanie omawianej kwestii. Lektura tej części pomoże zapoznać się z dyskusją toczącą się w genetyce oraz przybliżyć rolę i zasadę działania tzw. terapii reparatywnej oraz wykorzystywanych w niej narzędzi. W tej części przejdziemy wspólnie przez kolejne etapy dorastania człowieka, jak również pokażemy niebezpieczeństwa, na które naraża się człowiek praktykujący nieuporządkowane akty seksualne.

W ostatniej, czwartej części, zielonej, odwołując się do słowa Bożego, zatrzymamy się nad nauczaniem Kościoła w kwestii homoseksualizmu, ukazując jego autentyczną troskę o człowieka.

W ramkach zamieściliśmy fragmenty z nauczania Kościoła, cytaty z wypowiedzi poważanych osób, kluczowe zdania. Naturalnie, to zwięzłe opracowanie nie jest wyczerpującym źródłem informacji na poruszany temat. Książeczka ta stanowi jedynie pewien wstęp oraz zaproszenie do głębszego zainteresowania się problemem. Z tego też względu nie ma na celu szczegółowego omówienia zagadnienia, lecz raczej wyczulenie i zachęcenie do pogłębienia i refleksji, wykorzystując również do tego celu zaprezentowaną na końcu bibliografię.

Redagując ten tekst staraliśmy się uwzględnić szerokie grono odbiorców: rodziców, wychowawców, księży, osoby zajmujące się problematyką rodziny..., a przede wszystkim tych, którzy stając w obliczu tajemnic związanych z homoseksualizmem, szukają odpowiedzi na nurtujące pytania oraz wsparcia.

Chcemy wyrazić swą wdzięczność tym, którzy od wielu lat, zarówno we Włoszech, jak i za granicą, poświęcają się i mają czynny udział w mądrym i dyskretnym towarzyszeniu osobom doświadczającym tego problemu, pomagając im odnaleźć wewnętrzną harmonię oraz wyleczyć rany. Zapraszamy do zapoznania się z redagowaną przez nasz zespół witryną www.obiettivochaire. it, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje na poruszane w tym opracowaniu zagadnienia.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: historia nauka homoseksualizm skłonności homoseksualne terminologia Obiettivo Chaire tożsamość płciowa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W