Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


dk. Ireneusz Rogulski

O kapłaństwie nie tylko dla kapłanów

Recenzja książki ks. Marka Dziewieckiego: „Kapłan — świadek Miłości”Czym jest powołanie? Jak je właściwie rozpoznać? Jakie zadania stoją przed współczesnymi księżmi? Takie pytania coraz częściej pojawiają się w dyskusjach rodzinnych, na lekcjach religii czy w programach telewizyjnych. Życie kapłańskie różni się od sposobu egzystowania ludzi świeckich. Wielu nie może zrozumieć, jak to możliwe, aby młody człowiek zrezygnował z „normalnego” życia rodzinnego i oddał się na wyłączną służbę Bogu. Wielu intryguje sam styl życia osób duchownych.

W zrozumieniu tajemnicy kapłaństwa pomoże z pewnością najnowsza książka ks. Marka Dziewieckiego, zatytułowana „Kapłan — świadek Miłości”. Autor jest z pewnością osobą kompetentną, aby wypowiadać się na ten temat. Wszak od kilku lat pełni funkcję krajowego duszpasterza powołań. Jest także wicedyrektorem Europejskiego Centrum Powołań.

W swej publikacji wyjaśnia najpierw istotę powołania każdego chrześcijanina, a zatem nie tylko powołania do kapłaństwa czy życia zakonnego. Stwierdza, że powołanie odzwierciedla Boże marzenie o każdym z nas. Bóg kocha i rozumie nas bardziej niż my kochamy i rozumiemy samych siebie. Właśnie dlatego ma dla każdego z nas taką propozycję życia, która prowadzi nas do pełnego rozwoju i przynosi nam zaskakującą radość - pisze ks. M. Dziewiecki. Autor zauważa, że człowiek tylko wtedy może szczęśliwie przeżywać codzienność, jeśli - dzięki osobistej przyjaźni z Chrystusem - rozpozna te drogi, poprzez które Bóg pragnie go przeprowadzić przez życie drogą miłości i prawdy, czyli drogą świętości.

Szczególnie wiele miejsca autor omawianej książki poświęca specyficznej formie powołania, jakim jest powołanie do kapłaństwa. Przypomina za Ojcem Świętym Janem Pawłem II, że jest ono przede wszystkim darem i tajemnicą: Nikt nie może rościć sobie prawa do bycia kapłanem. Kapłaństwo nie jest jednym z praw obywatelskich, które przysługują każdemu człowiekowi. Jest ono zaskakującym darem Bożej miłości. Jest Bożym pomysłem — zauważa krajowy duszpasterz powołań. Następnie wymienia znaki, które mogą świadczyć o tym, że dana osoba jest powołana do życia duchownego. Podstawowym kryterium jest w tym względzie osobista więź z Chrystusem. Ks. M. Dziewiecki przypomina, że głos powołania można usłyszeć tylko podczas osobistego kontaktu z Tym, który powołuje. W innym miejscu podkreśla, że kapłaństwo to najpierw określony sposób istnienia, a dopiero później określony sposób postępowania. Zwraca też uwagę na to, że człowiek, który przyjmuje święcenia kapłańskie, powinien wcześniej wejść w styl życia, który oparty jest na prawdzie i miłości. Tylko wtedy będzie on w stanie owocnie zrealizować powierzone mu zadania, a jednocześnie będzie doświadczał wewnętrznej radości i szczęścia z pójścia za Bożą propozycją.

W wielu środowiskach, czasem nawet wśród osób duchownych, pojawiają się głosy kontestujące potrzebę celibatu. W tym kontekście ks. Dziewiecki przypomina, że kapłan, który ofiarnie kocha i dojrzale wypełnia swoją misje jako duszpasterz, przeżywa duchowe ojcostwo, które jest dla niego źródłem radości i ogromnej satysfakcji. Jest to radość i satysfakcja podobna do tej, którą przeżywają małżonkowie i rodzice wierni swemu powołaniu. Autor prezentowanej książki zaznacza, że kryzys jaki przeżywają niektórzy kapłani, ma zwykle swoje źródło w osłabieniu osobistej przyjaźni z Bogiem i osłabieniu miłości do człowieka. Zasada ta dotyczy nie tylko księży: Bez więzi z Bogiem żaden człowiek nie może do końca zrozumieć samego siebie ani nie wie, co powinien uczynić ze swoim życiem. Własną mocą nie potrafi określić genezy własnego życia, a tym bardziej jego celu i kresu — stwierdza ks. Dziewiecki.

Przed kapłanem stoją szczególne wyzwania. Często jego rola polega na wejściu w najbardziej intymne sfery życia człowieka. Tak jest, na przykład, w czasie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. Wymaga to od kapłana wielkiej dojrzałości i stanowczości, a jednocześnie taktu i cierpliwości. Autor omawianej publikacji szeroko opisuje kompetencje spowiednika, a jednocześnie prezentuje szereg wskazówek, dotyczących dojrzałości emocjonalnej i duchowej kapłana. Wskazówki te mogą okazać się cenne również dla osób świeckich.

Książka ks. M. Dziewieckiego przypomina Czytelnikowi, że kapłan według serca Jezusowego to ofiarny i szlachetny świadek Bożej prawdy o człowieku oraz Bożej miłości do człowieka. To ktoś, kto rezygnuje z założenia własnej rodziny po to, by wspierać tych, którzy mają powołanie do małżeństwa i wychowania potomstwa. Właśnie dlatego w każdych czasach i kulturach kapłaństwo pozostanie aktualne. Jednak samo powołanie nie wystarczy, by być księdzem. Konieczne jest dorastanie do niezwykłej miary tego daru, a zatem dorastanie do tego, by myśleć i kochać tak, jak Chrystus.

Wydana nakładem wydawnictwa eSPe książka „Kapłan — świadek Miłości”, to z pewnością pozycja, która pomoże niejednej osobie zrozumieć tajemnicę kapłaństwa, którego piękno i niezwykłość mogliśmy podziwiać w życiu i posłudze największego kapłana naszych czasów — papieża Jana Pawła II.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: seminarium kapłan kapłaństwo duchowny duszpasterz duchowieństwo Marek Dziewiecki duszpasterz powołań
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W