Tematy tygodni modlitw o jedność chrześcijan

Tematy Tygodni modlitw o jedność chrześcijan od 1968 do 2005 r.

Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan były organizowane w różnej formie już na początku XX w. Od 1968 r. tematy Tygodni Modlitw są ogłaszane wspólnie przez Ekumeniczną Radę Kościołów i Kościół katolicki — reprezentowany przez watykański Sekretariat Jedności Chrześcijan, przekształcony w 1988 r. w Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Od 1974 r. propozycje tematów zgłaszają wspólnoty lokalne. W tym roku, na przykład, wyboru dokonali chrześcijanie ze Słowacji. Poniżej zamieszczamy tematy Tygodni Modlitw o Jedność Chrześcijan od 1968 r. do 2005 r.

 • 1968 r. — «Ku chwale Jego majestatu» (Ef 1, 14)
 • 1969 r. — «Powołani zostaliście do wolności» (Ga 5, 13)
 • 1970 r. — «Jesteśmy pomocnikami Boga» (1 Kor 3, 9)
 • 1971 r. — «...I dar jedności w Duchu Świętym» (2 Kor 13, 13)
 • 1972 r. — «Przykazanie nowe daje wam» (J 13, 34)
 • 1973 r. — «Panie, naucz nas modlić się» (Łk 11, 1)
 • 1974 r. — «Aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM» (Flp 2, 1-13)
 • 1975 r. — Wolą Ojca jest «wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie» (por. Ef 1, 3-10)
 • 1976 r. — Jesteśmy powołani, by stać się do Niego podobni (por. 1 J 3, 2)
 • 1977 r. — «Nadzieja zawieść nie może» (por. Rz 5, 1-5)
 • 1978 r. — «Nie jesteście już obcymi» (por. Ef 2, 13-22)
 • 1979 r. — Służcie sobie nawzajem na chwałę Boga (por. 1 P 4, 7-11)
 • 1980 r. — «Niech przyjdzie Twoje królestwo» (Mt 6, 10)
 • 1981 r. — «Jeden Duch, różne dary, jedno Ciało» (por. 1 Kor 12, 3 b-13)
 • 1982 r. — «Niech wszyscy odnajdą mieszkanie w Tobie, o Panie» (por. Ps 84 [83])
 • 1983 r. — «Jezus Chrystus — życie świata» (por. 1 J, 1, 1-4)
 • 1984 r. — «Powołani do jedności przez Krzyż naszego Pana» (por. 1 Kor 2, 2; Koi 1, 20)
 • 1985 r. — «Od śmierci do życia z Chrystusem» (por. Ef 2, 4-7)
 • 1986 r. — «Będziecie moimi świadkami» (por. Dz 1, 6-8)
 • 1987 r. — «Zjednoczeni w Chrystusie, jesteśmy nowym stworzeniem» (por. 2 Kor 5, 17-6, 4 a)
 • 1988 r. — «Miłość Boga usuwa lek» (1 J 4, 18)
 • 1989 r. — Budować wspólnotę: jedno ciało w Chrystusie (por. Rz 12, 5-6 a)
 • 1990 r. — Zjednoczeni w modlitwie Chrystusa: «Aby wszyscy stanowili jedno, (...) by świat uwierzył» (J 17, 21)
 • 1991 r. — «Chwalcie Pana, wszystkie narody» (Ps 117 [116], por. Rz 15, 5-13)
 • 1992 r. — «Idźcie wiec (...). Ja jestem z wami» (por. Mt 28, 16-20)
 • 1993 r. — Przynosić owoce Ducha dla jedności chrześcijan (por. Ga 5, 22-23)
 • 1994 r. — Dom Boży: «Wezwani, aby mieć jedno serce i jednego ducha» (por. Dz 4, 23-37)
 • 1995 r. — Koinonia: wspólnota w Bogu i miedzy nami (por. J 15, 1-17)
 • 1996 r. — «Oto stoję u drzwi i kołacze» (por. Ap 3, 14-22)
 • 1997 r. — «W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!» (2 Kor 5, 20)
 • 1998 r. — «Duch Święty wspiera nas w słabości naszej» (por. Rz 8, 14-27)
 • 1999 r. — «Bóg zamieszka wraz z nimi, i będą Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi» (por. Ap 21, 1-7)
 • 2000 r. — «Niech będzie błogosławiony Bóg, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem w Chrystusie» (por. Ef 1, 3-14)
 • 2001 r. — «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem» (por. J 14, 1-6)
 • 2002 r. — «W Tobie jest źródło życia» (por. Ps 36 [35], 6-10)
 • 2003 r. — «Przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych» (por. 2 Kor 4, 5-18)
 • 2004 r. — «Pokój mój daję wam» (J 14, 27)
 • 2005 r. — Chrystus jedynym fundamentem Kościoła (por. 1 Kor 3, 1-23)

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama